Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 19.12.13
Otázka:
Dobrý den, v závěru roku 2013 chci poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu, radě a zastupitelstvu za jejich práci.Sledovala jsem opravu části podloubí a fasád na náměstí,líbí se mi.Procházím náměstím téměř denně.Nevím co si myslí občan našeho města který prošel opraveným podloubím se psem, kterýžto nové fasády počůral.Možná jsem měla dotyčného zpacifikovat.Je to hrozné, ale nenašla jsem odvahu.Nyní přemýšlím o tom, jak dlouho budou opravené domy v pořádku.Možná si občan, který nechal svého psa močit na domy toto přečte a uvědomí si svůj prohřešek.Ale příště se do podobných situací asi vložím.Přeji Vám všem výše jmenovaným pěkné svátky a do nového roku co nejvíce ukázněných obyvatel našich Svitav.
Kuncová E.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

děkujeme za přání a hlavně za Vaši starost o Svitavy. Byli bychom rádi, kdyby bylo více takových lidí, kteří si všímají, co se kolem nich děje a záleží jim na tom, jak Svitavy vypadají. Málokdy někdo sám od sebe pochválí, kritiky však slýcháme dost. Je to přirozené, pokud je člověk spokojený, tak si to užívá, když ho něco rozčílí, ozve se. I to je dobře, protože se zjistí, co je špatně a může se to napravit. Je to zpětná vazba k naší práci. Když ale někdo snahu ocení, udělá to vždy radost. Děkujeme.

A co se týká nezodpovědných majitelů psů (ale nejen jich, různá místa znečišťují i lidé a dokonce i tehdy, když nejsou pod vlivem alkoholu), platí bohužel, že pokud je nepřistihne v okamžiku konání policie, je možné situaci řešit pouze pokud je dostatek důkazů - např. záznam z kamer. Zbývá tedy osobní zodpovědnost občanů města. Jak se budeme k okolnímu prostředí chovat, takové ho budeme mít. Přejme si, aby nám všem na Svitavách záleželo.

S pozdravem Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 19.11.13
Otázka:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, proč na budově T. G. Masaryka 25 není Czechpoint nebo alespoň ověření podpisu a listin? Proč mám při vyřizování žádostí na této budově pro takhle základní věc běžet na budovu B - Dvořákova 3?
Moc děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď:

Dobrý den,

 

pracoviště CzechPointu byla při svém vzniku vybavována z prostředků poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR. Na základě ministerstvem provedené analýzy byla městům velikosti Svitav poskytnuta dotace ve výši cca 50 tis. Kč na vybudování jednoho pracoviště. Další pracoviště by bylo vybavováno bez dotace, z prostředků města. Několikaletý provoz prokázal, že kapacita našeho pracoviště v budově Dvořákova 3 je kapacitně odpovídající a není třeba ji rozšiřovat. Ani vzdálenost mezi jednotlivými budovami úřadu

(7 – 8 minut tam i zpět pěšky) není taková, aby vyvolávala potřebu zřízení CzechPointu v budově T. G. Masaryka 25. Služby CzechPointu lze využít i na pobočkách České pošty, u notářů a na pracovišti hospodářské komory.

 

Lubomír Dobeš, tajemník Městského úřadu Svitavy, lubomir.dobes[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 
Příspěvek ze dne: 18.10.13
Otázka:
Dobrý den, chtěla jsem se optat zda se v rámci revitalizace sídliště na ul. Felberova /parkoviště a silnice/počítá i s opravou a hlavně úpravou schodiště vedoucího jako jediná spojovací cesta k obchodu Lídl.Již 20let čekáme na sjezd pro kočárky a kola a stále marně.Je to smutné se dívat na maminky, keré se plahočí s nákupem a dětmi do schodů, kde chybí sjezd a nájezd.Také pošťačky s těžkým nákladem na kole se jen obtížně dostávají do schodů.Také zde chybí volné místo na průchod před schody, kde stále stojí auta.Pokud by jste chtěli pomoci i důchodcům, kteří do Lídlu chodí "zkratkou" to je zadním vchodem a po kopečku, velice by zde pomohlo vybudovat pár schodů,aby se zamezilo pádům atd.
Za Vaši pomoc Vám předem děkují všichni občané žijící zde na konci Felberky.
Odpověď:

Dobrý den.

Vámi uvedený problém znám, protože v dané lokalitě bydlím řadu let. Problém byl v minulosti již několikrát konzultován s projektanty a nemá jednoduché řešení. Při rekonstrukcích schodišť musí město, jako vlastník komunikací, dodržovat platné normy a předpisy. Ty nám neumožňují doplnit schody o libovolné prvky. Vámi navrhovaný sjezd pro kočárky by musel splňovat požadavky na bezbariérovost a příslušná norma (Vyhláška 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.3, bod 2.) zde povoluje maximální podélný sklon 1:16. Na překonání výškového rozdílu schodiště (necelé 2 metry) by požadovaná rampa měla celkovou délku okolo 30 metrů a její stavební řešení by vyžadovalo přeložení inženýrských sítí (kanalizace a veřejné osvětlení), odstranění několika vzrostlých stromů a poměrně velké úpravy terénu. Na tak velkou úpravu není zpracována projektová dokumentace, není stavební povolení a nejsou vyčleněny finanční prostředky (odhad ceny je kolem půl milionu korun).

