Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 01.09.13
Otázka:
Přeji dobrý den, Jsem skutečně velmi překvapený tím, že v hodnocení svitavského Sběrného dvora na adrese www.sberne-dvory.cz jsem byl první. Je to neuvěřitelné, že naši občané o náš Sběrný dvůr tímto nejeví zájem. Téměř bych řekl, že občané raději přeplňují vybudovaná uložiště separovaného odpadu. Je to podle velká chyba Městského úřadu ve dvou pohledech:
a) patrně bych vytknul nulovou výchovnou funkci občanů v odpadovém hospodářství
b) vyvážení odpadu v uložištích mnohdy velmi vázne, o separování někdy nemůže být ani řeč.
Přitom Sběrný dvůr je naprosto dokonale organisován, je tam až fantastický pořádek, a pracovníci obsluhy jsou všem občanům mimořádně vstřícní. Já mám osobně se Sběrným dvorem jen ty nejlepší zkušenosti. Škoda-přeškoda, že jeho presentace a propagace je zřejmě nulová. To snad potvrzuje i účast občanů ve shorauvedeném hlasování.
Skoro bych doporučil, aby informacím o Sběrném dvoře bylo věnováno více místa než cca 40 cm2 v minulém časopise "Naše město"
Odpověď:

Vážený pane,

na Váš dotaz sdělujeme následující: Až do současnosti bylo otištěno v měsíčníku Naše město několik desítek článků a příspěvků týkajících se problematiky třídění odpadů. Tyto příspěvky informovaly o stavu odpadového hospodářství nejen ve městě Svitavy, ale i obcích spadajících do našeho správního obvodu. Snažily se podporovat a motivovat občany k třídění odpadů a mimo jiné obsahovaly také informace pro občany o provozu sběrného dvora. V jednom z minulých čísel měsíčníku Naše město byl vložen informační leták zaměřený přímo na činnost sběrného dvora. Osvětu a propagaci v oblasti třídění odpadů provádí také samy kolektivní systémy EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, ECOBAT, které provozují na sběrném dvoře své sběrné nádoby na jednotlivé druhy odpadů (vysloužilé drobné elektrospotřebiče, papír, baterie, monitory, televizory, lednice,.... ), a to formou informačních a reklamních letáků, prezentace v médiích i různých soutěží pro obce, sběrné dvory i občany. V neposlední řadě pořádá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve spolupráci s Městským úřadem Svitavy takzvaný "Barevný den", který zábavnou formou prostřednictvím různých her rozvíjí znalost dětí v oblasti třídění odpadů. O informovanosti občanů v oblasti nakládání s odpady a jejich třídění se hodláme zabývat v co největší možné míře i nadále, bohužel z důvodu omezeného prostoru v měsíčníku Naše město jsme nuceni obsah článků, zabývajících se touto problematikou, redukovat.

S pozdravem

Michal Nedoma, odbor životního prostředí, michal.nedoma[zavinac]svitavy[tecka]cz

Nyní na webu města v aktualitách je prezentována soutěž firmy LIKO ve spolupráci se společností ASEKOL, kde se soutěží o nový notebook (pozn. red.).

 
Příspěvek ze dne: 19.08.13
Otázka:
V poště adresované na svitavskou radnici jsme obdrželi dotaz, který by mohl zajímat více občanů, proto ho vkládám do Internetového fóra.
Ing. Zuzana Pustinová
Cituji:
"Dobrý den, prosim Vás, chtěla bych se zeptat zda v nejbližší době máte v plánu vybudovat asfaltovou cestu na ulici U stezky??? Máme tam trvalý pobyt a rádi bychom aby se tam asfaltová cesta vybudovala. A myslím,že i ostatní chataři by byli pro novou cestu."
Odpověď:

Dobrý den,

ulice U Stezky je slepá komunikace v chatové osadě a vzhledem k charakteru jejího využívání není plánována žádná větší oprava. Dne 8.srpna jsme provedli kontrolu a nebyly shledány žádné větší závady ve sjízdnosti a stav komunikace odpovídá jejímu určení. Ve městě existuje hodně komunikací, které vyžadují opravu více než uvedená ulice.

S pozdravem

Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 08.08.13
Otázka:
Přeji všem dobrý den,
před 9 měsíci jsem se ptal proč při obsazování svých průmyslových zón jsou satelitní města M.Třebová, Litomyšl a Polička daleko úspěšnější než Město Svitavy. Tehdy byly Vaše odpovědi velmi vágní, neurčité a nicneříkající.
Proto bych dnes opět položil dotaz, co se za tu dobu v průmyslové zóně Paprsek změnilo k lepší zaměstnanosti ve městě
Odpověď:

Dobrý den, pane Šíšo,

děkuji za Váš zájem o průmyslovou zónu. I nám problematika nezaměstnanosti není lhostejná. Přímo v průmyslové zóně se za poslední dobu nic nezměnilo. Ovšem od poslední naší reakce již proběhla dvě jednání s potenciálními zájemci o výstavbu výrobního areálu zde ve Svitavách. Jeden zájemce stále váhá a druhý zájemce zvolil nakonec jiné město, kde je vyšší nezaměstnanost. I nadále budeme vyhledávat potencionální investory. V případě úspěchu budeme veřejnost ihned informovat pomocí komunikačních kanálů města.

