Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 08.11.18
Otázka:
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné nainstalovat zrcadlo na ulici Olbrachtova, v místě kde se z Červenice vyjíždí na ulici Olbrachtova. Kdykoli vyjíždím z Červenice tak je to tam hodně nepřehledný..Auta si musí najíždět hodně do křižovatky a není to moc bezpečné..Jezdím tudy denně několikrát a je to nebezpečné jak pro auta jedoucí po Olbrachtově silnici, tak pro auta vyjíždějící z Červenice..

2. Dále bych se chtěla zeptat, jestli se neuvažuje o nějakém plošinovém chodníku podél silnice na hrázi u Dolního rybníka..Tam je také veliký provoz jak aut, tak cyklistů a i chodců..Jezdím tady denně několikrát a když vidím ten provoz a bezohledné řidiče tak mě je ouvej.
Děkuji moc Novotná Míša
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Vaše dotazy. Z pohledu bezpečnosti silničního provozu se křižovatka tvaru "T" ulic Olbrachtova a Na Červenici nejeví jako místo nebezpečné, na kterém by byl častý výskyt dopravních nehod. V minulosti zde žádné dopravní nehody nebyly. Šířkové uspořádání i rozhledové poměry, za předpokladu, že budou všichni řidiči dodržovat předpisy o silničním provozu, jsou zde dostatečné. V daném prostoru by musela být umístěna dopravní zrcadla dvě, aby řidič měl přehled o vozidlech přijíždějících z obou směrů jízdy na ulici Olbrachtova. Takových křižovatek je ve městě mnoho a znamenalo by to jen další instalaci dopravních zrcadel, která dle našeho názoru neřeší v mnoha případech nedodržovaní pravidel silničního provozu.

K výstavbě chodníku na hrázi Dolního rybníka uvádíme, že hráz rybníka je součástí rybníka a je v majetku Českého rybářského svazu. V majetku města je pouze komunikace vedoucí po hrázi. Výstavba chodníku by byla významným zásahem do konstrukce hráze a navíc by to byla stavba na cizím pozemku, což není možné. Z tohoto důvodu se o stavbě chodníku neuvažuje.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Dirr Radek
odbor dopravy
 
Příspěvek ze dne: 22.10.18
Otázka:
Dobrý den,
ve vybetonovaném korytě výpusti suchého poldru, v místě křížení se železniční tratí do Poličky, někdo navezl  vlečku zeminy a suti. Je to záměr nebo vandalství? Při větším dešti by pravděpodobně došlo k ucpání vstupu potoka do podzemního vedení, které se nachází jenom pár metrů od popisované situace.

S pozdravem.
Štefánik
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu. Uvedenou záležitost řeší odbor životního prostředí. Pročištění koryta zajistil správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p. dne 23.10. 2018. Odstranění zbytku navážky bude projednáno s vlastníkem pozemku v polovině listopadu tohoto roku.

