Exkurze studentů z Katedry sociální pedagogiky PdF Masarykovy univerzity v organizacích některých sociálních služeb na Svitavsku

Ve středu 25. dubna připravila Bonanza Vendolí, z.ú. exkurzi studentů z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity po síti sociálních služeb na Svitavsku. Studenti během jednoho dne stihli navštívit 7 zařízení poskytujících sociální služby na Svitavsku, kde jim pracovníci předali důležité informace o své praxi a provázanosti činností s partnerskými organizacemi. Exkurze se účastnilo 22 studentů 2. ročníku bakalářského studia Sociální pedagogiky a volného času.

Velmi děkujeme za perfektní spolupráci pracovníkům organizací, kteří nám pomohli exkurzi uskutečnit a umožnili předání informací, zkušeností a inspirací budoucím sociálním pedagogům!

Jmenovitě to jsou tyto organizace nebo instituce:
Městský úřad Svitavy, prevence kriminality,
Seniorcentrum města Svitavy,
Středisko výchovné péče Svitavska Alfa,
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. - Krizové centrum Svitavy,
Květná zahrada, z. ú.,
Bonanza Vendolí, z. ú. - Nízkoprahový klub Díra,
Bonanza Vendolí, z. ú. - NZDM Prevence s Bonanzou.

Zpracoval:
Mgr. Jan Buchta, koordinátor služeb
Bonanza Vendolí, z. ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
+420 776 322 291
honza[zavinac]osbonanza[tecka]cz
www.osbonanza.cz

Fotogalerie