Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 21.05.13
Otázka:
Dobrý den.
Reaguji na diskusi ohledně dopravy v oblasti hráze Dolního rybníka. Nebylo by nejjednodušším řešením uzavřít komunikaci na hrázi rybníka pro motorová vozidla? To znamená osadit silnici na hrázi značkou zákaz vjezdu pro motorová vozidla. Komunikace by byla přístupná pro pěší, cyklisty,...Pokud by někdo jel autem do oblasti zahrádek, rybníka Rosnička, Brandu,..., tak by využil příjezd z Lačnova po ulici Slunečná a Pod hrází.
Případně by se dala uzavřená komunikace na hrázi využít pro parkování automobilů po jedné straně vozovky tak, aby druhá polovina byla volná pro chodce, cyklisty.
Odpověď:

Dobrý den,

 

Vámi navrhované řešení vypadá jako jednoduché, ale v případě realizace by přineslo obyvatelům města další komplikace. Silnice přes hráz Dolního rybníka má svoji důležitou dopravní funkci a je jednou ze dvou přístupových cest do navazující rekreační zóny. V případě realizace Vašeho návrhu by veškerá motorová doprava směřovala oběma směry přes ulici Slunečná. Uzavřením hráze rybníka v délce 200 m by řidiči museli absolvovat  objízdnou trasu dlouhou 2 kilometry a vždy vedoucí ulicemi ve středu města. Parkováním vozidel na hrázi by se komunikace stala neprůjezdnou pro vozidla IZS a prodloužily by se dojezdové časy do této lokality. Komunikaci lze využít i jako objížďku v případě dopravních omezení na hlavní silnici ve středu města. Dopravní značení (zákazové značky) osazené na konci ulice Olbrachtova by řidiče přijíždějící z této ulice donutilo odbočit do ulice Vítězná a Lanškrounská.

 

Při zvážení všech kladů a záporů Vašeho návrhu se domnívám, že zápory výrazně převažují. Podle mého názoru může, při vzájemné ohleduplnosti a dodržování pravidel, tato komunikace bez omezení sloužit jak motoristům, tak i pěším a cyklistům.

 

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 11.05.13
Otázka:
Dobrý de, dovoluji si tímto oslovit pana starostu Svitav Mgr. Davida Śimka, radu města Svitav a vedoucího odboru dopravy Ing.Miroslava Doseděla.
Nejdříve předesílám, že si velmi vážím práce kterou rada města Svitav v čele s panem starostou, zastupitelstvem vykonává a její výsledky jsou chválihodné.
V odpovědi na můj příspěvek odpověděl mimo jiné Ing. M.Doseděl, že se mohu kontaktovat s návrhy na zlepšení dopravních problémů na křižovatce u Dolního rybníka.
Zřízení elokovaného - terénního pracoviště na jeden měsíc na křižovatce, popřípadě na začátku Záhumenní.Pružná pracovní doba i o sobotách a nedělích s příplatky.A za každého počasí.Spolupráce s Městskou policií Svitav.
Dosud nebyly ořezány keře, zrcadlo zarústá.
Evžena Kuncová, Svitavy.
Odpověď:

Dobrý den,

provedl jsem kontrolu v uvedené lokalitě a podle mého názoru zde keře nevadí v rozhledu. Dopravní zrcadlo má zarostlý pouze sloupek a je dobře viditelné. Další moje návštěva byla společná pochůzka s projektantem a upřesnění zadání pro zpracování projektu odstavné plochy na křižovatce se Záhumenní cestou. Po realizaci tohoto projektu dojde ke zlepšení možností odstavování vozidel. Záleží na ceně stavby a délce povolovacího řízení - ale je zde možnost stavbu realizovat ještě v tomto roce.

Ve věci zřízení terénního pracoviště mě prosím kontaktujte, abychom si mohli vzájemě vysvětlit Vaše požadavky a naše možnosti a zákonné kompetence.

S pozdravem

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 31.03.13
Otázka:
Vážení,
dovoluji si reagovat na odpověd´Ing.M.Doseděla paní Lence Dvořákové, která se dne 8.6.2012 obracela na Městský úřad Svitav s návrhem řešení problémů hráze Dolního rybníka a křižovatky za hrází Dolního rybníka.Ing. M.Doseděl v odpovědi uvádí, že frekvence projíždějících vozidel je mizivá,dále že dopravní zatížení křižovatky je mizivé.To mě ohromilo.Zatížení a frekvence od jara do pozdního podzimu je veliké.Křižovatka je stále, jak uvádí paní L.Dvořáková nepřehledná, zrcadlo začíná nyní zarůstat.Kolem křižovatky parkují auta, a to i na hlavní komunikaci-pod zrcadlem.Již několikrát pan Ing.M.Doseděl mně sobně sdělil, že se má vybudovat v dané lokalitě parkoviště, aby auta neblokovala svým parkováním provoz na křižovatce.Pozemek za účelem vybudování parkoviště mělo město Svitavy odkoupit.
Dále chci podotknout, že v oblasti od hráze Dolního rybníka , kolem zahrádek až k rybníku Rosnička nejezdí pouze spousta aut, ale pohybují se tu chodci, cyklisté.Souvisí to samozřejmě s projekty které město vytvořilo pro veřejnost v rámci volnočasových aktivit.A bezpečno tu není.Je mi naprosto zřelmé, že městská policie má důležitější práci než pozorovat zmíněnou lokalitu, ale občas měřit rychlost vozidel-to by bylo pokut.
Děkuji za odpověd´.Evžena Kuncová, Svitavy.
Odpověď:

Vážená paní Kuncová,

 

frekvence dopravy byla posuzována v souvislosti s návrhem na vybudování okružní křižovatky v tomto prostoru. Při pohledu na rozsah investice a v porovnání s provozem v ostatních částech města je dopravní zatížení skutečně mizivé - například ulicí Pražská projede podle posledních údajů ze sčítání dopravy téměř 5400 vozidel denně. Jsme si ale vědomi významu této komunikace a věnujeme ji pozornost. V prostoru křižovatky byly odstraněny keře, které bránily v rozhledu. Jejich prořezání kolem dopravního zrcadla bude provedeno i letos v jarních měsících.

