Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 12.06.17
Otázka:
Dobrý den, chtěla bych touto cestou  poukázat na nepořádek na hřbitově. Kromě toho, že tam TS dvakrát do roka posekají trávu, leží všude polámané větve, kolem hrobů se válejí staré sklenice a svíce, cesty jsou zanedbané, keře neupravené, na starých opuštěných, převážně německých hrobech roste plevel a leží suché listí. Nikdo se také nestará o hromadný hrob původních německých obyvatel a vojáků z II. svět. války. Bílé kamínky kolem železného kříže už dávno nejsou bílé, obrubníky polámané. Rychle zapomínáme na naše předky, ale vždyť i toto je kus historie Svitav! Mnoho původních německých obyvatel si kvůli odsunu do Německa vzalo život a údajně byli pohřbeni spolu s padlými vojáky ve společném hrobě, který symbolizuje onen železný kříž, o který se nikdo nestará. Myslím, že bychom měli projevit trochu více úcty k těm, kteří tuto těžkou dobu nepřežili. Byl mezi nimi i můj dědeček, a proto kdykoli jdu na hřbitov, tak jej alespoň vypleji a donesu kytku, ale to nestačí.
S.Škrabalová
Odpověď:
Dobrý den, paní Škrabalová,
polámané větve se mohou na hřbitově objevit po prudkém větru, námraze apod. , tyto jsou následně v rámci údržby odstraněny, nemohu s Vámi souhlasit, že jde o nějaký setrvalý stav. Dnes jsem kontroloval. Sklenice, plastové nádoby, vyhořelé svíce, ale také hadry, smetáky apod. kolem hrobů, které jsou nastrkané do keřů nebo mezi deskami jednotlivých pomníků jsou bohužel pravdou a jsou vidět. To vše donesou do prostoru pohřebiště návštěvníci. Minimálně 1 x měsíčně provádíme jejich sběr a likvidaci, poté si je donesou návštěvníci  znova. To je skutečně opakující problém, přestože máme na hřbitově 8 kontejnerů 1100 l a jeden velkokapacitní kontejner na komunální odpad. Opuštěné a neudržované hroby jsou širší problém a potýkají se s ním i jiná pohřebiště. Zde postupujeme podle zákona o pohřebnictví. Máme vypracovaný, ve spolupráci s městským muzeem,  seznam „chráněných“ hrobů, hrobového zařízení, náhrobků zařazených do několika kategorií. Mezi ně patří i Vámi zmiňovaný společný hrob německých obyvatel z roku 1945, který představuje symbolický bronzový kříž. Jeho stav jste popsala pravdivě. Mohu Vám sdělit, že ještě před obdržením dotazu jsme zahájili přípravné práce na jeho obnově a vše co popisujete bude provedené. Práce by měly být zahájeny v nejbližších dnech. Jsme rádi, když se nám podaří zrekonstruovat nějaký významný hrob jako např. hrobku Albrech, Langer. Máme připravenou opravu  hrobek Klar, Ettl a připravuje se oprava hlavního kříže.  Na minulost nezapomínáme a je dobré na ní pamatovat. Jistě by bylo možné udělat více a nesoustředit se jen na nezbytnou údržbu vybraných hrobů, většinou spojenou jen s občasným vypletím trávy a kontrolou stability. Jsem rád, když si návštěvníci všímají a reagují - většinou kladně. Pokud se jedná o svitavský hřbitov, chtěl bych Vám touto cestou sdělit, že společnost SPORTES Svitavy s.r.o. se prostřednictvím technického úseku stará o pohřebiště, které je rozdělené na několik částí. Jedná se o část kolem kostela tzv. starý hřbitov, část uprostřed tzv. nový hřbitov a urnový háj s rozsypovou loučkou. Správu obřadní síně zajišťuje město Svitavy. Pravidelná údržba pohřebiště je zajišťována na základě uzavřené smlouvy o dílo s Pohřební službou Svitavy, s.r.o.  Práce na pohřebišti jsou prováděny v závislosti na ročním období. V loňském roce jsme provedli šest sečí, v letošním roce jsme začali třetí sekání trávy. Počet sečí je závislý na klimatických  podmínkách, ale tráva by neměla být v průměru vyšší než 10 cm . Živé ploty stříháme pravidelně 2-3 x ročně, letos již stříhání plotů bylo provedené. Na jaře a na podzim provádíme tzv. jarní a podzimní vyhrabání všech ploch. Jarní bylo v letošním roce provedené a týká se i opuštěných hrobů. Jakmile to počasí dovolí zprovozňujeme vodozařízení a doplňujeme mobilní WC, které také nebylo v minulosti samozřejmostí.  Vždy po zimě provádíme údržbu a zpevnění hlavních cest na hřbitově - i to bylo letos již provedené. Minulý měsíc byly cesty a plochy ošetřeny chemickým postřikem proti plevelům. Velkou pozornost věnujeme hřbitovu před a po „Dušičkách“.  Stromy a keře ošetřujeme v době vegetačního klidu, pokud se nejedná o havarijní stav, zde spolupracujeme s úsekem zeleně. V roce 2015 byla provedená důkladná kontrola dřevin na celém pohřebišti. V zimním období provádíme prohrn sněhu, posyp. Tyto služby kontroluji osobně minimálně 1 x týdně a je docela možné, že jme se mohli minout.
Děkuji za připomínku.
Pavel Czehowský - technik osvětlení SPORTES Svitavy s.r.o. Riegrova 2098/5, 568 02 SVITAVY Úsek technických služeb Tovární 677/28, 568 02 SVITAVY Mobil : +420736752633 e-mail : czehowsky[zavinac]svitavy[tecka]cz www.sportes.svitavy.cz 
Příspěvek ze dne: 01.06.17
Otázka:
Dobrý den.
Jelikož se blíží léto a teplé počasí vhodné na koupání, tak se chci se zeptat, jak to vypadá se studijí (průzkumem) co se týká znečištění rybníka Rosnička. O zadání této studije hovořil pan starosta na jednom ze zasedání zastupitelstva. Šlo o to co je příčinou brzkého znečištění rybníka, zda vypouštění splašků od chatařů a z Javorníka, nebo přehnaném krmením ze strany rybářů. Tento dotaz píši i na zákledě dnešní procházky kolem rybníka, kde jsem zjistila že se zase konají rybářské závody a to dokonce čtyř denní. Jak jsem zjistila účastní se jich 21 skupin po dvou lidech. Tito rybáři u vody dokonce stanují. Byla jsem svědkem a i dost zděšena z toho, když tito rybáři házeli poměrně dost dlouho velké množství návnad do rybníka. A prý snad i před měsícem také rybáři sypali velké množství obilí na krmení ryb. Dle mého názoru je tato agresivní rybářská činost hlavním důvodem brzkého výskytu sinic a znečištění Rosničky. Myslím si že Rosnička je především přírodní koupaliště a rekreační zona. Obávám se toho, že po těchto závodech už nebude Rosnička pro koupání použitelná, jelikož toto velké množství návnad vodu zkazí. Je na zvážení co je pro obyvatele Svitav důležitější, zda čistá voda v Rosniččce a možnost se celé léto koupat, nebo si nechat zasvinit rybník a chodit se na něj jenom koukat.Doporučuji panu starostovi navštívení rybníka upozornit rybáře na tuto skutečnost. Mně se samozřejmě vysmáli. Děkuji za odpověď.  E. Halbrštátová
Odpověď:
Vážená paní Halbrštátová,

