Akcelerační víkend pro mentorig učením

Ve dnech 15. a 16. 10.2016 proběhl v prostorách statku Bonanzy Vendolí metodický víkend pro mentory zapojené do aktivity Mentorská asistence pro 1. stupeň základních škol (mentoring učením).
Cílem setkání s mentory bylo především proškolení v metodice práce s dětmi a seznámení s chodem mentorské asistence a jejich podmínkami. Úkolem víkendu bylo také bližší poznání s pracovníky mentorské asistence, se kterými se dobrovolníci budou po celou dobu práce setkávat, proškolení v BOZP a seznámení s možnými riziky a dilematy v mentorském vztahu.
Celý víkend byl velmi intenzivní. Sešli jsme se v sobotních odpoledních hodinách, kdy jsme náš pobyt zahájili seznamovací hrou pro zapamatování jmen všech účastníků. Nově byla do programu zařazena i diskuze s koordinátorem prevence na téma učení. Diskuze byla zaměřena především na otázku „Proč se učíme a co nám učení přináší?“. Diskuze měla velmi pozitivní ohlas a přinesla mentorům další zkušenosti v oblasti učení. Večer téhož dne bylo v plánu přátelské povídání o průběhu mentoringu, požadavcích, které pracovníci na mentory mají, a seznámení se situacemi, na které mohou mentoři během svého setkávání s dětmi narazit (např. nesympatie, střet očekávání a zájmů, nedůvěra, apod.)
Druhý den byla pro mentory připravena zážitková hra, v níž se vcítili do osudů dětí, které jsou limitované neúspěchem v oblasti učebního procesu, mentálního omezení nebo nepříznivé sociální situace. Následovalo představení sebereflektivních deníků, jenž si bude každý mentor v rámci práce s dětmi psát. V těchto denících jde o zjišťování posunů jak u dětí, tak osobnostního posunu samotných dobrovolníků a zlepšování kvality práce s dětmi.

Tímto všem zúčastněným děkujeme za jejich ochotu a elán do pomoci dětem. Doufáme, že si víkend všichni užili, přinesl dostatečné informace a těšíme se na další společně prožité chvíle.

Zpracovala: Silvie Bělehrádková, pracovnice Bonanzy Vendolí, z.ú.

Fotogalerie