Neziskové projekty mají letos již popáté možnost bojovat o čtvrt milionu korun

11Říj2017

Sportovní sdružení, kulturní spolky, ekologové a ochránci přírody či lidé v nouzi – ti všichni se letos již popáté mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant v celkové výši 250 tisíc korun. Žadatelé musí být z okresu Svitavy, kde sídlí jeden z výrobních závodů vyhlašovatele soutěže, společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, nebo sousedního Ústí nad Orlicí. Společnost chce dát letos šanci zejména novým projektům a z toho důvodu také změnila pravidla soutěže. Nově tak o příspěvek nemohou znovu usilovat projekty, které v předchozích dvou ročnících zvítězily. Doposud společnost podpořila už na 29 regionálních projektů ze sociální oblasti, ekologie, kultury a sportu. Přihlášky do grantu je možné podávat prostřednictvím webových stránek společnosti, a to od začátku října 2017 do 15. ledna příštího roku.

Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jak jednotlivci, tak i spolky a občanská sdružení pečující o hendikepované, sociálně znevýhodněné osoby nebo opuštěné děti, a to například na nákup zdravotních pomůcek, zajištění léčby, či vybavení sociálních domů. Na sportovním poli se o grant mohou ucházet dětská i juniorská sdružení působící ve všech výkonnostních třídách, a to na nákup sportovního vybavení nebo účast ve sportovních soutěžích. V oblasti kultury je možné získat příspěvek např. na konkrétní kulturní akce nebo projekty pro děti a mládež či seniory. V rámci ekologie pak příspěvek může být poskytován třeba na ochranu zraněných zvířat, vybavení záchytných stanic, čištění řek nebo výsadbu zeleně.

V posledním ročníku putovala finanční podpora na Litomyšlsku například na rekonstrukci vyhořelého rodinného domu nebo na léčebný pobyt pro devítiletou Jolanku, která trpí závažným svalovým onemocněním. Již podruhé v řadě grant přispěl Radce Horákové z Dolního Újezdu, která díky němu mohla pro svého vnuka Marečka zajistit asistenta pedagoga, bez nějž by vzhledem k jeho postižení nebyla výuka vůbec možná. Podporu opakovaně získala i Hiporehabilitace Baneta, která pomáhá dětem s mozkovou obrnou, autismem či Downovým syndromem prostřednictvím rehabilitace jízdou na koni. „Nejvíce žadatelů každoročně zaznamenáváme ze sociální oblasti, kde se nám některé projekty pravidelně opakují, naopak nejméně se přihlašují projekty zaměřené na ekologii. I proto jsme se nyní rozhodli změnit pravidla přihlašování tak, aby pokaždé zvítězily zcela nové a zajímavé projekty. Doufáme tedy, že letošní ročník bude co do zaměření žádostí velmi pestrý,“ říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti.

Vítězové Adfors Grantu 2018 budou vybráni grantovou komisí na základě předchozího hlasování zaměstnanců společnosti. Kromě občanů a neziskových organizací z okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí se o grant každoročně mohou ucházet také žadatelé z Moravského Krumlova a ze Znojemska, kde má společnost druhý výrobní závod. Pro přihlášení do projektu stačí vyplnit a podepsat žádost a čestné prohlášení, které naleznete na webových stránkách společnosti, kde také najdete veškeré další informace o projektu.

Více informací naleznete na: www.adfors.cz.

Kontaktní osoby:
Martina Vlčková Říhová
SAINT – GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Tel: +420 724 600 941
E-mail:martina.vlckovarihova[zavinac]saint-gobain[tecka]com

Tereza Pavézková
EPIC PR
Tel.: +420 774 085 080
E-mail: tereza.pavezkova[zavinac]epicpr[tecka]cz


Tereza Pavézková

 

Zuzana Pustinová