Setkání s rodiči k zahájení Mentorské asistence ve školním roce 2016/2017

27Zář2016

V týdnu od 26. do 30. září se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnila setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence.

Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení a u dětí se sociálním znevýhodněním včetně zlepšení vrstevnických vztahů u zapojených dětí. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu včetně příspěvku k projektu inkluze, který v současnosti zahajuje ZŠ a MŠ Lačnov ve spolupráci se všemi základními školami ve Svitavách.

Projekt využívá těsné spolupráce s OSPOD MěÚ Svitavy, Terénními programy města Svitavy a se všemi školami ve Svitavách. Zástupci uvedených subjektů doporučují rodičům vybraných dětí účast v projektu a rodiče se mohou rozhodnout, zda děti do projektu přihlásí.

Na schůzkách s rodiči byl o projekt velký zájem. Pro mentoring učením se na schůzku dostavilo více než 30 rodičů, někteří i s dětmi (na fotografii). Vzhledem k tomu, že projekt je limitován zájmem studentů středních škol, kteří pracují jako mentoři, byla spolupráce nabídnuta celkem 34 rodinám (včetně mentoringu v Krizovém centru). Předpokládáme, že cca 25 dětí bude pracovat v tzv. mentoringu učením a 9 v rámci tzv. "vztahového mentoringu".
Z hlediska uskutečňování cílů projektu jde pouze o pracovní názvy, o vzájemný a pevný vztah mezi žákem a mentorem jde vždy. Bez vytvoření pozitivních vazeb nelze výsledků dosáhnout. Aby tyto vazby byly intenzivní a pokud možno dlouhodobé, pracuje s každým žákem vždy jeden stálý mentor. Průvodci mentorů učením budou pracovnice Bonanzy Vendolí, případně dobrovolníci z řad bývalých pedagogů. Průvodci mentorů v Krizovém centru budou psycholožky nebo speciální pedagogové. Na metodice dlouhodobě spolupracuje město Svitavy i Krizové centrum s Unií mentorů.

O dalších podrobnostech projektu budeme dále informovat na webových stránkých nebo v měsíčníku NAŠE MĚSTO.

Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie