Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 05.06.14
Otázka:
Dobrý pěkný den.
Potřeboval jsem si ověřit některé přesné citace ze zápisů z jednání MZ z roku 2010 a 2012. Bohužel jsem je však na obvyklém místě nenalezl. Můžete mi říci, kam byl archív přemístěn ?
Mičánek Jaromír
Odpověď:
Vážený pane Mičánku,
archiv zápisů z jednání  zastupitelstva města byl z webové stránky města odstraněn. Do zápisů z jednání zastupitelstva a usnesení přijatých do 31. prosince 2012 mají občané města právo nahlédnout na sekretariátu starosty a tajemníka v budově T. G. Masaryka 35 nebo na podatelnách v budovách úřadu T. G. Masaryka 25 a Dvořákova 3. Na uvedených místech jsou občanům města k dispozici zápisy a usnesení i s osobními údaji. Protože na webu města mohou do uvedených dokumentů nahlížet i osoby, které nejsou občany města, jsou zde osobní údaje znepřístupněny. Pro srozumitelnost uvádím, že občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost. Uvedené předpoklady musí být před nahlédnutím do zápisů z jednání zastupitelstva a do přijatých usnesení prokázány.
S přáním příjemného dne
Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, lubomir.dobes[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 22.05.14
Otázka:
Dobrý den,
téměř před rokem byl prezentován záměr regenerace sídliště u vlakového nádraží.
Bohužel založená facebooková stránka ani web města neobsahují žádné další informace o postupu projektu.
Sešly se nějaké zajímavé podněty?
Je už projekt v nějaké další fázi?
Kdy dojde k jeho realizaci?

Děkuji za další informace a přeji krásný den.

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den,

záměr regenerace sídliště u vlakového nádraží samozřejmě pokračuje dál. Máte pravdu, že na facebookových stránkách ani na webu města další informace nejsou, neboť studie zatím není dokončena. Po předložení konceptu s připomínkami veřejnosti, kterých se sešlo nemálo (to je myslím příjemné zjištění zájmu), jsme vše i s podněty z naší strany (záležitosti veřejné zeleně, dopravy atd.) vyhodnocovali a následně předali ke kompletnímu dokončení studie. Ta by mohla být hotova do konce srpna tohoto roku. Následně by byla prezentována včetně úvahy časového harmonogramu realizace jednotlivých částí. Souběžně jsme již zahájili projekční práce na první etapě, kterou je pro nás, ale vyplývá to i z podnětů, rekonstrukce části ulice 5. května od nástupní budovy vlakového nádraží směrem k sídlišti. Zde proběhly průzkumné práce a již se pracuje na projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Akce bude zařazena do rozpočtu příštího roku. Navíc se jeví i možnost na tuto investici získat dotaci k podpoře regenerace veřejných ploch panelových sídlišť.

Podněty občanů byly spíše obecnějšího charakteru a týkaly se zlepšování stavu parkování v území, řešení zeleně, úpravy chodníků, dětských hřišť atd. Byly však i zcela detailní – např. kde by měly být budovány lavičky a sušáky na prádlo.

Kdy tedy dojde k realizaci? Rekonstrukce ulice 5. května bude realizována v roce 2015. Další etapy potom v návaznosti, zejména podle vyhodnocení daného problému v území a finančních možností. V rámci přípravy bude snahou vždy zajistit možnost případné dotace, která by ulehčila finančním nákladům z vlastního rozpočtu města.

Pavel Čížek - místostarosta města Svitavy, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 26.03.14
Otázka:
Přeji dobrý den v kteroukoliv hodinu. Rád bych se zeptal, zdali existuje na internetových stránkách Města Svitavy možnost zjištění, zda podle jména lze zjistit dotčenost jeho majetku nějakými rozhodnutími Města. V podstatě jde o totéž jako je vyvěšeno na úřední desce. Pro řadu občanů je téměř naprosto nemožné sledovat aktuální úřední desku. Taková možnost na řadě měst již existuje.
Děkuji
Šíša Jaroslav
Odpověď:

Dobrý den, pane Šíšo,

ráda bych Vám odpověděla, ale nejsem si jistá, na co se ptáte. Na stránkách města žádnou podobnou službu nemáme. Pokud bych měla začít pátrat o co jde, prosím o upřesnění. Co máte na mysli dotčením majetku? (Uveďte konkrétní případ.) Ve kterých městech se můžeme Vámi požadovanou službou inspirovat? Děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.

Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz  

 
Příspěvek ze dne: 13.01.14
Otázka:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč při rekonstrukci silnice v Lačnově nebyla doasfaltovaná vyfrézovaná silnice za restaurací Družba a dále za poštou. Všechny odbočky z hlavní silnice jsou dodělány, jen tato je samá díra a vyfrézovaná. A dále kdy bude tato frekventovaná odbočka dodělána. Velmi děkuji za odpověď.
Odpověď:

Dobrý den, paní Janulová,

náš původní záměr byl provést opravu v celé vyfrézované části. Bohužel v rámci těchto prací byla zjištěna závada na odlehčovací šachtě kanalizace. Oprava vyžaduje rozsáhlý stavební zásah, který není možné provádět v zimních měsících. Z toho důvodu je zde umístěno dopravní značení, které motoristu upozorňuje na nebezpečí. Oprava kanalizace a následně i živičného krytu bude provedena  v jarních měsících.

Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 09.01.14
Otázka:
Delší dobu již sleduji, jak se Svitavy stále mění v město duchů. Jednou z hlavních příčin vidím (a nejen já) ve velmi nízké míře možnosti zaměstnání ve Svitavách. V letošním roce snad již nastává doba, kdy nastane oživení průmyslu, což je proklamováno nikoliv vládními představiteli. Zářným příkladem je např. rozšíření výroby v Přelouči. Rád bych tedy položil dotaz, jak je samotné Město Svitavy připraveno na tuto vcelku racionálně předpovídanou dobu. Je možné předpokládat, že se do Svitav a jeho průmyslové zóny "nastěhují" noví zaměstnavatelé? Jaká je tedy aktivní politika Města v tomto případě ? Rozhodně bych byl nerad abych se opět dozvěděl takový nesmysl,že Svitavy nejsou napojeny na  silniční nebo železniční síť (což byl dříve uváděný důvod neúspěchu v naplňování průmyslové zóny)
Odpověď:

Vážený pane Šíšo,

aktivní politika města spočívá v tom, že má zcela připravenou a zainvestovanou průmyslovou zónu, navázané smlouvy o zprostředkování prodeje s několika realitními kancelářemi, které zónu na svých stránkách nabízejí a propagují. Také jedná s agenturou Czechinvest ohledně kontaktů se zahraničními investory a o propagaci zóny a je připraveno jednat s jakýmkoliv zájemcem o koupi pozemků, pokud investor představí zamýšlenou investici. V takovém případě je mu městský úřad ochoten nabídnout veškerou pomoc a součinnost při realizaci záměru. Vedení města samozřejmě při svých jednáních také tuto zónu nabízí a propaguje. To, že Svitavy nejsou zrovna nejlépe dopravně obslužné však není nesmysl, ale zcela reálný a důležitý fakt.

 

Ing. Petr Vítek, manager průmyslové zóny, petr.vitek[zavinac]svitavy[tecka]cz.

 

 

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27