V Bonanze proběhl první workcamp

V prvních dvou zářijových týdnech na statek Bonanzy ve Vendolí zavítalo 13 dobrovolníků z evropských zemí, aby v rámci tzv. "workcampu" pomohli (nejen) s rekonstrukcí statku naší organizace, která poskytuje sociální služby znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Workcamp byl realizován ve spolupráci s německou organizací Bauorden, která organizuje podobné aktivity po celé Evropě. Dobrovolníci v našem zařízení pracovali 7 - 8 hodin denně na stavebních a renovačních pracích. Víkend pro ně byl příležitostí pro poznávání okolí formou výletů (Brno, Litomyšl). Ze strany Bonanzy bylo dobrovolníkům zajištěno ubytování, celodenní stravování a organizování volnočasových aktivit.

Naši dobrovolníci během uplynulých dvou týdnů zvládli obrovské množství práce a při svém velmi pozitivním přístupu k práci dokazovali nevyčerpatelnost jejich entuziasmu i energie. Díky nim se na statku podařilo vyklizení půdy a její příprava na rekonstrukci, renovace stájí, obnova parkurových překážek a především rekonstrukce chodníku na dvoře.

Mile nás překvapilo, že v dnešní uspěchané době jsou mezi námi stále lidé, kteří pomáhají ostatním na základě dobrovolnosti a bez nároku na honorář. Velmi si vážíme jejich práce a přátelského přístupu. Během jejich práce s nimi spolupracovali i naši zaměstnanci a dobrovolníci, kterým patří náš velký dík i za organizaci programu a překladatelské schopnosti. A samozřejmě obrovský dík patří i organizaci Bauorden, která pro nás workcamp kompletně připravila a zafinancovala.

Zpracoval:
Mgr. Jan Buchta, koordinátor služeb
Bonanza Vendolí, z. ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
+420 776 322 291
honza[zavinac]osbonanza[tecka]cz
www.osbonanza.cz

Fotogalerie