Výběrové řízení na pozici tisková/ý mluvčí města Svitavy

03Lis2017

Město Svitavy

starosta města Svitavy vypisuje 2. kolo výběrového řízení na pozici

TISKOVÝ/Á MLUVČÍ MĚSTA SVITAVY - zaměstnance organizační složky
Městské informační centrum


náměstí Míru 118/48, 568 02 Svitavy

Předpoklady pro výkon funkce:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

Místo výkonu práce:
Městský úřad Svitavy,  T. G. Masaryka 5/35
Městské informační centrum, náměstí Míru 118/48, Svitavy

Doba trvání pracovního poměru a termín nástupu do zaměstnání:
město nabízí pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 1. 2018 se zkušební lhůtou 3 měsíce.

Předpoklady stanovené městem Svitavy pro zájemce:
-    vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
-    praxe v mediální oblasti, všeobecný přehled o činnosti samospráv
-    znalost cizího jazyka vítána
-    řidičské oprávnění skupiny B, základní znalost práce na PC
-    jazyková způsobilost v českém jazyce, stylistické a vyjadřovací schopnosti
-    organizační schopnosti, příjemné vystupování a flexibilita
-    orientační znalost města Svitavy

Orientační náplň práce:
-    zajišťuje oboustranné komunikační prostředí mezi městem Svitavy a širokou veřejností, zejména ve vztahu k zástupcům médií (deníky, zpravodaje, televize, rádia…)
-    vytváří tiskové zprávy, připravuje a vede tiskové konference
-    zajišťuje mediální výstupy, korektury, monitoring médií
-    šéfredaktor/ka a odpovědná osoba za zpravodaj Naše město
-    správa webové prezentace města včetně internetového fóra a sociálních médií města
-    tvorba mediálních strategií k jednotlivým projektům
-    zodpovídá za PR (public relations) a pozitivní obraz města v rámci interní a externí komunikace s ohledem na cílové skupiny (občané, správní celky, média, odborná veřejnost…)

Způsob přihlášení do výběrového řízení:
-    svůj strukturovaný životopis včetně fotografie zasílejte na e-mail: petr.smerda[zavinac]svitavy[tecka]cz .
-    nebo předejte osobně v Městském informačním centru na náměstí Míru 48 ve Svitavách.
-    nebo písemně na adresu Městské informační centrum, náměstí Míru 48, Svitavy.

Platové zařazení:
do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Výše platu bude následně řešena s konkrétním uchazečem o zaměstnání s ohledem na pohyblivé složky platu a odměny. Případné bližší informace poskytne Mgr. Ludmila Valenová (tel.: 461 550 315).

Nabídka, bonusy:
-    pět týdnů dovolené
-    příspěvek na stravování, penzijní připojištění nebo životní pojištění
-    možnost čerpat příspěvky ze sociálního fondu na volnočasové aktivity a podporu zdraví zaměstnanců

Lhůta pro podání přihlášky:
-    uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 20. listopadu 2017.  

Více informací: Mgr. Petr Šmerda
Městské informační centrum

náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy, e-mail: petr.smerda[zavinac]svitavy[tecka]cz, tel.: 724 365 447