Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 21.02.13
Otázka:
Dobrý den,

děkuji paní Blance Čuhelové za odpověď na můj dotaz a děkuji rovněž paní Pustinové, že se do toho nepletla. Stejně bych si představoval odpovědi na mé předcházející dotazy, tzn. od pana Stündla a buď od někoho, kdo paní Štrajtovou-Štefkovou do funkce na MÚ přijímal, nebo od ní samé.

Když už se však paní Pustinová do toho "vložila", rád bych o ní věděl totéž, jako o paní Štrajtové, tzn.alespoň jaké má vzdělání k této funkci a jaké jazykové schopnosti a předchozí praxi (na plat se neptám, protože jsem neslyšel, že by to byl takový nadstandart jako u paní Štefkové). Zároveň chci znovu zopakovat svůj názor na post tiskové mluvčí (tiskového mluvčí), který pokládám, stejně jako post koordinátora prevence kriminality pro město, jakým jsou Svitavy, za zcela zbytečný. Pokud už to však musí být, nechť se tisková mluvčí drží striktně názvu svého postu a uplatňuje svou činnost ve směru k masmédiím, ne k občanům města, kteří své zastupitele na MÚ znají a čekají reakce na své dotazy od nich. Jestliže oni sami odpovědět nemohou nebo nechtějí, nemají ve svých funkcích, kam byli námi, svitavskými občany a voliči dosazeni, co dělat.

Děkuji

Petr Bilina
Odpověď:

Dobrý den, pane Bilino,

 

Vaše přání, abych do příspěvků nezasahovala, splnit nemohu – jsem totiž správcem Internetového fóra a mám úkony spojené s jeho fungováním v popisu práce.

 

Na dotaz o asistentovi prevence kriminality samozřejmě mohl PhDr.Erich Stündl odpovědět osobně, ale napsal by totéž, co dříve formuloval ve zmíněném článku – tudíž mě na něj odkázal.

 

K dotazu na paní Alici Štrajtovou – Štefkovou mohu opravdu napsat jen to, že není zaměstnancem města, je zaměstnaná u společnosti SPORTES a údaje, o které jste požádal, nemá město k dispozici. Pokud Vás situace zajímá blíže, zkuste se obrátit na jejího zaměstnavatele, či na ni samotnou.

 

Nyní k funkci „tisková mluvčí“. Je to jen její zjednodušený název, aby to bylo lidem srozumitelnější. Ve skutečnosti se moje funkce nazývá „úředník odpovědný za vnější vztahy“. Z názvu vyplývá, že v náplni práce mám komunikaci mezi institucí „město Svitavy“ a veškerým okolním světem. Komunikuji (převážně přes počítač, či telefonicky) tedy nejen se všemi médii, ale také s organizacemi a občany. Mám na starost „výstupy z města“ – jsem odpovědná za obsah webu, spolupodílím se na vkládání zpráv na facebook, na přípravě městského zpravodaje, fotografuji na akcích, zpracovávám fotogalerie apod. Mimo to jsem přítomna na všech zasedáních zastupitelstva, rady, na poradách vedoucích odborů, připravuji tiskové konference města, píši tiskové zprávy, ... a tak bych mohla docela dlouho pokračovat. Předpokladem pro výkon zmiňovaných činností je především znalost mateřského jazyka, schopnost stručně, přesně a srozumitelně pro danou skupinu formulovat důležité informace, které město sděluje a v neposlední řadě i komunikativnost a pozitivní myšlení. Než jsem tuto práci získala, prošla jsem řádným výběrovým řízením a splnila všechny požadované předpoklady.

 

S pozdravem

Ing. Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 
Příspěvek ze dne: 24.02.13
Otázka:
Dobrý den,

chci vědět, za jakou cenu je současnému nájemci pronajímán prostor čajovny v Ottendorferově domě a zda platí i kompletní poplatky za vodu a energie.

