Když LIKO neodveze domovní odpad (na náměstí) a pátrání po odcizeném jízdním kole

Dne 11.8.2016 strážníci prováděli zjišťování ve věci odloženého odpadu na náměstí Míru. Zjištěné skutečnosti předali na příslušné odbory MěÚ. S osobou, která odpad odložila, sepsali strážníci zápis o podaném vysvětlení a dále se záležitostí zabývají. "Pachatelé" v dobré víře se domnívali, že odpad odveze při svozu LIKO.
V odpoledních hodinách mimo jiné strážníci pátrali po odcizeném jízdním kole, které si majitel neuzamčené nechal na ulici. Pachatele se bohužel zadržet nepodařilo. Pro příště bude zřejmě dotyčný poučen, že kolo je lepší uzamknout.

Fotogalerie