Stanování ve městě, příběh psů a jejich majitelů

Dne 28.7.2016 strážníci řešili stížnost na parkování vozidel na chodníku na ul. Nová. Upozornili bezdomovce, který se ubytoval se stanem u trafostanice na ul. Felberova, aby si našel jiné vhodné místo mimo obydlenou oblast, nebo aby navštívil sociální pracovnici a zajistil si pobyt na azylovém domě, příp. na ubytovně ve městě.
V 19:13 hod vyjeli strážníci na oznámení na Svitavský stadion, kde se měli porvat dva psi. Hlídka na místě hovořila s oběma majiteli psů. Majitel psa „agresora“ sdělil, že si je své chyby vědom, údajně psa špatně přivázal, když odešel do blízké restaurace. Majitelka napadeného psa sdělila, že nemá viditelné zranění, přesto následující den navštívila veterináře, který u psa neshledal žádné poranění. Majiteli psa „agresora“ za porušení vyhlášky města strážník udělil blokovou pokutu.