Dopravní omezení ve městě

07Úno2018

STAVEBNÍ PRÁCE A DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE MĚSTĚ SVITAVY

Zde najdete aktuální informace ohledně stavebních prací a s nimi souvisejícími dopravními omezeními ve městě Svitavy. Harmonogram budeme postupně aktualizovat. Mimo níže uvedená omezení obvykle probíhají práce v jarních měsících, které souvisejí s údržbou komunikací a vnějších prvků inženýrských sítí (poklopy kanálů, uzávěry vody) po zimě. Prosíme občany, zejména řidiče o dodržování dopravního omezení a zásad silničního provozu, na které bude dohlížet státní i městská policie. Děkujeme.

Dopravní omezení v rámci investice okružní křižovatky

Termín realizace: od 1. 4. do 9. 6.

Město Svitavy již zahájilo přípravou fázi ve věci rekonstrukce okružní křižovatky (přeložka veřejného osvětlení, slaboproudu apod.) týkající se ulic Sokolovská, Poličská a T. G. Masaryka. Celá rekonstrukce je rozdělena do 3 etap s tím, že první dvě mají společnou dobu trvání ... více informací naleznete v článku k dopravnímu omezení v rámci investice okružní křižovatky

Poslední aktualizace: 29. března 2019

Přestupní terminál Svitavy - rekonstrukce prostoru před vlakovým nádražím

Předběžný termín realizace: práce probíhají od 10. 9. 2018 do 30. 4. 2019
Dopravní omezení v ulici Tovární, Nádražní, 5. května.


Aktuální informace najdete zde.

Poslední aktualizace: 15. listopadu 2018

Havárie kanalizace na ulici Poličská

Předběžný termín realizace: Stavební práce byly zahájeny 2.10. čištěním kanalizace. Od 8.10. bude zahájena vlastní oprava kanalizace, která bude probíhat přibližně po dobu dvou až tří týdnů.
Dopravní omezení v části komunikace budou prováděna v souvislosti s výkonem prací a vzhledem k provádění bezvýkopovou metodou budou probíhat jen v nezbytně nutné míře.

Poslední aktualizace: 3. října 2018

Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T. G. Masaryka, Poličská a Sokolovská

Akce zahrnuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu na ul. T.G. Masaryka, konkrétně v úseku od budovy základní školy na ul. T. G. Masaryka až po napojení rekonstruovaných kanalizačních a vodovodních řadů na ul. Poličská a Sokolovská. Práce probíhají od 27. 8. 2018 do 8. 10. 2018

Více informací

Poslední aktualizace: 11. září 2018

Rekonstrukce komunikace ul. Pavlovova

Termín realizace . práce probíhají od 8. 8. 2018 do 12. 10. 2018.
Dopravní omezení: Provoz převeden do okolních ulic.

Více informací: https://www.svitavy.cz/cs/m-7641-uzavirka-ulice-pavlovova/

Poslední aktualizace: 11. září 2018

Protipovodňová opatření na řece Svitavě

ul. Říční, Lanškrounská, Bezručova, Seifertova, Šafaříkova, Mostní

Realizace díla probíhá od 1. 3. 2017
Most v ulici Lanškrounská byl dokončen na konci května 2018. Pokračuje se s demolicí mostu na ulici Říční. Práce zde budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení jsou řidiči upozorněni dopravním značením. Most bude zprovozněn do konce měsíce září.  Současně jjsou prováděny práce v korytu, převážně na ul. Bezručova. Významné omezení zúpůsobuje odstranění lávek z ulice Šafaříkova a Seifertova na ulici Bezručova a demolice motu na ulici Mostní. Zhotovitel přislíbil zprovoznění alespoň jedné z lávek do konce měsíce září.  Práce by měly být z větší části ukončeny v úseku koryta řeky na ul. U Tří dvorů, a to podél parčíku na ul. Školní a na začátku řešeného úseku od Svitavského rybníka po most na ul. Říční. Definitivní ukončení prací má investor díla, Povodí Moravy s.p., smluvně dohodnut se zhotovitelem na březen 2019.

Zde jsou podrobné informace.

Poslední aktualizace: 14. září 2018

Rekonstrukce vodovodu v ulici Zadní

Vodovod je dokončen. Na rekonstrukci vodovodu by mělo navázat zbudování nového asfaltového povrchu komunikace.

Poslední aktualizace: 11. září 2018

Komunikace pro pěší podél I/43

Předběžný termín realizace: stavba probíhá
Stavba bude probíhat na jednom posuvném pracovním místě, provoz bude řízen kyvadlově semafory.

Poslední aktualizace: 11. září2018

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici U Stadionu od ulice Kollárova po ulici Nejedlého.

Předběžný termín realizace: práce probíhají od 13. 7. 2018 do 23. 9. 2018
Dopravní omezení v části komunikace, provoz převeden na ulici Kpt. Nálepky.

Poslední aktualizace: 11. září 2018


Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek ul.Česká, Slovenská a Dobrovského

Práce probíhají od 13. 8. 2018 do 31. 10. 2018.

Poslední aktualizace: 11. září 2018, mapka bude dodána