Dopravní omezení v průběhu roku 2017

30Bře2017

Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhne na území města mnoho investičních akcí, které zlepší infrastrukturu našeho města. Některé akce mohou být realizovány díky získaným dotacím, či jsou financovány přímo z rozpočtu města. Akce „chodník v Lačnově“ je vázána na dotaci z IROP, kde ještě nemáme rozhodnutí o přidělení dotace, nicméně věříme, že ji získáme. O této akci za cca 30 mil. Kč vás budeme průběžně informovat. Další investiční akce jsou financovány z rozpočtů správců sítí (komunikace, plynovod, elektřina, vodní tok), kteří nás v loňském roce informovali o jejich záměrech a město připravilo doprovodné investiční akce. Jsme rádi, že se během tohoto roku mnoho sítí podaří zmodernizovat, nicméně si uvědomujeme, že to výrazně stíží pohyb nás všech po městě. Ve spolupráci s Policií ČR a odborem dopravy jsou připraveny objízdné trasy. Věřme, že se po dokončení všech investičních akcí podaří zlepšit ráz města. Proto vás všechny prosíme o toleranci a respektování všech dopravních omezení. Moc za to děkujeme.      

David Šimek, Pavel Čížek

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZDE