SVITAVY A SVITAVANÉ SLAVÍ NAROZENINY! Bavte se s námi :)

 

1. 760. výročí první písemné zmínky

Svitavy slaví 760. výročí první písemné zmínky. Krajina Svitavska a město samotné je opředeno mnoha pověstmi a legendami. V roce 981 připomněl kronikář Kosmas řeku Svitavu. Tato, téměř sto kilometrů dlouhá řeka, dala městu své jméno. Její název znamenal čistou a průzračnou vodu. První reálná zmínka o městě se datuje do poloviny XII. století, kdy litomyšlští premonstráti založili na levém břehu řeky kostel sv. Jiljí. Položili tak základy k osadě, kterou pojmenovali „Stará Svitava“.Druhou kolonizací vznikla v polovině XIII. století tzv. Svitava „Nová“. Činnost v pohraničí probíhala zejména za úřadu biskupa Bruna ze Schauenburka, který pověřil vestfálského šlechtice Helemberta von Thurm založením města Svitav. Zájmy olomouckého biskupství a litomyšlského premonstrátského konventu se vyostřily do sporu, jenž byl rozhodnut 6. listopadu 1256 smírčí smlouvou. Listina, jíž je spor vyřešen se považuje za „zakládací listinu města Svitav“.

VÍCE NA: http://www.svitavy.cz/cs/m-31-historie-mesta/

2. Program oslav 760

Rádi bychom, aby si nejen Svitavané, ale i návštěvníci z ostatních měst, tyto narozeniny užili, a proto chystáme bohatý program, který se postupně utváří. O aktuálním dění vás budeme postupně informovat a budeme se těšit na společnou zábavu. Hlavní část programu oslav je směřována na tři hlavní vrcholy:

První vrchol 20. – 29. května

Na pátek 20. května připravujeme oslavu 120. výročí železnice Svitavy – Polička - výstavu historických vlaků na svitavském nádraží. Muzejní noc - vernisáž a výstavu v městském muzeu. Na náměstí 21. května proběhne otevření venkovní kavárny Floriánka s bohatým programem pro celou rodinu včetně her, soutěží a koncertů kapel. Můžete se svézt parní lokomotivou s poštovním vozem na trase Svitavy - Polička. Zakupte si vlastní arch svitavských známek jako suvenýr k výročí. V neděli 29. května oslavíme v parku Den rododendronů s Ondřejem Havelkou a Melody Makers. Druhý vrchol 29. srpna – 4. září


Druhý vrchol se bude vztahovat k TOP týdnu, během kterého na náměstí zazpívají svitavští muzikanti a kapela Jelen. Pouť i řezbářský memoriál bude v duchu doby Karla IV. Můžete se těšit na křest knihy Svitavy v obrazech od Miroslava Sychry.Třetí vrchol 11. – 12. listopadu


Třetí vrchol oslav bude na podzim a spojíme ho s 60. výročím Kruhu přátel hudby, který oslavíme koncertem svitavských instrumentalistů. Uspořádáme vernisáž výstavy o historii města na starých svitavských pohlednicích. Pokřtíme dotisk Kroniky města Svitavy doplněný o události posledních deseti let.

KALENDÁŘ AKCÍ 2016


3. Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera

Rok 2016 je ve Svitavách ve znamení velkých oslav. Vytvořme společně milý drek pro nás Svitavany a to cestou příspěvku do Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera. Tyto finanční prostředky budou směřovat do svitavské nemocnice na lůžkové vybavení jednoho oddělení a k pořízení 760 míčů k podpoře rozvoje sportování dětí a mládeže ve školách a sportovních klubech.

VÍCE ZDE

4. Fotogalerie

První vrchol oslav 760. výročí / galerie 1

První vrchol oslav 760. výročí / galerie 2

5. Soutěže, hry, zajímavosti

Svitavské selfie letí do Vesmíru

Svitavy letos slaví 760. narozeniny - zanechte ve Svitavách svoji stopu, která přetrvá a bude trvalým odkazem vaší osobnosti. Doufáme, že vám bude připomínat výjimečný rok, společné okamžiky a báječná setkání. Vyfoťte se, udělejte selfie ze svitavského prostředí, kde se vám líbí, co na vás udělalo dojem, co je pro vás zajímavé nebo prostě jen tak – sdílejte s námi tuto fotografii na facebooku nebo instagramu – označte příspěvek tímto názvem: #svitavy760

SELFÍČKA MŮŽETE POSÍLAT I NA MAIL: info[zavinac]svitavy[tecka]cz

Každý měsíc vybereme 3 selfíčka, které získají odměnu. Ze všech zaslaných fotografií bude vyrobena na konci roku velká fototapeta, která bude vylepena v nových prostorách kina Vesmír. Svitavané se tak mohou ve Vesmíru setkat. Těšíme se.

Prosíme rodiče, aby prověřili, zda jejich děti využívají služby instagramu nebo facebooku a souhlasí se zveřejněním případných fotografií s označením #svitavy760. Děkujeme.    

 

Přehled soutěžních fotografií zveřejněných na Facebooku si můžete prohlédnout zde - #svitavy760
Soutěžní fotografie zveřejněné na Instagramu jsou zde - #svitavy760

6. Cena města Svitavy 2016

Tento rok je rokem 760. výročí první písemné zmínky o městě Svitavy a v rámci oslav vyhlásilo Zastupitelstvo města Svitavy Cenu města Svitavy. Podle schváleného statutu bude moci veřejnost posílat své návrhy do 20. 9. 2016. Ke slavnostnímu předání dojde při třetím - podzimním vrcholu oslav.