S vybudováním odstavné plochy se v budoucnu počítá a je zahrnuta do územního plánu města. Společný bezpečný pohyb chodců, cyklistů a motoristů zajišťuje vymezení této komunikace jako „Obytná zóna“. Policie i městská policie věnují pozornost této lokalitě zejména v letní sezóně, kdy je zde největší pohyb a nejinak tomu bude i v letošním roce.

S Vašimi případnými návrhy na zlepšení stavu mě můžete kontaktovat.

 

S pozdravem

Ing. Miroslav Doseděl – vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 
Příspěvek ze dne: 07.03.13
Otázka:
Dobrý den,
v letošním březnovém Našem Městě je podle mě v článku o prodeji pozemků na Lanškrounské ulici nevhodně formulovaná věta (cituji): "...aby celý projekt přestavby nevyužitého a vybydleného objektu mohl naplnit funkci bydlení (viz. schéma)."
Levá část objektu, ve které sídlil DDM rozhodně vybydlená nebyla - až do přestěhování DDM ty prostory denně sloužily dětem, byly naprosto v pořádku, udržované, uklizené a průběžně bylo investováno do jejich oprav, vybavení apod.
V pravé části v přízemí byly normálně fungující kanceláře několika firem, tohle také stěží můžeme nazvat vybydleným objektem.
Zdevastovaný byl sál, předsálí a vstupní aula do bývalého OKM - s tím bych souhlasil.
Myslím, že by tato nevhodná formulace mohla vzbuzovat dojem, že DDM pracovalo s dětmi v nevyhovujících podmínkách, což si jeho zaměstnanci a vedoucí ZÚ určitě nezaslouží.
Mohli byste prosím uvedené upřesnit nebo opravit?

Děkuji a jsem s pozdravem

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den, pane Brando,

 

částečně s Vámi souhlasíme. V článku ale bylo napsáno: „..bývalého objektu OKM..“ a tím byl myšlen  celý objekt. Někdo ho nazýval „bývalý OKM“, jiný „bývalý DDM“, přestože prostory DDM zaujímaly pouze asi jednu třetinu prostoru. Ne vše bylo v DDM ideální (mohli bychom uvést stav oken, topení, apod.), ale jinak byly klubovny samozřejmě udržované. Přesto je zde také nutno zmínit, že ze 43 kroužků, které DDM nabízel zde sídlilo pouze dvanáct, ostatní se odehrávaly v jiných prostorech. Z výše zmíněných důvodů si myslíme, že v charakteristice objektu jsme nechybovali.

 

Za vedení města a další konzultanty z úřadu i z řad zaměstnanců DDM

 Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 26.02.13
Otázka:
Dobrý den,
byl jsem požádán o prověření z jakého důvodu není na stránkách města Svitavy (jako zadavatele) dohledatelné vypsání veřejného výběrového řízení na zakázku "Komunitní kompostárna". Při pátrání po stránkách města jsem ani já dnes nenašel informace na žádné podstránce. Např. na odkazech Podnikání, Úřední deska a ani na podstránkách Výběrová řízení-aktuální výzvy, resp. Veřejné zakázky - rok 2013, nebo Průmyslová zóna. Můžete veřejnosti a případným uchazečům o veřejnou zakázku dát informaci k této výzvě? Z dostupných jiných zdrojů víme, že bylo zveřejněno zadání 15.2.2013. Dále pak do jakého termínu a kde je možné se přihlásit.
Děkuji za transparentní informace, případně odkaz na místo kde je předmětné zadání.
Miroslav Sedlák
Odpověď:

Vážený pane Sedláku,

 

investiční akce pod názvem „Komunitní kompostárna – Svitavy“ se podle jejich předmětu dělí na dvě samostatné veřejné zakázky. Jednou je dodávka stavebních prací pod názvem „Komunitní kompostárna – Svitavy“ a druhou je zakázka na dodávku technologie „Technologické zařízení – Komunitní kompostárna – Svitavy“. Vzhledem k předpokládané hodnotě obou zakázek se jedná o podlimitní veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Záměr zadavatele zadat tyto zakázky byl zveřejněn již v prosinci loňského roku ve Věstníku veřejných zakázek, neboť je v tomto případě zákonnou povinností zadavatele minimálně jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení zveřejnit informace v uvedeném věstníku formou Oznámení předběžných informací. Dne 13. 2. 2013 pak byly formuláře Oznámení o zakázce ve věstníku zveřejněny, čímž bylo zadávací řízení zahájeno. Současně byla na profilu zadavatele zveřejněna podle zákona textová část zadávací dokumentace.

Informace a doklady o průběhu veřejné zakázky a postupu zadavatele budou v informačním portále města „Veřejné zakázky“ kompletně zveřejněny po aktu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.    

Termín pro podání nabídek na technologii je stanoven na 7. 3. 2013, u veřejné zakázky na stavební práce bude tento termín prodloužen na 22. 3. 2013.

 

 

S pozdravem

Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí, marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27