Lednové zastupitelstvo

31Led2018

Zveme Vás na první letošní zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 31. ledna 2018 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy - budova, T. G. Masaryka č. 25.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1. Majetkoprávní úkony

2. Operativní zprávy, různé:

3. Změna č. 2 územního plánu města Svitavy

4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Městské knihovně

5. Žádost o prominutí dluhu

6. Realizace investičních akcí v roce 2018

7. Dodatek ke smlouvě o úvěru – změna účelu úvěru

8. Výsledky kontrolní akce

 

David Šimek

starosta města

 

Lucie Macášková

Soubory ke stažení