Děkuji

Petr Bilina
Odpověď:

Dobrý den,

pronájem části prostoru v přízemí Ottendorferovy knihovny čajovně schválila rada města v prosinci roku 2008. Nájem činí 36 tis. Kč/rok, včetně energií. Čajovna využívá jednu malou místnost a bývalý vstupní prostor od silnice. Personál zabezpečuje ve večerních hodinách také ubytování Ve věži a vstup do Muzea esperanta, které se nachází také v přízemí budovy. Cílem pronájmu těchto prostor však bylo především vytvořit příjemné prostředí pro návštěvníky budovy a oživit kulturní život ve městě. A to se, myslím, podařilo. Stačí pohled do kalendáře akcí - v lednu se konaly čtyři akce, v únoru šest, na březen plánují jedenáct akcí - přednášky, besedy, koncerty, autorská čtení. Čajovna, po delším hledání se, si našla své příznivce mezi mladou generací - a to je dobře.

Blanka Čuhelová, ředitelka MMG Svitavy, cuhelova[zavinac]muzeum.svitavy[tecka]cz  

 
Příspěvek ze dne: 01.02.13
Otázka:
Dobrý den,
jsme velice potěšeni, že se město zabývá zničeným areálem bývalé Tabačky. Urbanistická studie záměru přestavby území lokality „Tabačka“ v k. ú. Svitavy-předměstí je pěkně a efektně zpracována. Bohužel její celkový dopad na okolí není v této studii brán v potaz.
V rámci studie jsou řešena i parkovací stání pro obyvatele navrhovaných bytových domů, ale v počtu cca 200 stání na případných 181 bytů je tento počet dosti poddimenzovaný.
Jako obyvatelům bytového domu na ulici Neumannova 1601 je nám v současné době policií tolerováno podélné parkování v této ulici. Bohužel počet vozidel už teď převyšuje kapacitu ulice a jsme nuceni parkovat ve všech okolních ulicích. Pro vnitroblok Kijevská bylo zvoleno elegantní řešení nedostatku parkovacích míst. Ale pracovníkem odboru dopravy jsme byli my odkázáni na parkovací místa na ulici Milady Horákové nebo na parkoviště u Fabriky. V případě realizace urbanistické studie Tabačka, nám parkování před našimi byty již nebude s největší pravděpodobností tolerováno.
Ulice je úzká a je navíc počítána jako příjezdová cesta pro zásobování do podniku Svitap a dalších provozů v této lokalitě. Nájezd a výjezd do objektu A3 a P1 přes ulici Neumannova bude tak komplikovaný a zhorší i naše životní podmínky.
Proto bychom byli rádi, aby na nás nebylo zapomínáno a jako jediný nebyli odkazováni na parkování na vzdálených parkovištích, když pro jiné je možné řešení nalézt.
Jako mladá rodina s malým dítětem jsme občas znechuceni situacemi a jednáním města a soukromých firem, kterým město důvěřuje. V současné době jsme nuceni i v neděli snášet rachot z projíždějících nákladních aut naplněných sutí, která je stěhována do areálu Tabačky, ze kterého byla před časem odvážena.
Dále bychom rádi věděli, co je zamýšleno s dočasnou stavbou vysílače, která se nachází v areálu Tabačky. Nekončí této stavbě doba, na kterou byla povolena?
Z těchto důvodů bychom byli rádi, aby popsané situace byli řešeny ke spokojenosti všech zainteresovaných stran a vyjádřili se k nim odpovědní pracovníci.
Přeji krásný den,
S pozdravem
Dagmar Valová a Libor Janko
Odpověď:

Dobrý den,

budu za vedení města reagovat na Vaše dotazy, vztahující se k území bývalé "Tabačky". Hned na začátku musím říci, že původní výrobní areál, tak jako současná plocha po demolici, jsou z větší části v soukromém vlastnictví. Město má v areálu jeden pozemek o menší výměře, což umožňuje, alespoň v určité fázi, mít vliv na využití celého území.

