Nemocnice připomenou důležitost správné hygieny rukou

04Kvě2017

Správně si umýt ruce a udržovat je v čistotě – to je rozhodující preventivní opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Každoročně na tuto problematiku upozorňuje kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život - umývej si ruce“. Připomínáme si ji 5. května při Dni hygieny rukou. Již tradičně se k němu připojuje i Nemocnice Pardubického kraje a připravuje osvětovou akci určenou pro veřejnost i vlastní personál.

Může se jednat o hepatitidu typu A, salmonelózu, o různá průjmová a respirační onemocnění, jejichž původci se nacházejí a množí na běžně používaných předmětech, jako jsou nákupní vozíky, držadla v autobusech, kliky u dveří, počítačové klávesnice a mnoho dalších,“ upozornil ústavní epidemiolog Nemocnice Pardubického kraje Milan Bořek. „Proto je nesmírně důležité si uvědomit nutnost správné hygieny rukou. Platí to nejen pro veřejnost, ale i pro zdravotníky. Chráníme se tak navzájem,“ dodala manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Světlana Jeřábková.

Nemocnice Pardubického kraje tak opět v pátek 5. května nabídne instruktáž správného mytí a dezinfekce rukou. Bude probíhat od 9:00 do 11:00 hodin ve všech pěti nemocnicích v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Všude bude možné získat řadu důležitých informací týkajících se správné hygieny rukou a odnést si informační letáky. Zároveň si veřejnost může vyzkoušet různé dezinfekční prostředky a ověřit si čistotu svých rukou pod ultrafialovým lampou v tzv. black boxu.

„Každoročně využíváme tento den, abychom se s návštěvníky nemocnic podělili o naše zkušenosti. Vždyť správné mytí rukou je jeden z nejlehčích způsobů, jak se vyhnout onemocnění a zabránit vzniku řady nemocí,“ řekla manažerka ošetřovatelské péče Jeřábková.

Osvětová kampaň však není zaměřena výhradně na laickou veřejnost. Je určena rovněž pro personál nemocnic. Zdravotníci jsou pravidelně proškolováni v technikách mytí rukou, jejich dezinfekci a používání ochranných rukavic v různých situacích, při této akci si však mohou veškerá pravidla připomenout. „Správná hygiena rukou zdravotnického personálu chrání pacienty před infekcemi způsobenými bakteriemi vysoce odolnými proti antibiotikům, která se mohou v nemocničním prostředí vyskytovat. Tato osvětová kampaň se snaží připomenout důležitost této problematiky,“ uvedl ústavní epidemiolog Bořek.

Dušan Korel
Oddělení komunikace a marketingu
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

 

Zuzana Pustinová