Dopravní omezení ve městě

05Dub2017

STAVEBNÍ PRÁCE VE MĚSTĚ SVITAVY 2017

Zde najdete aktuální informace ohledně stavebních prací ve městě Svitavy. Je to harmonogram, který budeme postupně měnit a aktualizovat. Další omezení budou zejména v jarních měsících, souvisejí s údržbou komunikací a vnějších prvků inženýrských sítí (poklopy kanálů, uzávěry vody) po zimě. Na sídlišti Felberova a Svitavská bude dokončena instalace podzemních kabelových vedení. Prosíme občany a zejména řidiče o dodržování dopravního omezení a zásad silničního provozu, na které bude dohlížet státní i městská policie. Děkujeme.

 Protipovodňová opatření na řece Svitavě

ul. Říční, Lanškrounská, Bezručova, Seifertova, Šafaříkova, Mostní

Realizace díla od 1. 3. 2017
Na stavbu mostu na ulici Říční, který by měl být dokončen do konce června, naváže demolice mostu na ulici Lanškrounská. Práce zde budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení budou řidiči upozorněni dopravním značením. V případě potřeby bude omezeno stání vozidel na ulici Vrchlického. Současně budou prováděny práce v korytu ve směru po proudu řeky. Pro motorová vozidla bude uzavřen most na ulici Mostní. 
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce vodovodu

ul. Petrusova

předběžný termín realizace: srpen - říjen 2017
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Kabelové vedení nízkého napětí

ul. Gorkého, Sokolovská

předběžný termín realizace: březen - listopad 2017
Práce budou probíhat převážně v krajnici a v zeleném pásu. Doprava bude usměrňována pouze v krátkém úseku. Omezeni budou zejména chodci a v případě potřeby bude zakázáno stání vozidel.
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. Kollárova, U Stadionu

předběžný termín realizace: říjen 2017

Omezení:
Práce budou probíhat ve čtyřech úsecích za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení budou řidiči upozorněni dopravním značením. Bude zakázáno parkování v okolí křižovatky ulic U Stadionu a Hraniční.

Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

2x okružní křižovatka a obnova živičného krytu silnice I/34 v úseku

ul. T. G. Masaryka, Hradební, Máchova alej

předběžný termín realizace:
I. etapa červenec - říjen 2017
II. etapa duben - květen 2018
V I. etapě bude provedena rekonstrukce malé okružní křižovatky z dočasné stavby na trvalou. Současně bude provedena obnova živičného krytu od ulice Hradební po vjezd do náměstí. Ve II. etapě dostane novou podobu velká kruhová křižovatka a opraví se povrch silnice. Doprava bude řízena kyvadlově na semafory, případně řízena proškolenými lidmi.
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce vodovodu

ul. T. G. Masaryka - Langerova vila

předběžný termín realizace: červenec - září 2017
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. T. G. Masaryka - Langerova vila

předběžný termín realizace: červenec - září 2017
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce vodovodu

ul. Poličská

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce vodovodu

ul. T. G. Masaryka, finanční úřad

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. T. G. Masaryka, finanční úřad

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnými semafory.
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. Hybešova

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Komunikace pro pěší podél I/43

předběžný termín realizace: od září 2017
Stavba bude probíhat na jednom posuvném pracovním místě, provoz bude řízen kyvadlově semafory.
Poslední aktualizace: 22. srpen 2017

Soubory ke stažení