Jak dopadla dobrovolnická akce Ukliďme Česko?

12Dub2017

Bližší informace jsou na stránkách ZO ČSOP Rybák Svitavy, které děkujeme za zorganizování akce a všem dobrovolníkům za pomoc.

 Poznámka:

Vlhčené ubrousky = problém

Dobrovolníci se při úklidu řeky Svitavy potýkali nejen se střepy skla, těžkým odpadem - jako např. pneumatiky, dopravní značky, vysavač apod., ale i s novým a nemalým problémem, kterým jsou vlhčené ubrousky. Těch vysbírali dobrovolníci nezvyklé množství již vloni a v letošním roce byly ubrousky po celém úseku, který zvládli projít.

Prosíme tedy, abyste použité vlhčené ubrousky odhazovali do košů na komunální odpad.

Děkujeme

Renata Karlíková za odbor životního prostředí

 

Zuzana Pustinová