Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 02.12.16
Otázka:
Úvodem trošku vzpomínek. Zhruba před 40 lety jsme na Hraniční ulici vybudovali víceméně z vlastní iniciativy před řadou obytných domů zelené pásy mezi chodníky a vozovkou. A nyní jsem se doslechl, že má Město Svitavy v plánu tyto zelené pásy zrušit, a proto bych se rád zeptal, zdali je takováto informace pravdivá.
Odpověď:
Dobrý den, pane Šíšo,
po konzultaci s místostarostou Pavlem Čížkem sděluji následující:
město plánuje úpravu křižovatky ulic Hraniční s Purkyňovou a úpravou okolí, která se dotkne i ulice Svitavské. Jak by měla konkrétní podoba rekonstrukce vypadat se dozvíte na schůzce s občany dotčených ulic.

S pozdravem
Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz 
Příspěvek ze dne: 18.10.16
Otázka:
Děkuji za odpověď.
Není ovšem pravda, že parkující vozidla znemožňovala příjezd k Finančnímu úřadu. Vozidla snad jen mírně snížila komfort při najíždění na vyhrazené parkoviště, ale průjezd byl vždy zachován. Při posuzování žádosti by měly být brány v úvahu také dopady takového zákazu.
Na tomto místě byla jedna z mála možností, kde zaparkovat tak, aby auto nijak nebránilo provozu. Zákaz zastavení na tomto místě výrazně zhoršil již tak velmi kritickou situaci s parkováním v ulici Palackého. Obyvatelé přilehlé bytovky jsou nyní nucení parkovat doslova, kde se dá. Parkují tedy na stezce pro chodce i na okolních travnatých plochách.
Chci se proto ještě zeptat, zda se neuvažuje o nějakém rozšíření parkovacích míst, například revitalizací zpustlého hřiště za bytovkou (parcela 13/1). Nebo neudržovaného křoví před bytovkou (parcela 13/2). Vím samozřejmě, že město není vlastníkem prvního pozemku, ale jak se říká, při troše dobré vůle se řešení vždy najde. Zákazy problém nikdy nevyřeší.

Zbyněk Haupt
Odpověď:
Dobrý den.
V předchozí odpovědi patrně nebyla zdůrazněna skutečnost, že provoz a dopravní značení na účelových komunikacích stanovuje vlastník komunikace. Podmínkou je vyjádření policie, což FÚ předložil. Žádost se jinak neposuzuje, vlastnická práva jsou nadřazena Vaším požadavkům na parkování. Pokud chcete parkovat na těchto místech, nic Vám nebrání vstoupit do jednání s FÚ a dohodnout si podmínky za jakých můžete, třeba mimo provozní dobu úřadu, využívat parkovací plochu. Ještě jednou opakuji - pravidla stanovuje vlastník. Pokud by se jednalo o místní komunikaci, byl by postup a možnosti ovlivnit dopravní značení ze strany úřadu jiné než v případě účelové komunikace.
Pokud je mi známo, nemá město žádný požadavek ani na úpravu hřiště za bytovkou, ani prostoru před ní. Jakýkoliv větší zásah do komunikace před bytovkou je navíc podmíněn opravou domovní kanalizační přípojky.

S pozdravem
Ing.Miroslav Doseděl
vedoucí odboru dopravy
 
Příspěvek ze dne: 06.09.16
Otázka:
Dobrý den,
prosím o vysvětlení změny dopravního značení na ulici Palackého před Finančním úřadem. Zde se před nedávnem objevila na obrubníku vodorovná dopravní značka Zákaz zastavení. Silnice je zde dostatečně široká na to, aby parkující vozidla nebránila průjezdu na parkoviště úřadu. Každá taková změna by měla především zvýšit bezpečnost provozu. Zajímají mě tedy důvody této úpravy.

Děkuji za odpověď

Zbyněk Haupt
Odpověď:

Dobrý den,

vodorovné dopravní značení V12c - "Zákaz zastavení" bylo doplněno na účelové komunikaci umístěné na parcele 9/1 v k.ú. Svitavy-předměstí na základě žádosti Finančního úřadu Pardubického kraje, který je vlastníkem uvedeného pozemku i komunikace. Toto dopravní značení zde bylo nainstalováno právě z důvodu zamezení parkování vozidel, které znemožňovala příjezd k finančnímu úřadu.


Radek Dirr, odbor dopravy

 
Příspěvek ze dne: 19.07.16
Otázka:
Dobrý den, dostal jsem se do situace, že musím předložit text dopisu psaný v angličtině, ovšem je po mně žádáno, aby byl přeložen do češtiny. Osobně jsem schopen překlad provést úředně, ovšem to nedostačuje a musí to být provedeno schváleným překladatelem. Je mně divné, že nikdo na Městském úřadě není touto činností pověřený. Pokud se mýlím byl bych rád, kdybyste mne odkázali na tuto příslušnou osobu
Odpověď:
Dobrý den, pane Šíšo,
v městkém úřadu nikdo takový zaměstnaný není, protože úředně schválení překladatelé jsou záležitostí soudu. Na portále justice je naleznete. Posílám odkaz na stránku rejstříku pro Východočeský kraj, pod který soud ve Svitavách patří.
S pozdavem Zuzana Pustinová

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=2

Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí města, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz 
 
Příspěvek ze dne: 29.02.16
Otázka:
Dobrý den, možná můj dotaz má být směrován jinam, možná jsem ojedinělý obyvatel města Svitav kterému leží v žaludku roznášené letáky obchodních řetězců.Pokud se roznašeč dostane do vchodu, umístí letáky na schody nebo jinam na zem.V případě že se do vchodu nedostane, položí letáky na zem před dům.Podle mého tak vlastně znečiští soukromý pozemek nebo pozemek města.Zavane-li větší vítr létají letáky po ulici.A tak jsme vlastně přímo donuceni odnášet do kontejneru na papír nežádané doručené letáky.Asi jsem blázen že se tímto problémem zabývám, ale jak jít na řešení nevím.
Odpověď:
Dobrý den, paní Kuncová,
asi to vadí více lidem, že se letáky povalují tam, kde nemají. Ani já nejsem výjimka. Po konzultaci s Michalem Nedomou z odboru životního prostředí mohu sdělit pouze, že mnoho možností nemáme, ale oslovíme největší distributory s požadavkem, aby řešili situaci, kdy se roznašeč letáků nedostane do domu ke schránkám. Asi by to mělo zajímat i inzerenty samotné, jestli se jejich zaplacená reklama dostane k zákazníkovi nebo skončí v lepším případě v kontejneru. Není to jednoduchá situace - distributorů je mnoho a letáků ještě víc, takže výsledek nemůžeme zaručit.

S pozdravem Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27