Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 22.01.13
Otázka:
 Dobrý den všem sportovcům i nesportovcům
Prosím o sdělení, proč je v letošním roce odstraňován sníh i in linové dráhy. Proč nám lyžařům berete možnost ji využívat k běžkování. Na stránkách města je v možnostech využití dráhy v zimě běžkování, tak nám ji neberte.
Děkuji za odpověď a za zjednání nápravy.
Pavel Maivald
Odpověď:

Dobrý den, pane Maivalde,

právě v nedávné době jsme tento problém řešili. Od občanů zazněly požadavky, aby byl sníh na in-linové dráze odklízen, protože je poměrně frekventovaná. Chodí po ní nejen chodci, ale i vyznavači Nordic Walkingu. Navíc běžeckou stopu bylo při tom pohybu lidí těžké udržovat a byla tudíž nekvalitní. Běžkaři mají možnost využívat upravované stopy v blízkém okolí Svitav.

S pozdravem

Ing.Jaroslav Kytýr, SPORTES Svitavy s.r.o., jaroslav.kytyr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 27.12.12
Otázka:
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda město má nějakou vyhlášku, která by upravovala podomní a pouliční prodej. Pokud ne, tak uvažujete o  nějakém způsobu regulace, resp. ještě lépe o zákazu tohoto druhu prodeje na území města (kromě míst k tomuto druhu prodeje určených) ?
Jde o to, že stále častěji u našich (a nejen našich) dveří zvoní zástupci různých dodavatelů energií, jejichž praktiky jsou přinejmenším neetické, neli podvodné. Ale i podomní prodejci, zástupci finančních i
nefinančních institucí,..
Samozřejmě nemůžeme bránit volnému podnikání, ale pokud má někdo zájem se s těmito osobami setkávat, tak může využít internetu nebo telefonu a může si je pozvat domů.
Zdravím a děkuji za odpověď.
Odpověď:

Dobrý den,

již řadu let je vydané Nařízení města Svitavy, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení je průběžně novelizováno, v současnosti má číslo 2/2012. Prioritně určuje místa pro prodej zboží a poskytování služeb, dále pak také sortiment prodávaného zboží. Předmětné nařízení je vydané v přenesené působnosti (výkon státní správy) na základě zmocnění v živnostenkém zákoně a vztahuje se pouze na prodej zboží a poskytování služeb na veřejných prostranstranstvích.

Živnostenský úřad ve Svitavách ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí provozuje ve Svitavách poradnu pro spotřebitele a podnikatele. Počet dotazů/stížností související s problematikou podmního prodeje je zde zcela minimální ve srovnání se stížnostmi na předváděcí a prodejní akce (v rámci celé ČR), kterých se mnozí občané zúčastní například za příslib získání dárku či návštěvy zámku, divadla atd. Je velice důležité, aby si občan, než se rozhodne zúčastnit se předváděcí akce či podepsat nějakou smlouvu (ať již na zboží či odběr energie) vše pečlivě uvážil. Vždy má možnost se na předváděcí akci nepřihlásit či smlouvu nepodepsat.

Mgr. Rudolf Grim, rudolf.grim[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 

 
Příspěvek ze dne: 13.11.12
Otázka:
Vážený pane starosto, vážený pane Vítku,
Já vám slibuji, že tento můj příspěvek bude v naší diskusi poslední. Ne proto, že bych se nečeho obával, ale proto, že to v podstatě ztrácí smysl.Dopisovali jsme si spolu jako reakci na příspěvek p. Rákose o problematice svitavské průmyslové zóny. Obě Vaši odpovědi na moje e-maily mne rozhodně nikterak neuspokojily.V průmyslové zóně stále mnoho podstatného neděje a obávám se, že se tento trend nezmění.
Chtěl jsem vás ovšem upozornit na článek v týdeníku "Svitavský deník" z dnešního dne 13.11.2012. Zde se uvádí, že ku př.: v Poličce se staví v průmyslové zóně 4 haly, dále že průmyslová zóna v Litomyšli se naplňuje. O Moravské Třebové jsem vám již informoval minule. Z toho vyplývá, že bývalá satelitní města svitavského okresu jsou podstatně úspěšnější ve tvorbě nové zaměstnanosti než naše Svitavy. V minulém e-mailu jste mi odpověděl, že existují 2 důvody pro nezájem v průmyslové zóně a to: vynětí ze ZPF a za druhé Svitavy nemají napojení na dopravní obslužnost, t.j. dálnici. Jenom si lámu hlavu, že okolní města mají patrně naprosto stejnou problematiku a přesto ona problematika pro ně není překážkou. Prostě vám v tomto směru přestávám rozumět. V podnikatelské sféře byste patrně mnoho úspěchů neměli.
Odpověď:

Vážený pane Šíšo,

 

opravdu již nevím, co více na Vaši výtku ve vztahu k obsazenosti svitavské průmyslové zóny odpovědět. Ve svém příspěvku zmiňujete článek ve Svitavském deníku ze dne 13.  listopadu 2012, ve kterém se hovoří o tom, že jak v Litomyšli, tak v Poličce, mají v průmyslových zónách vzniknout nové výrobní areály. Zdůraznil bych slovo MAJÍ, protože záměr je záměr, ovšem skutečnost bývá, jak víme ze zkušeností s nabízením naší průmyslové zóny, ve většině případů odlišná. Jak jsem Vám již psal, ve Svitavách bylo zájemců o průmyslovou zónu za  poslední roky víc než dost, ovšem málokterý byl schopen svou investici dovést do úspěšného konce, tj. do výstavby výrobního areálu. A jak je patrné z obdobných diskuzí (viz. internetová fóra) je problematika v okolních městech velmi obdobná. Ze strany občanů je městům vyčítána malá aktivita při hledání nových zájemců o volné pozemky v průmyslových zónách a vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele. Zástupci měst vysvětlují, proč je tak těžké zájemce do průmyslových zón přilákat - nezájem o výstavbu výrobních areálů v době ekonomické krize, cena za vynětí pozemků ze ZPF a v neposlední řadě i dopravní obslužnost. Myslím, že je na místě zmínit ještě jednu podstatnou informaci: průmyslová zóna v Poličce má rozlohu cca 5 ha, v Moravské Třebové cca 11 ha. Svitavská průmyslová zóna má rozlohu cca 36 ha, z toho se nabízí již pouze 12,6 ha.

 

S pozdravem Ing. Petr Vítek, petr.vitek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 08.10.12
Otázka:
Vážený pane starosto,
Občas prohlédnu internetové fórum Městského úřadu. V poslední době mne velice zaujal příspěvek p. Rákose o nenaplnění průmyslové zóny. Já mohu s pisatelem jen a jen souhlasit. Stejně jako on jsem přesvědčen o tom, že Město dělá pro zaměstnanost velice málo - chcete-li, tak výsledky hovoří o tom, že nic. Zdůvodnění že vynětí ze zemědělské půdy je velice drahé naprosto neobstojí. Jestli jednáte o tomto problému s poslanci, tak se patrně velmi načekáte, a mezitím se potencionální investoři budou Svitavám vyhýbat. Udělejte si prosím průzkum, kam svitavští občané dojíždějí za prací, a zjistíte, že jsou to právě okolní města. To je podle mne velká ostuda. Podíval jsem se na stránky okolních měst, a ku př. Moravská Třeová bude kupovat pozemky kolem 2 ha. Pokud budete takto vyčkávat, stanou se Svitavy městem duchů, odkud budou obyvatelé prchat. Jestli nevložíte prostředky města na nákup pozemků, stane se z problému začarovaný kruh. Opět nebudou peníze protože nejsou zaměstnavatelé, kteří by platili daně. Doporučoval bych proto všem odpovědným, aby zvážili priority v městském rozpočtu, a daleko razantněji se přičinili o viditelný přírůstek zaměstnanosti ve městě.
Odpověď:

Vážený pane Šíšo,

 

problém svitavské průmyslové zóny netkví v tom, že by město Svitavy nemělo volné zainvestované pozemky, těch má v současné době v nabídce cca 6,1 ha, a to zcela zainvestovaných. Zároveň také zvažuje nákup dalších pozemků ve stejné lokalitě a jejich zakotvení v územním plánu města.

Problémem jsou v podstatě dvě věci, a to:

1. změna legislativy státu ve vztahu k vynětí ze zemědělského půdního fondu, kdy vynětí 1 m2 pro vlastní stavbu navýší cenu pro investora o cca 980 Kč
2. dopravní obslužnost, respektive komunikační napojení města Svitavy na dálniční síť.

Ve spolupráci s agenturou Czech Invest probíhají intenzivní jednání ohledně příchodu investorů do svitavské průmyslové zóny, nicméně tato jednání vždy narazí na problematiku uvedenou v bodě 1. a 2.
Agentura Czech Invest je v úzkém kontaktu s městem Svitavy a lze hovořit o tom, že minimálně jednou měsíčně přijede se zástupcem této agentury do Svitav potenciální investor, který, a dosud tomu tak bohužel je, po vyhodnocení nabídky města svůj záměr přesune do jiné lokality, zejména pak bližší dálničnímu napojení, protože problematika vynětí ze ZPF je ve všech průmyslových zónách v podstatě stejná.

Závěrem lze tedy konstatovat, že město Svitavy má připravenu a zainvestovánu poměrně dost rozsáhlou plochu pro jakoukoliv průmyslovou výstavbu ve vlastní průmyslové zóně, zvažuje nákup dalších pozemků a rozvoj této průmyslové zóny v korespondenci s územním plánem města a činí kroky k tomu, aby stávající průmyslová zóna byla obsazena.

S pozdravem

Ing. Petr Vítek MSc., manažer průmyslové zóny Paprsek, petr.vitek[zavinac]svitavy[tecka]cz  

 
Příspěvek ze dne: 10.10.12
Otázka:
Dobrý den,
rád bych se zeptal na opravu chodníku na sídlišti u vlakového nádraží. Chodník běží souběžně s ulicí Revoluční středem sídliště, je opraven pouze do poloviny a již několik měsíců se v opravě nepokračuje.
Je tohle konmečný stav? Tj. opravena zůstane pouze polovina chodníku?
V případě, že ano, jaký je důvod?
V případě, že ne, kdy bude oprava dokončena?

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den,

opravená půlka chodníku samozřejmě není konečný stav. Dokončení opravy bude pokračovat v rámci rozpočtu pro rok 2013. Jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky, je jeho dokončení plánováno jako první akce v roce 2013.

Hezký den

Ing.Jaroslav Kytýr, jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.,  jaroslav.kytyr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27