Mgr. David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz 

 
Příspěvek ze dne: 30.06.13
Otázka:
Dobrý večer.

Dne 26.6.2013 proběhlo zasedání zastupitelstva města Svitavy.
  Toto zastupitelstvo musí vejít do dějin tohoto volebního období a to extrémě krátkou dobou konání, neboť i s úvodem trvalo sotva 60 minut. Pro srovnání, běžná doba zasedání zastupitelstva je 4-5 hodin.
  Ztěženním bodem tohoto zastupitelstva měl být prodej areálu Čenkovice, na který p. Starosta a městská rada intenzivně tlačí! Ač všechna Lyžařská střediska v okolí zažila velmi příznivou sezónu, toto si na sebe údajně nevydělalo. Kdibychom tímto prizmatem nahlížely na všechna Svitavská sportoviště (Hala, stadion, oba bazény) a hlavně na problematickou Fabriku, musíme zrušit vše. Ostatně lední hokej je toho důrazným příkladem.
  Na tomto zastupitelstvu však k projednávání prodeje Čenkovic nedošlo, protože p. Starosta patrně zjistil, že zastupitelstva se nezčastnil dostatek koaličních hlasů a pro něho bohužel, opozice byla v plné sestavě, pan starosta rozpustil zastupitelstvo po projednání několika provozních bodů. Prodej Čenkovického areálu bude projednáván na mimořádném zastupitelstvu za 14 dní a chci věřit, že se Koaliční zastupitelé dostaví v hojném počtu, aby tento neslavný prodej  symbolicky ukončující dobu zbytků prosperity tohoto města byl uskutečněn, neb opoziční zastupitelé dorazí jako vždy v plném počtu. A ptám se, zdali bude cena alespoň 50 mil. korun aby to našemu městu pomohlo???

                                                      Suchomel Jiří
Odpověď:

Vážený pane,

děkuji za Váš dotaz. Zastupitelstvo 26. 6. 2013 bylo skutečně velmi krátké. A to jen z důvodů, že se zastupitelé nemohli dohodnout na pořadí projednávaných bodů programu. Proto byl nakonec schválen upravený program složený jen z bodů, které bylo třeba bezodkladně projednat. Další body byly přesunuty na jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo ve středu 17. 7. 2013 v 16 hodin.

Všechna uskupení prohlašovala před komunálními volbami ve svých programech, že budou hospodárně nakládat s majetkem města. Nikdo zde netlačí na prodej tohoto areálu. Že byla i pro Sportes sezóna úspěšná, je pravda. Ale skiareál Čenkovice bude v brzké době potřebovat nemalé finanční prostředky na svou modernizaci. Proto se zastupitelstvo zabývá řešením, zda investice v řádech desítek milionů korun mají směřovat do Čenkovic nebo do aktivit na území města Svitavy. A to nejen do sportovišť, ale i do infrastruktury města. Důležité je také říci, že na případné desetimilionové investice by si bylo nutné vzít úvěr. A nejsem si zcela jist, zda je v současné době dobré ještě více zadlužovat město.

Proto se na jednání zastupitelstva rozhodovalo o záměru prodeje, což znamená hledání kupce. Je ovšem možné, že se kupec nenajde nebo nabídne částku, za kterou zastupitelstvo prodej neschválí. Nicméně už dnes Vás mohu ujistit, že Vaše představa o 50 mil. Kč je absolutně nereálná. Domnívám se, že bychom měli v případě prodeje skiareálu prodávat za cenu pohybující se okolo výše znaleckého posudku, který je výrazně nižší.

Mgr. David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 10.07.13
Otázka:
Dobrý den,
bylo by možné zlepšit špatnou situaci s parkováním na sídlišti u vlakového nádraží vybudováním parkoviště s šikmým stáním na ulici Bratří Čapků podél zdi okolo bývalého továrního areálu?
Úzký travnatý pruh je zřejmě využíván pouze k venčení psů.
Pokud je to pro město příliš finančně náročné, nebylo by možné vyhradit alespoň několikametrový pás se značkou zákaz stání, aby bylo možné zastavit, vyložit dítě z autosedačky, případně nákup a potom odjet zaparkovat jinam?

Předem děkuji za odpověď a přeji krásný letní den.

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den,

v současnosti se dokončuje studie, která řeší mimo jiné i možnost rozšíření parkovacích míst v celém sídlišti. V uvedeném prostoru je navrženo menší parkoviště. Studie bude veřejně projednána na podzim letošního roku. Nějaká jednoduchá úprava travnatého pásu není možná, protože jsou v něm uloženy inženýrské sítě. Váš požadavek na místo pro vystoupení a nastoupení by bylo dobré prodiskutovat na místě - ozvěte se mi a na místě mi vysvětlíte Vaší představu a třeba najdeme nějaké vhodné řešení.

S pozdravem

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28