S vyznačením průchodu přes parkoviště počítáme v rámci obnovy vodorovného dopravního značení na jaře příštího roku. V této době bude v okolí Vašeho domu již více parkovacích míst a nebude problém jedno místo oželet.

Právní odpovědnost za škodu vzniklou technickým stavem komunikací nám neumožní ani vybudovat „pár schodů“ ke kopečku a zadnímu vchodu do penzionu. Není možné stavět něco, na co nebylo vydáno stavební povolení. Uvedený prostor bude zahrnut do studie, která se bude zabývat dalším rozvojem území za trafostanicí.

S pozdravem.

 

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy,  miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 16.09.13
Otázka:
Dobrý den,
po velice pěkně provedené regeneraci vnitrobloku Kijevská bych se chtěl zeptat, jestli se neuvažuje i o regeneraci vnitrobloku Kijevská - Neumannova a tím i dořešení parkování stále více vozidel různě stojících na všech "volných" místech přilehlých ulic. Taktéž by bylo vhodné zlepšit stav parku, který zde je.

Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď:

Dobrý den,

již v rámci přípravy regenerace veřejných ploch ve vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské se uvažovalo s úpravou zeleně za bytovým domem Neumannova č.o 2 - 8. Návrh spočíval v úpravě zeleně s vybudováním dětského hřiště. Po projednání se zástupci společenství vlastníků výše uvedeného bytového domu bylo od tohoto záměru upuštěno z důvodu jejich zamítavého stanoviska.

Je jistě možné se těmito prostory také zabývat jak z pohledu úpravy zeleně, tak i dalších potřeb,zejména parkováním osobních vozidel. Pojďme se tedy spolu sejít k prodiskutování zadání a připravit první záměr řešení ve vztahu ke stávajícímu území. Vítáme aktivitu lidí, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí.

Jsem připraven se po dohodě co nejdříve setkat.

Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 01.09.13
Otázka:
Přeji dobrý den, Jsem skutečně velmi překvapený tím, že v hodnocení svitavského Sběrného dvora na adrese www.sberne-dvory.cz jsem byl první. Je to neuvěřitelné, že naši občané o náš Sběrný dvůr tímto nejeví zájem. Téměř bych řekl, že občané raději přeplňují vybudovaná uložiště separovaného odpadu. Je to podle velká chyba Městského úřadu ve dvou pohledech:
a) patrně bych vytknul nulovou výchovnou funkci občanů v odpadovém hospodářství
b) vyvážení odpadu v uložištích mnohdy velmi vázne, o separování někdy nemůže být ani řeč.
Přitom Sběrný dvůr je naprosto dokonale organisován, je tam až fantastický pořádek, a pracovníci obsluhy jsou všem občanům mimořádně vstřícní. Já mám osobně se Sběrným dvorem jen ty nejlepší zkušenosti. Škoda-přeškoda, že jeho presentace a propagace je zřejmě nulová. To snad potvrzuje i účast občanů ve shorauvedeném hlasování.
Skoro bych doporučil, aby informacím o Sběrném dvoře bylo věnováno více místa než cca 40 cm2 v minulém časopise "Naše město"
Odpověď:

Vážený pane,

na Váš dotaz sdělujeme následující: Až do současnosti bylo otištěno v měsíčníku Naše město několik desítek článků a příspěvků týkajících se problematiky třídění odpadů. Tyto příspěvky informovaly o stavu odpadového hospodářství nejen ve městě Svitavy, ale i obcích spadajících do našeho správního obvodu. Snažily se podporovat a motivovat občany k třídění odpadů a mimo jiné obsahovaly také informace pro občany o provozu sběrného dvora. V jednom z minulých čísel měsíčníku Naše město byl vložen informační leták zaměřený přímo na činnost sběrného dvora. Osvětu a propagaci v oblasti třídění odpadů provádí také samy kolektivní systémy EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, ECOBAT, které provozují na sběrném dvoře své sběrné nádoby na jednotlivé druhy odpadů (vysloužilé drobné elektrospotřebiče, papír, baterie, monitory, televizory, lednice,.... ), a to formou informačních a reklamních letáků, prezentace v médiích i různých soutěží pro obce, sběrné dvory i občany. V neposlední řadě pořádá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve spolupráci s Městským úřadem Svitavy takzvaný "Barevný den", který zábavnou formou prostřednictvím různých her rozvíjí znalost dětí v oblasti třídění odpadů. O informovanosti občanů v oblasti nakládání s odpady a jejich třídění se hodláme zabývat v co největší možné míře i nadále, bohužel z důvodu omezeného prostoru v měsíčníku Naše město jsme nuceni obsah článků, zabývajících se touto problematikou, redukovat.

S pozdravem

Michal Nedoma, odbor životního prostředí, michal.nedoma[zavinac]svitavy[tecka]cz

Nyní na webu města v aktualitách je prezentována soutěž firmy LIKO ve spolupráci se společností ASEKOL, kde se soutěží o nový notebook (pozn. red.).

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27