Noc muzeí a kostelů ve Svitavách

06Črv2017

Noc muzeí a kostelů ve Svitavách letos poprvé společně
pátek 9. června 2017 15:00 – 23:00

Stalo se již zvykem, že na přelomu května a června se i Svitavy připojují k fenoménu muzejních nocí a nocí kostelů, které patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví atraktivním způsobem. Muzea a kostely nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek také řadu doprovodných kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
Letos poprvé jsme se rozhodli ve Svitavách obě akce propojit, a tak věříme, že si z opravdu bohaté odpolední, večerní a noční kulturní nabídky vyberete a že se vypravíte na putování po městě historie a tajemna.

Akci pořádají Městské muzeum a galerie, Klub přátel esperanta ve Svitavách, DOcela MAlé divadlo Radky Obloukové, Agentura Boží mlýny, Domov na rozcestí Svitavy, Čajovna Krásná chvíle, farnosti/sbory Apoštolské církve, Českobratrské církve evangelické,
pravoslavné církve a římskokatolické církve.

Aktuální program a podrobnosti k jednotlivým programům na webech: www.muzeum.svitavy.cz a www.nockostelu.cz .

Muzejní noc

15:00 Městské muzeum a galerie
MALOVÁNÍ PRO VENKOVKU
Obrazy místních autorů pro Galerii Venkovka budou letos vznikat na různých místech budovy a zahrady muzea, neboli Budigovy vily. Přijďte se podívat, jak vznikají, a popovídat si s autory. Nové obrazy budou instalovány počátkem září v galerii Venkovka pod širým nebem v uličce Pod Věží.

15:30 Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
ZAPOMENUTÝ GÉNIUS

Přednáška Petra Chrdleho o Františku Vladimíru Lorencovi, autorovi první učebnice esperanta v naší zemi, který se narodil v našem kraji, znal aktivně 106 jazyků a většinu svého života strávil v Brazílii, kde působil jako učitel, léčitel, spisovatel. Patří mezi nejznámější Čechy v této zemi. Součástí přednášky bude i představení nové knihy prof. Novobilského „F.V.Lorenc – Svědectví o životě a díle neobyčejného člověka“.

16:30 Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
ČLOVĚK PROTI BABYLONU

Vernisáž nové výstavy pořádané mj. (ale nejen) u příležitosti 100. výročí úmrtí Ludvíka Lazara Zamenhofa (15. prosince 1859 Byalostok – 14. dubna 1917 Varšava), filologa a tvůrce esperanta, umělého jazyka určeného pro mezinárodní komunikaci.

17:00 Městské muzeum a galerie
KOUZELNÁ ZAHRADA PAVLA ČECHA

Vernisáž výstavy malíře, ilustrátora a autora knih pro děti. Pavel Čech vytváří zvláštní kouzelný svět, v němž se skutečnost mísí se sny a zážitky z dětských her. Možnost zakoupení všech dosud vydaných autorových knih, autogramiáda. Zážitková výstava nejen obrazů, ale také staveniště města, oceánu s majákem, tajemného bludiště a čarokrásné zahrady s motýly…

18:00 Městské muzeum a galerie
PEXESO aneb PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ

Vernisáž poučné a hravé výstavy o historii a hlavně současnosti originální karetní hry, která vznikla v bývalém Československu a je zaměřena na paměť a soustředění. Na vernisáži se potkáte se sběrateli této unikátní hry a můžete si vyzkoušet svůj postřeh. Na výstavě najdete několik set různých pexes, herní stoly pro cvičení postřehu a hlavně kuriozity (trexesa, pexesa „s hvězdičkou“ jen pro dospělé, pexesa perníková, zvuková, hmatová, na tabletech …). Tak se přijďte společně s námi pekelně soustředit.

18:30 Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
12. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V NEPÁLU

Přednáška s promítáním cestovatele Jána Vajse ze Slovenska ukázkou, jak se lidé z celého světa kdekoliv na světě domluví jedním jazykem – tentokrát v Nepálu.

