Zákaz koupání v rybníku Rosnička !!!

21Črvc2017

Informace Krajské hygienické stanice Pardubického kraje:
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. Nálezy sinic a chlorofylu-a překročily limity III. stupně hodnocení, pozorovatelný je vodní květ. Průhlednost 0,3 m.

https://www.khspce.cz/koupaliste/rybnik-rosnicka/