Město Svitavy zvítězilo v soutěži Město pro byznys

23Úno2017

Město Svitavy zvítězilo v soutěži Město pro byznys v kategorii Investičně atraktivní region v Pardubickém kraji, navíc obsadilo i třetí místo v kraji ve srovnávacím výzkumu soutěže Město pro byznys za rok 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


Investičně atraktivní region
V polovině prosince minulého roku byl vyhlášen devátý ročník soutěže Město pro byznys, kterou tradičně vyhlašuje společnost Communa. Soutěžící obce, města i svazky obcí se mohly tentokrát hlásit i do nové samostatné kategorie Investičně atraktivní region, kterou vyhlásil odborný partner - agentura CzechInvest. Vítězem prvního ročníku se v Pardubickém kraji staly Svitavy. „Vítězné město se může pochlubit systematickými investicemi do technické infrastruktury a rozvojem průmyslové zóny. Město aktivně pracuje také se stávajícími investory, pravidelně je informuje, schází se a diskutuje s podnikateli. Úspěšnost města dokládá jedna z největších investic v kraji v posledních dvou letech, a to expanze společnosti INA Lanškroun, která vytvoří až 900 pracovních míst,“ uvedl hlavní důvody svitavského vítězství ředitel regionální kanceláře CzechInvestu Tomáš Vlasák.

Díky spolupráci společnosti Communa a CzechInvestu poskytl výzkum nový pohled na podnikatelské prostředí jako celek. Přestože byla tato kategorie mimo klasické hodnocení Města pro byznys, je zásadní pro srovnání potenciálu tuzemských, ale také zahraničních investic a spolupráce veřejné správy a samotných podnikatelů a firem. V kategorii byl hodnocen přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Hodnocen byl například přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investici do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpoře podnikání. Cílem nové kategorie bylo prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu.

Město pro byznys v kraji
Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotil letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání byla podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Svitavy, které se umístily na třetím místě v kraji za Pardubicemi a Lanškrounem, se mohou pyšnit největším počtem studentů v odborném vzdělávání a byl oceněn i velmi vstřícný přístup města k investorům i k ostatním podnikatelům.

Starosta města David Šimek převzal obě ocenění ve čtvrtek 23. února ve velkém sále Congress Centra Pardubice na krajském setkání Svazu měst a obcí ČR.

 


 

 

 

 

 

 

 

Z materiálů pořadatele zpracovala Zuzana Pustinová

 

Informace pořadatelů naleznete zde.