(Marek Antoš, OŽP) 
Příspěvek ze dne: 20.04.18
Otázka:
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, zda-li by nebylo možné něco udělat s příjezdovou cestou k discgolfovému hřišti. Myslím, že je obrovská škoda, že k nedávno zbudovanému sportovišti vede cesta v tak tragickém stavu. Myslím, že díry v ní stačí něčím zasypat, nikdo přeci neočekává vyasfaltování celé cesty. Je přece škoda, že město investovalo finance ke zbudování tak krásného přírodního sportoviště a stejně tak vynakládá finance na jeho údržbu a nevede k němu cesta, která by byla adekvátně průjezdná. Příjezdová cesta vede i ke cvičišti pro psy. Je přece pro město i jeho obyvatele dobře, že lidé chtějí mít své mazlíčky vychované a je škoda jim znepříjemnit cestu na cvičiště.
Proto se na Vás obracím s dotazem, zda-li není škoda nechat cestu v takovém stavu - téměř neprůjezdném, ať už pro hráče discgolfu, pejskaře nebo pouze pro rodiny s dětmi, které chtějí na chvíli opustit ruch města.
Děkuji Martina Jonáková
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Vás dotaz, rád bych upozornil, že se nejedná o stav, kdy by komunikace byla zcela neprůjezdná. Průjezdná je s omezením. Tvoří se zde výtluky. Město prostřednictvím Technických služeb nechalo v minulosti tuto cestu opravit frézovanou živicí. Byla to však oprava s omezenou životností. Letos jsmezačátek cesty částečně opravili zasypáním výtluků štěrkodrtí. Protože se jedná o mnohokrát diskutovanou kategorii „účelové“ komunikace, která nebyla regulérně vybudovaná a tvořila se tak nějak „jak šel čas“, nemá dostatečné parametry a poruchy se zde průběžně objevují. Muselo by dojít k rekonstrukci. Vzhledem k rozsahu majetku města, množství komunikací a prioritám města to zatím není v našich finančních možnostech. Zítra zajedeme na místo s naším dodavatelem a pokusíme se nejhorší místa „zasypat“, ale zdůrazňuji, že to je jen dočasné opatření, sjednání nápravy je možné pouze rekonstrukcí. Zasypání děr je pouze na určitý čas. Letos máme v rozpočtu prostředky na tyto opravy téměř vyčerpané.

S pozdravem

Petr Horký, SPORTES
 
Příspěvek ze dne: 29.08.18
Otázka:
Dobrý den.Prosím kdy se začne opravovat silnice před kojeneckým ústavem.Je to tam jak tankodrom,když jedete s dětmi na kole nebo v kočárku tak máte strach,že vám vypadnou.Kdo chce jet na cyklotrasu musí se tu prohrkat přes díry.Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Dobrý den,

k Vámi uváděné pozemní komunikaci na ulici U Kojeneckého ústavu, Vám tímto sděluji, že se jedná o starší penetrační vozovku. Na komunikaci bylo v historii provedeno několik zásahů, kdy se jedná především o zásahy po inženýrských sítích. Po celé délce vozovky se tvoří opakovaně výtluky, přičemž opakovaná tvorba výtluků je zřejmě ovlivněna právě shora uvedenými zásahy a jejich následným špatným odstraněním. Stav komunikace dále odpovídá také nedostatečné konstrukci vozovky a stav vozovky také zhoršuje i provoz těžké techniky, která se v těchto místech občas vyskytuje. V současné době bude ze strany společnosti SPORTES Svitavy s. r. o., jako správce místních komunikací, provedena oprava výtluků. Celkový stav komunikace se tedy, alespoň částečně zlepší. V návaznosti na opravu výtluků bude provedena i oprava spár po starých zásazích, což také přispěje ke zlepšení celkového stavu komunikace. Dále je třeba zmínit, že komunikací v obdobném stavu je v katastru města Svitavy více. Vlastník těchto komunikací si je vědom nutnosti investic do rekonstrukcí komunikací a postupně činí kroky k odstranění závad. Komunikace jsou postupně rekonstruovány na celém území Svitav. Generální rekonstrukce komunikace na ulici U Kojeneckého ústavu, však není v současné době plánována.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Bronislav
Olšán Jednatel společnosti
SPORTES Svitavy s. r. o.

 
Příspěvek ze dne: 01.08.18
Otázka:
Dobrý den, asi před deseti dny nákladní auto poškodilo dopravní značku na ulici Purkynova - zákaz odbočení.Je nyní otočena a udává zákaz odbočení na parkoviště k prodejně Andrlík. Byla jsem svědkem události, ale nestihla jsem zapsat SPZ  vozidla. Je možno dopravní značku dát do původního stavu , kdo není obyvatelem Svitav musí být značně zmaten.
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za upozornění.  Dopravní značku na ulici Purkyňova jsme již otočili.

S pozdravem

Dirr Radek
odbor dopravy
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27