Svitavští senioři na členské schůzi ve Fabrice

12Dub2017

Svitavští senioři na členské schůzi koncem března zhodnotili činnost klubu za rok 2016. Během loňského roku zaplatilo členský příspěvek 171 členů (z toho 39 nových) a bylo uspořádáno 21 zajímavých akcí. V listopadu proběhla ustavující schůze nového spolku a od ledna letošního roku je Klub seniorů Svitavy zapsaným spolkem. Byl projednán rámcový plán a rozpočet klubu na letošní rok.

Představitelé města Svitavy se zajímají o dění ve všech svitavských organizacích a vyhledávají možnosti vzájemné komunikace. Členská základna byla informována místostarostou Pavlem Čížkem o akcích, které jsou zahrnuty do letošního městského rozpočtu. Závěrem byl promítnut film Svitavy – otevřené město a město v pohybu.

Milena Brzoňová

Petr Šmerda