Výměna košů na psí exkrementy

13Bře2017

Ve druhé polovině března dojde k výměně zhruba poloviny košů na psí exkrementy v lokalitách sídliště v Lánech, na ul. Antonína Slavíčka, v centru města a v parku Jana Palacha. Plechové koše jsou v řadě míst ve špatném technickém stavu a jsou již neopravitelné. Protože výměna košů bude probíhat ve stejných místech, jako jsou stávající sloupky (zejména kvůli inženýrským sítím není možný posun na jiné místo), bude po dobu výměny dočasná absence košů v předmětných lokalitách. Prosíme tedy chovatele, aby exkrementy uklízeli v sáčcích do běžných odpadkových košů, kontejnerů či popelnic. Děkujeme za trpělivost. Věříme, že nové koše budou přínosem pro naše životní prostředí.

Renata Karlíková