Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 30.04.15
Otázka:
Dobrý den,
Provozuji internetové diskusní fórum, kde jsou v posledním čase zvýšeně frekventované dvě záležitosti ze života města. Dovoluji si je přenést a prosím o vyjádření.

1.( patrně pro pana Ing.Antoše - Odbor životního prostředí )
V prostore mezi podchodem náměstí – Policie ČR a Ottendorferovým domem byly poraženy dvě vzrostlé borovice. Je pravda, že tak bylo učiněno primárně proto, aby uvolnily místo zamýšlené instalaci přemísťovaného pomníku J.W.Goetha ?
   
2.( patrně pro pana Bc. Čupra – MP )
Jednoznačně negativně je posuzována situace v užívání hřiště na ulici Svitavská na lánském sídlišti. Jak je vnímána Městem Svitavy ? V případě, že jinak než bezzávadová, jaké jsou záměry s jejím řešením ? Je toto hřiště monitorováno pochůzkovou činností MP a v jaké frekvenci ? Je instalovaná kamera funkční a jak jsou vyhodnocovány záběry z ní ?


Děkuji.
Mičánek Jaromír


Odpověď:

Vážený pane Mičánku,

nabízím odpovědi od požadovaných osob i jednu navíc a pokud bych měla tlumočit odpověď pana starosty na dotaz: Jak je vnímána lokalita lánského hřiště městem Svitavy, tak zní: "Stejně, jako všechny lokality ve městě".

Ad 1.

Důvodem kácení je připravovaná revitalizace celého prostoru v této lokalitě. Původní výsadba dřevin zde byla prováděna bez ohledu na širší vazby. Borovice již svými korunami zakrývaly z velké části jižní pohled na historickou budovu Ottendorferova domu. Pomník J.W. Goetha je jen částí celkového řešení.
Ing, Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí, marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz  

Ad 2.

Městská policie:

Co znamená slovo situace? Pro každého něco jiného. Policie pracuje s konkrétními oznámeními a těch je minimálně. Jak u MP, tak PČR. Přesto jsou pochůzky koordinované s Policií ČR. Městská policie byla iniciátorem schůzky před více než 3-4 lety, kdy byla lokalita vyhodnocena z jejího pohledu za důležitou (problematickou) z hlediska občanského soužití a xenofobie. MP  pravidelně pomáhá koordinovat práci terénních pracovníků soc. služeb, před tím, v roce 2013, působil často na místě asistent prevence kriminality. O závadách pravidelně informuje správce. Za loňský rok je místo vyhodnoceno ve zprávě MP.

Ze zprávy MP 2014
Hřiště na „Svitavské“

Jedním z problematických míst z hlediska soužití je občany vnímáno hřiště ve vnitrobloku na Svitavské ulici. Reagovali jsme tím, že jsme cíleně informovali terénní pracovnice úřadu a PČR o situaci a zjištěných náladách. Strážníci i policisté zde prováděli nadstandardní kontroly v rámci hlídkové služby. Na místě se instalovala v roce 2014 kamera, která je ovšem využívaná i k jiným účelům a také není všelékem na občanské soužití velkého počtu občanů na relativně malé ploše s anonymní výměnou složení, tedy v panelovém sídlišti. Kamerový bod stál cca 100 tisíc Kč.
Díky opatřením v průběhu roku jsme nezaznamenali skutečný veřejnoprávní delikt v souvislosti s existencí hřiště, spíše jím je prostředí kultivováno. Jinými slovy - lidé v místě se musí v rámci občanského soužití „porovnat“, byť za přispění správce hřiště, terénních pracovníků města, policií, ale také domovních důvěrníků.

Kamerový bod funguje, situace je vyhodnocovaná stejně jako např. kamery na náměstí, tj. v rámci směn. Pochůzková činnost MP je zajištěna nadstandardně (min. 3x za 12 hod., dle situace a priorit v té které službě a zda mají službu rajonisté. MP a PČR vyjíždí na případná oznámení a na záležitosti zjištěné na městském kamerovém systému ( 5 - 6 výjezdů týdně - kouření, pošťuchování dětí - hra, ježdění na kole - "banality" z hlediska policie atd.).

Karel Čupr, Bc. , velitel městské policie, karel.cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

V rámci terénních programů sociální pracovnice pravidelně navštěvují lokalitu diskutovaného hřiště, případné aktuální problémy řeší na místě, nebo prostřednictvím dalších zainteresovaných subjektů.

Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, sarka.rehorova[zavinac]svitavy[tecka]cz


Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 31.03.15
Otázka:
Dobrý den, pane starosto, členové rady, členové zastupitelstva města Svitav.Vážím si Vaší práce, je velmi náročná.Na jednání zastupitelstva dne 18.3.2015. byl předložen návrh o schválení nepoužívání hlučných strojů o nedělích.Nebyl schválen, chtěla bych znát jména zastupitelů kteří byli proti nebo se zdrželi hlasování.Děkuji.Evžena Kuncová.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

na podzimním setkání s občany jsem slíbil, že předložím zastupitelstvu města na základě podnětu občanů návrh vyhlášky o regulaci hlučných činností, což jsem 18.3. skutečně učinil. Pro schválení této vyhlášky bylo třeba 14 hlasů. Bohužel návrh dostal podporu jen od deseti zastupitelů, tudíž i nadále nebude o nědělích používání hlučných strojů regulováno.

David Šimek

Níže Vám posílám soupis, jak zastupitelé města v této záležitosti hlasovali.

PRO - D. Šimek, M. Vízdal, P. Havíř, M. Sezemská, M. Báča, J. Dvořák, J. Malý, A. Pavelka, V. Podivínský, I. Štrychová

PROTI - P. Čížek, R. Fikejz,  J. Kytýr, M. Čuhelová, O. Komůrka, L. Kružíková, L. Jurenová, P. Němec, M. Sedlák, L. Vévodová, V. Stichová, L. Zelinka

 

 
Příspěvek ze dne: 28.11.14
Otázka:
Dobrý den,
před hrází u Dolního rybníka ve Svitavách je uložen materiál- kamínky apod. k úpravám cest, domnívám se.Komu tento materiál patří nevím.Podle toho, že si z materiálu soukromníci odvážejí v nádobách, pytlích, a to v osobních autech bych se domnívala, že si každý může odvézt co jeho osobní auto uveze.Děje se tak za bílého dne.Takže mě zajímá komu materiál patří.Děkuji za odpověd´.Kuncová E.
Odpověď:
Dobrý den, paní Kuncová,
děkujeme za upozornění. Je dobré, když není lidem lhostejné, co se kolem děje. Není ani správné, že si někteří občané bez ostychu přivlastní vše, co není přitlučené, za plotem nebo pod zámkem. A neomlouvá je ani fakt, že v tomto případě jde většinou o materiál bez větší hodnoty. Uvedenou plochu využívají jako dočasnou deponii (přechodnou skládku) stavebního materiálu různé firmy, které provádějí výkopové práce na území města a materiál je zde uskladněn před odvozem na skládku. Cennější materiál jako štěrk, kamenivo, písek nebo zemina jsou ukládány na oplocených plochách uvnitř areálu firem.
S pozdravem Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 23.11.14
Otázka:
Dobrý den, kdy bude, prosím, opraven chodník vedoucí od novinového stánku k ZDŠ tzv. Myšárně ? V tomto dezolátním stavu je již dosti nebezpečný a to hlavně pro děti, které tuto školu navštěvují.
S pozdravem,
Pavel Fochler
Odpověď:
Dobrý den, pane Fochlere,
 Vámi uvedená část chodníku je zařazena do bezbariérových úprav chodníků a v současné době je zpracováván projekt k žádosti o dotaci ze SFDI. S opravou se počítá po obržení této dotace. Pro úplnost musím dodat, že kontrolou provedenou dne 26.11. nebyly zjistěny větší závady ve schůdnosti totoho úseku.
Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 22.09.14
Otázka:
Dobrý den, děkuji panu starostovi města Svitavy Mgr. D.Šimkovi, členům rady města Svitavy, členům zastupitelstva města Svitavy , zaměstnancům městského úřadu za práci a výborné výsledky v posledním volebním období.Výsledků Vaší práce si vážím a užívám, přeji Vám znovuzvolení do dalšího volebního období, domnívám se že umíte, a potom, měli byste dále sklízet ovoce své plodné práce.Děkuji. Evžena Kuncová.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

jménem všech výše zmiňovaných Vám děkuji za ohodnocení naší práce. Moc si toho vážíme a v případě získání podpory od voličů jsme plně připraveni pracovat dále pro rozvoj našeho města.

David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27