Ohlédnutí za lednovou volbou prezidenta

31Led2018

Ve městě Svitavy bylo do volebních seznamů voličů zapsáno pro 1. kolo volby 13 463 voličů, pro druhé kolo 13 347 voličů. Účast ve volbách byla v prvním kole 58,1 %, v druhém kole volilo 64,43 % voličů.


Miloš Zeman obdržel ve Svitavách v 1. kole 3475 hlasů (tj. 44,68 %), ve 2. kole obdržel 5042 hlasů (58,72 %). Jeho protikandidát Jiří Drahoš obdržel v 1. kole 1803 hlasů (23,18 %), ve 2. kole obdržel 3544 hlasů (41,27 %).


V okrskových volebních komisích pracovalo 119 členů okrskových komisí. O volbu do přenosné hlasovací schránky požádalo v celých volbách 92 občanů, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Ve svitavské nemocnici volilo 18 voličů. V rámci voleb úřad vydal 462 voličských průkazů. Mimo Svitavy hlasovali naši občané v jiných nemocnicích (37 voličů), v domovech seniorů (10 voličů), ve věznicích (15 voličů), nebo na zastupitelských úřadech (12 voličů).


Před volbami bylo doručeno 13 017 hlasovacích lístků. V této souvislosti se na nás obracejí občané, že obdrželi lístky i za ty, kteří v daném objektu již delší dobu nebydlí. Hlasovací lístky jsou doručovány všem občanům starším 18 let na adresu trvalého pobytu. Vlastník objektu může požádat o sdělení, kdo je v objektu hlášen k trvalému pobytu, případně požádat o zrušení údaje o místa trvalého pobytu.


Pavla Velecká

 

Zveřejnila: Lucie Macášková