Křest klavíru pro Fabriku

05Pro2017

Milí přátelé,

ve Fabrice máme nový klavír! A to je, myslím, důvod k oslavě!

Tak vás všechny zvu v pondělí 11. prosince v 19 hodin do Fabriky, kde proběhne jeho křest.

Mnoho slavných hudebních skladatelů vykazovalo v oblasti chování a prožívání poruchy, jež by dnes spadaly do kategorie duševních onemocnění a mohly souviset i s jejich tvorbou. V přednášce budou i s živými hudebními ukázkami v provedení vynikající klavíristky Slávky Vernerové přiblíženy z psychiatrického hlediska osudy skladatelů jako byl W. A. Mozart, Bedřich Smetana, Fryderyk Chopin či Robert Schumann. V přednášce bude také diskutován vztah geniality a šílenství, jakož i paralela mozkové reprezentace a zpracování hudby a slova.

Program hudební části večera:

Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice, Slepička a Medvěd (z Českých tanců)
Robert Schumann: Carnaval op. 9, č. 20 Marche des "Davidsbündler" contre les Philistins
F. Chopin: Preludium č. 24, op. 28


Slávka Vernerová – Pěchočová – klavír
Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 – 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu. Kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka bylo tématem práce teoretické a souborná nahrávka kompletního sólového i komorního Janáčkova díla nedílná praktická součást dizertace.Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College. V témže roce s ní Česká televize v rámci cyklu pořadů Bez limitu natočila 40 min. portrét (režisér Jan Mudra).
Vernerová - Pěchočová je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001.Opakovaně se představila na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech a roku 2004 vystoupila v cyklu Matiné na mezinárodním festivalu Pražské jaro. Byla angažována různými orchestry jako ČF, FOK, Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra, a další s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. V létě 2009 byla pozvána k hostování s BBC Symphony Orchestra na festivalu PROMSv Royal Albert Hall v Londýně. Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka, Music and Beyond in Ottawa ad. Vernerová - Pěchočová se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje ve Dvořákovu kvartetu, v duu Spring, je vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény. V letech 2008 - 2015 působila v Kinsky Trio Prague.

Cyril Höschl
Cyril Höschl je český psychiatr, vysokoškolský pedagog a popularizátor vědy a klasické hudby. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997). Od roku 1990 je přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Přednášel na univerzitách v Kanadě a USA a působí ve vzdělávacích institucích v Dánsku a Rakousku. V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů a v období 2008–2009 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Je zakládajícím členem a předsedou (2004-2011) České lékařské akademie. Více informací na: www.hoschl.cz.

Koncert na sezení: elevace nebo stolová úprava

Vstupné: 100 Kč (členové KPH: 50 Kč)
Předprodej vstupenek na: www.kultura-svitavy.cz a v recepci Fabriky.

Klidný advent přeje

Petr Mohr
ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy

 

Zuzana Pustinová