Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 27.11.15
Otázka:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak pokračuje studie regenerace sídliště u vlakového nádraží. V září 2013 se konalo setkání s občany, poté zde na fóru byl položen dotaz 22.5.2014, na který bylo zodpovězeno, že do konce roku 2015 bude zrevitalizována alespoň část ulice 5. května od nástupní budovy nádraží směrem k sídlišti. Neděje se vůbec nic, jen na vlakovém nádraží přibyla informační tabule ČD a na ulici Tovární bylo vybudováno nové osvětlení. Chodníky, zeleň i další údržba sídliště není v příliš dobrém stavu. Chodníky jsou po dešti plné vody - nelze projít, zeleň prorůstá do komunikací, vysoká tráva se seká až když v ní lidé hledají své psy. Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Vážená paní,

k Vašim dotazům bychom alespoň ve zkratce sdělili několik informací o postupu přípravných prací k revitalizaci veřejných ploch sídliště u nádraží.

Vše je trošku složitější, než jsme sami očekávali, ale nejdůležitější je dobrá příprava před vlastní realizací. Souhlasím s tím, že dva roky od veřejného projednávání je dlouhá doba, ale určité problémy nám neumožnily zahájit realizaci alespoň v letošním roce, jak jsme předpokládali. Na ulici 5. května vznikl problém majetkoprávního charakteru s Českými drahami, který se nám podařilo vyřešit až koncem letošního roku. Bez tohoto vypořádání bylo zcela zbytečné jakkoliv pokračovat v přípravě opravy komunikace od hlavní budovy vlakového nádraží po ulici Tovární.

 Avšak „nespali jsme“ a zahájili projekční práce na rekonstrukci chodníků v území sídliště a úpravě křižovatek z hlediska bezpečnosti na ulici M. Pujmanové. I tato úprava přinesla určité problémy při zpracování projektové dokumentace, zejména z hlediska zásahů do veřejné zeleně a stávajících podzemních inženýrských sítí. Po vyřešení technických problémů jsme připraveni právě rekonstrukci chodníků realizovat v příštím roce. Spoléháme také na možnost získání státní dotace. Vlastní záměr již schválilo zastupitelstvo v prosinci tohoto roku a v současné době probíhají potřebná správní řízení k povolení stavebních prací. Jedná se o první etapu a jak bylo definováno studií, budeme pokračovat i dalšími etapami, které se budou týkat úprav veřejné zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře.

Jsme si vědomi zanedbanosti veřejných ploch v tomto sídlišti, proto nyní již zcela reálně přistupujeme postupnými kroky k řešení, aby se situace zlepšila.

Děkujeme za podnět a přejeme příjemné a klidné svátky.

Pavel Čížek, místostarosta, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz 

Příspěvek ze dne: 08.12.15
Otázka:
Přeji dobrý den,
jako zdroj televizního vysílání používám o2TV stejně jako mnoho dalších občanů města. Rád bych se zeptal jaké jsou možnosti spolupráce o2TV s městskou televizí tak, abychom ji mohli sledovat.
Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,
svůj dotaz, prosím, směřujte na programové oddělení O2TV.
Městská televize vysílá ve Svitavách v síti kabelové televize UPC a dále digitálně v normě DVB-T na 35. kanále. Všechny reportáže jsou také postupně zveřejňovány na službě YouTube, kanál uživatele CMS TV.

S pozdravem
Petr Horák, ředitel CMS TV, Svitavy

 
Příspěvek ze dne: 09.11.15
Otázka:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda město plánuje obnovu starého dětského hřiště (za bývalým obchodem)  v městské části „Malá Evropa“ ? Nebo se plánuje na jiném místě v této čtvrti? Zatím zde pro děti nic není.

Děkuji za odpověď

Juklová
Odpověď:
Dobrý den, paní Juklová
byl jsem se na prostor hřiště, o kterém se zmiňujete, podívat. Herní prvky, které tam zbyly z dob minulých, jsou opravdu spíše do šrotu, než aby si děti na nich mohly hrát. Naše servisní společnost Sportes Svitavy nemá toto hřiště ve své správě, tomu nasvědčuje i stav prvků. Souhlasím, že v této lokalitě žádné dětské hřiště není a jistě by bylo vhodné nějaký prostor k umístění herních prvků pro děti vytvořit. Nechceme nové prostory tvořit bez těch, kteří v daném území bydlí a mají zájem o jeho úpravu. Navrhuji tedy sejít se na místě s Vámi, případně s dalšími lidmi z okolí, a vytvořit společně představu o novém hřišti. Mohlo by to být příští týden v pondělí 23.11. někdy odpoledne, v úterý 24.11. dopoledne, nebo ve středu 25.11. odpoledne. Prosím o návrh termínů, se kterými bych mohl počítat.
Děkuji za aktivitu.

Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy, 604 202 406, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz 
Příspěvek ze dne: 16.11.15
Otázka:
Dobrý den,

chtěl bych se prosím zeptat kdy, a jestli město uvažuje o opravě chodníku směrem od hlavní silnice kolem základní školy T.G. Masaryka ke křižovatce ulice Richarda Kloudy a Dvořákova.
Tento chodník je dle mého názoru v žalostném stavu a u novinového stánku bych se nebál napsat,že je v havarijním stavu(uvolněné a vyvrácené obrubníky do silnice,vetšina dlaždic uvolněná a vystouplá).Divím se,že se tam ještě nikdo nezranil.

Děkuji za odpověd,Weber.
Odpověď:
Dobrý den, pane Webere,
uvedený úsek je součástí jedné z etap bezbariérových úprav chodníků. S jeho opravou počítáme již v následujícím roce. Akce je zařazena v připravovaném rozpočtu na rok 2016.
S pozdravem
Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz 
Příspěvek ze dne: 29.09.15
Otázka:
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, jak dlouho bude prostor bývalé Tabačky využíván jako skládka? Toto využití není v souladu s územním plánem města Svitav. V současné době průběžně nákladní auta přivážejí další a další suť a okolí je obtěžováno nadměrným prachem a odlétávajícími kousky cihel, které lze najít i na hřišti přiléhající Základní školy Riegrova. Opravdu je nutné takové okolí v blízkosti Základní školy a ostatní obytné výstavby?
Děkuji za odpověď

S pozdravem

Libor Janko
Odpověď:

Vážený pane Janko,

zmiňované území v žádném případě není určeno jako skládka. Stávající prostor je po demolici původních objektů a zbytek inertního materiálu ještě vlastník v budoucnu zlikviduje, neboť zde hodlá provádět bytovou výstavbu. Na záměr výstavby je již vydáno územní rozhodnutí. Na základě našeho zjištění bylo navážení určitého množství suti jen dočasné a bylo zlikvidováno s úpravou celého území před vlastní výstavbou. Kdy začne výstavba zatím není známo a je to v režii vlastníka.

Pokud však zjistíte, že určitou činností (víření prachu, znečišťování komunikace apod.), která se bude v území dít, je narušováno životní prostředí ve městě, neprodleně se obraťte na městskou policii, aby mohl být problém zdokumentován a vyřešen. Na základě toho má město možnost, v rámci své legislativy, učinit opatření.

S pozdravem

Pavel Čížek, místostarosta, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27