Odstranění nánosů z Lačnovského potoka

01Pro2017

Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, na základě připomínek občanů a provedených pochůzek, inicioval pročištění koryta Lačnovského potoka. Povodí Moravy, které je správcem toku, vybralo dodavatele pro odstranění nánosů v korytě v délce 600 m. Cílem akce je vrátit koryto potoka do původního nezaneseného stavu, aby byla zajištěna dostatečná kapacita a průtočnost.

Současně však probíhají práce na řece Svitavě, do které je Lačnovský potok zaústěn. Vlivem vzduté hladiny je sediment v korytě značně zvodnělý a před naložením pro odvoz, je ukládán na břehu, aby částečně vyschl. Vysychající sediment bude z břehů úplně odstraněn. Zhotovitel byl vyzván k průběžnému čištění komunikací a zatravněné plochy na březích budou navráceny do původního stavu. Práce by měly být ukončeny 8. prosince 2017.

Aneta Hedejová, Václav Košňar

 

Zuzana Pustinová