Granty Pardubického kraje

21Pro2017

Pro rok 2018 vyhlásil pardubický kraj řadu programů v mnoha oblastech, které hodlá finančně podpořit.
Žádosti do jednotlivých programů lze zasílat v termínu od 3.1.2018 do 31.1.2018.

Oblast kultury
Podprogram 1 - Podpora kulturních aktivit
Podprogram 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji
Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraj

Oblast sportu a volnočasových aktivit
Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje
Program B5: Podpora významných sportovních akcí
Program F1: Podpora pravidelných volnočasových aktivit
Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji
Program F2: Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží
Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Oblast zahraničních vztahů
Program na podporu spolupráce s partnerskými regiony

Oblast životního prostředí
Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018
Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2018
Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018

Veškeré informace a formuláře naleznete na webu Pardubického kraje:

Jiří Petr