Tříkrálová sbírka 2018

26Pro2017

Tradiční Tříkrálová sbírka se koná v českých zemích již podevatenácté. Na rozdíl od roku 2017 budeme Tři krále potkávat o jeden den méně. Sbírka v roce 2018 probíhá v České republice od 1. do 14. ledna (omlouvám se tedy za chybu v minulém čísle, kde bylo uvedeno 15. 1. 2018).
Pokud byste rádi přispěli, přestože vás koledníci nezastihli doma, můžete tak učinit přímo v sídle Charity Svitavy, Hřbitovní 2257/1.
Pro uživatele mobilních telefonů platí i nadále možnost přispět formou DMS v podobě: DMS_KOLEDA (dms mezera koleda) na číslo 87 777. DMS stojí 30 Kč, z každé z nich dostane Charita ČR 28,50 Kč.

Koledníkům bylo uděleno požehnání na mši svaté na Silvestra v neděli 31. 12. 2017 v 9. 30 ve farním kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách. Radost, zpěv a přání dobra budou rozdávat až do 14. 1. 2018. A také požehnání.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami (https://cs.wikipedia.org/wiki/Tři_králové ).

Kasička sice přichází ke slovu až posléze, ale dává příležitost všem. Využijme ji. Získanou částku použijeme k pomoci konkrétním rodinám, dále bychom rádi pokročili v řešení bezbariérového přístupu v nové budově v Polní ulici, tentokrát do 1. patra. Budova slouží klientům jako tvůrčí dílny a sídlí zde také Charitní pečovatelská služba.

Tříkrálová sbírka 2017
Ročník 2017 přinesl zatím nejvyšší výsledek 453 553 Kč.
Samotné Svitavy vykoledovaly 240 980 Kč. V ostatních obcích se sešlo 212 573 Kč.
Díky výtěžku minulé sbírky jsme:
• podpořili přímou pomoc rodinám s dětmi
• částečně vybavili dílny Světlanky – centra denních služeb a zázemí Charitní pečovatelské služby
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci.
Fotografie z koledování let minulých a přehled výtěžků podle jednotlivých vedoucích skupin a obcí naleznete na našich internetových stránkách: http://svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka/.
Děkujeme všem, kdo přispějí finančně, či svým časem jako koledníci.

Miriam Holubcová


Zuzana Pustinová