Zpracovaná územní studie, jako první dokumentace, řeší v základním nástinu možnost budoucího využití bývalého areálu, což akceptuje i většinový soukromý vlastník pozemků v území. Je dobře, že s vlastníkem máme společné představy, jak by se území mohlo rozvíjet. Jak jsem uvedl, je to první dokument, jak s územím bývalé továrny pracovat a přebudovat ho. Pokud se tedy reálně začne uvažovat o prvních krocích přípravy výstavby, bude vyhodnocen i vliv na okolí, zejména dopravní obslužnost, což se týká především okolních ulic. Budeme se tedy zabývat i tím, jak situaci technickými úpravami zlepšit, aby nedocházelo k problémům, o kterých se zmiňujete. Může jít např. o rozšíření komunikace, řešení regulovaného parkování atd. Je jisté, že k určité zátěži dojde, ale v navrhovaném případě zcela jistě menší, než kdyby zde např. vzniklo rozsáhlé obchodní centrum, a to také byla jedna z variantních úvah vlastníka, jak území přebudovat.

Co se týká průjezdnosti nákladních automobilů v neděli - není možné omezovat obecné užívání veřejných místních komunikací a ani to, jak nakládá (míněno: co s ním dělá) vlastník pozemku s materiálem po demolici. Myslím, že bychom měli být rádi, že k demolici došlo. Pokud by tomu tak nebylo, mohli bychom řešit mnoho jiných problémů - od vstupu a pobytu různých osob v areálu, až po všechna bezpečnostní hlediska, které by mohla ovlivnit klidný život přiléhajících ulic.

Informaci ke stavbě vysílače mám takovou, že jeho dočasné povolení je do prosince roku 2013.

Nevím, jestli jsou mé odpovědi pro Vás dostačující. Ne vše se dá spolehlivě písemně vyjádřit. Proto nabízím, že pokud máte zájem a je Vám něco nejasného, tak jsem ochoten se s Vámi osobně sejít a další dotazy osvětlit.

S pozdravem

Pavel Čížek, místostarosta města, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 22.02.13
Otázka:
Dobrý den,
mám momentálně jediný dotaz.
Odpovídáte zde občanům na všechny dotazy nebo jen na ty, které se Vám líbí?

Děkuji za odpověď

Valová Dagmar

Odpověď:

Dobrý den, paní Valová,

samozřejmě odpovídáme na všechny dotazy, které splňují nastavené podmínky. Je jen otázka času, kdy je možné odpověď zveřejnit. To závisí na složitosti odpovědi a na zaneprázdněnosti těch, kteří jsou kompetentní odpovědět. Pokud tak mohu učinit já, udělám to. Když si odpověď vyžaduje vyjádření vedoucích oddělení, pana starosty apod., přepošlu dotaz jim. Pokud není záležitost složitá, většinou ji vystavuji tentýž nebo následující den. Vyžaduje-li si nějaká jednání, spolupráci více lidí nebo ji musí vypracovat někdo, kdo je momentálné příliš vytížený jinými úkoly, trvá odpověď déle.

S pozdravem

Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 18.02.13
Otázka:
Dobrý den,
cca před měsícem jsem na fórum dávala dotaz ohledně zástavbové studie objektu bývalé Tabačky a přístupu městského úřadu k obyvatelům v této oblasti, které se týkalo parkovacích míst ve zmíněné oblasti.
Bohužel jsem se zatím odpovědi nedočkala!
Mohu vědět proč?
A ráda bych také zde našla odpovědi na mé dotazy!
Měsíc se mi zdá dosti dlouhá doba na vyjádření zainteresovaných stran.

Děkuji za odpověď

Dagmar Valová

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Vaše otázky netrvá pár minut. Odpovídat na ně musí místostarosta Pavel Čížek, který je v poslední době tak vytížený, že nemá na odpověď čas. Po hodinách se u něj střídají jednací strany, jedná i mimo úřad, na jednání se musí také připravovat. Na odpovědi po chvilkách pracuje. Myslím, že byste mu mohla dát ještě trochu času. Od 1. února, kdy jste dotaz vložila ještě rozhodně neuplynula tak dlouhá doba o jaké píšete.

S pozdravem

Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz  

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27