Zemřel Ing. Miroslav Doseděl

03Led2018

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil kolega

pan Ing. Miroslav Doseděl.

Zemřel po těžké nemoci dne 31. prosince 2017 ve věku 56 let.

Poslední rozloučení se bude konat

v pátek 5. ledna 2018 v 11:30 hodin

ve smuteční obřadní síni ve Svitavách.