Výběrové řízení na jednatele spol. SPORTES

30Lis2017

Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy vyhlašuje výběrové řízení na jednatele společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.

Přihlášky budou přijímány do středy 10. ledna 2018 do 14:00 hodin včetně bez ohledu na způsob doručení.
Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Požadovaný způsob doručení přihlášky: osobně na kterékoli podatelně Městského úřadu Svitavy nebo poštou. Obálku označte v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – SPORTES Svitavy s.r.o.- NEOTEVÍRAT.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Městský úřad Svitavy
Rada města
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

Podmínky zde.

Výsledek výběrového řízení bude písemně oznámen všem účastníkům výběrového řízení po jeho ukončení. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo uchazeče, kteří splní požadované podmínky, pozvat na ústní pohovor.
Případné doplňující informace podá starosta města David Šimek (email: starosta[zavinac]svitavy[tecka]cz, telefon: 461 550 311).
 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

 

Zuzana Pustinová