Školy a školská zařízení

Ve Svitavách je sedm mateřských škol, dvě mateřské školy jsou součástí základních škol. Je zde pět úplných základních škol, jedna neúplná (1. až 5. ročník) základní škola a základní umělecká škola. Pro hendikepované děti je ve Svitavách Speciální základní škola Svitavy, jejíž součástí je praktická škola a základní škola při zdravotnickém zařízení.

Zřizovatelem těchto zařízení je město Svitavy, kromě Speciální základní školy Svitavy, kterou zřizuje Pardubický kraj. Všechny samostatné mateřské školy a základní školy mají právní subjektivitu.

Všechny základní školy byly v posledních letech zcela zmodernizovány, všechny mají dobře vybavené počítačové učebny a nově vybudovaná školní sportoviště, která jsou přístupna také veřejnosti. Od 1. 1. 2011 převzalo město Svitavy od Pardubického kraje zřizovatelské kompetence k domu dětí a mládeže a zřídilo příspěvkovou organizaci Středisko volného času Svitavy. Od roku 2014 působí ve městě rovněž Středisko výchovné péče ALFA Svitavy.


PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ


ZÁKLADNÍ ŠKOLY


ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • Internátní školní jídelna Svitavy, Milady Horákové 14 Od 1.7.2000 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je město Svitavy.
  Její kapacita je 720 jídel. Stravují se zde děti ze tří škol, na další školu, kde je zřízena výdejna, se strava dováží. Umožňuje stravování i pro "cizí strávníky" z podniků a institucí.
  Zřizovací listina: listina.pdf
 • ŠJ v ulici Richarda Kloudy provozuje společnost GTH CATERING a.s.
 • ŠJ Svitavy, Sokolovská l je součástí Gymnázia Svitavy a slouží i pro stravování žáků ZŠ Sokolovská

STŘEDNÍ ŠKOLY


PORADENSTVÍ


ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVOU ČINNOST

 • Středisko volného času Svitavy, Purkyňova 1
  ředitel: Mgr. Robert Snášil
  tel.: 731 605 950
  email: svc[zavinac]svitavy[tecka]cz
  http://www.svc.svitavy.cz
  Zřizovací listina: listina.pdf
  Organizuje pravidelnou zájmovou činnost dětí a mládeže, letní tábory a soustředění, zajišťuje spontánní aktivity dětí v jejich volném čase. Organizuje postupové soutěže vyhlašované MŠMT.