Proč se v ulici U Stadionu kope?

23Srp2017

Na časté dotazy: "Proč se v ulici U Stadionu pořád kope?" lze odpovědět, že se v současné době jedná o práce na rekonstrukci kanalizace na ul. U Stadionu a Kollárova, které budou ukončeny počátkem října 2017.

Od začátku července letošního roku probíhají stavební práce na rekonstrukci části ulic U Stadionu a Kollárova ve Svitavách. Práce navazují na provedenou rekonstrukci vodovodu, jež proběhla v roce 2015 a rekonstrukci plynovodu, která byla dokončena v dubnu letošního roku.

Na rekonstrukci hlavního kanalizačního řadu, jehož investorem je město Svitavy a zhotovitelem je firma Merit Bau, průběžně navazuje rekonstrukce nevyhovujících kanalizačních přípojek. Přípojky hradí jejich vlastníci, kterými jsou majitelé připojených nemovitostí.

Po dokončení rekonstrukce kanalizace a domovních přípojek bude provedena úprava povrchů komunikace a chodníků. V uvedeném úseku ulice U Stadionu se tak po dokončení výměny inženýrských sítí plánuje kompletní rekonstrukce všech povrchů. O vlastní realizaci navazující akce bude rozhodnuto podle finančních možností města v dalších letech.

 

Marek Antoš, OŽP

 

Zuzana Pustinová