19:00 – 21:00 Muzejní zahrada, dílny
K
REATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Beseda a autogramiáda knih Pavla Čecha. Jako bonus kreslení komiksů s tímto ilustrátorem a skvělým člověkem, který si i v dospělosti umí hrát. Výroba pexes z různých materiálů, turnaje v pexesu.
POSEZENÍ V TEEPEE
Přijďte si posedět k ohni do bizoního teepee. A možná přijde i náčelník…
LOV NA BIZONA
aneb lukostřelba s Michalem pro děti i dospělé

21:00 Muzejní zahrada
ČERVÁNEK

Pestrý kaleidoskop písní v podání pěveckého sboru Červánek, který v letošním roce slaví 20. výročí svého vzniku.

20:00 a 22:00 Ottendorferův dům
TAJUPLNÝ OTTENDORFERŮV DŮM

Noční prohlídky Ottendorferova domu s pohádkovými příběhy, tajuplnou podzemní cestou, strašidlem Kuli a divadelní společností „Ganz kleines Theatre“. Díky této společnosti a spolkům svitavským se setkáte s reálnými postavami města Zwittau - se starostou Friedrichem Sanderem, M. E. Tschaunerovou, vypravěčkou pohádkových příběhů, městským historikem či mecenášem a člověkem osvíceným, panem V. O. Ottendorferem. Do města zavítá i slavný L. L. Zamenhof, tvůrce jazyka esperantského. Můžete si s nimi porozprávět v jazyce českém, německém, anglickém nebo v esperantu, zatancovat valčík či vypít šálek čaje v místní čajovně. Slavnosti se zúčastní i děti – především sirotci a nalezenci místního sirotčince.

Od 17:00 do 23:00 hodin budou zdarma zpřístupněny nové výstavy i stálé expozice muzea, čajovna Krásná chvíle zve milovníky dobrých čajů, občerstvit se můžete na muzejní zahradě v kavárně Café Rozcestí, kde vás budou obsluhovat klienti Domova na rozcestí.

Noc kostelů

18:00 – 22:00 Kostel Navštívení Panny Marie
18:00 Mše svatá
18:45 RAKOS – vystoupení sboru
19:15 Varhanní minikoncert – Marek Fedrsel
19:30 Šťastný princ – Dramatická školička dle knihy O. Wildeho
20:15 Seznámení s událostmi ve Fatimě
20:40 Prohlídka kostela – Jiří Žilka
Od 19 hodin Vyhlídka z věže kostela
22:15 Závěrečná modlitba

18:00 – 21:00 Kostel sv. Josefa
18:30 Varhanní minikoncert – Ondřej Kučera, Adam Navrátil
19:15 Gregoriánský chorál
19:45 Duchovní hudba – přednáška Jakuba Dobeše
20:00 Bl. Engelmar + prohlídka kostela – Milan Štrych

18:00 – 22:00 Kostel sv. Jiljí
18:00 TICHO Možnost tiché prohlídky kostela, možnost rozjímání a meditace
18:15 Světlo z Fatimy – svíce za pronásledované křesťany
19:00 Kněz – možnost rozhovoru a modlitby, žehnání předmětů
21:00 Koncert při svíčkách – D. Fišerová-soprán, V. Poštulka-baryton, F. Boček-varhany
21:45 Zakončení – Salve Regina a požehnání

18:00 – 20:00 Kaple sv. Anny ve Čtyřiceti Lánech,
Kaple Neposkvrněného početí P. Marie na začátku Hradce n. Sv.,
Pravoslavná kaple sv.Jiří
Možnost prohlídky kaple

18:00 – 22:00 Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Hradec nad Svitavou
18:00 Mše svatá – P. Petr Krajčovič
18:40 Prohlídka kostela – socha P.Marie Fatimské, křtitelnice bl. Engelmara
18:45 Návštěva fary – sál, kuchyně
21:45 Zakočení –modlitba v kostele

18:00 – 23:00 Sborový dům Českobratrské církve evangelické
18:00 Tvoříme v pohybu - dílna pro děti
20:15 Rytmické bohoslužby pro malé i velké
22:00 Večerní ztišení se zpěvy z Taizé
V průběhu večera pozvání ke kávě a čaji se členy sboru, výstava o pobělohorských exulantech, Martin Luther – a co my s ním?, příležitost k rozhovoru s farářem

18:00 – 23:00 Křesťanské centrum v penzionu Fontána
Hledání biblických veršů

Blanka Čuhelová

 

 

Zuzana Pustinová