odbor životního prostředí MěÚ Svitavy připravuje ve spolupráci s odbornou firmou Agroprojekce Litomyš s.r.o. posouzení kvality vody v rybníku Rosnička. V rámci posouzení budou vyhodnoceny všechny faktory, které se mohou podílet na zhoršení kvality vody v rybníku v letních měsících, tedy i na činnost místní organizace Českého rybářského svazu. Závěry a návrhy možných opatření mají být k dispozici do konce listopadu letošního roku.

V této věci mne můžete kdykoliv kontaktovat na tel. č. 461 55 240 nebo mailem na adrese: marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz.

Děkuji za Váš zájem
Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí
 
Příspěvek ze dne: 31.05.17
Otázka:
Dobrý den, chci se zeptat, zda-li se uvažuje o případném zprovoznění vodotrysků a malých kašen umístěných "pod kostelem" a "obchodní akademie". Dále zda-li někdo ošetřuje či spravuje onu zeleň u Obchodní akademie, je poměrně přerostla do chodníku a poměrně činí problém projít kolem s kočárkem. Děkuji. Rosťa Foret, starší.
Odpověď:
Dobrý den,
oba vodotrysky nejsou v provozu od r. 1997. Tehdy bylo rozhodnuto o jejich dalším nespouštění z důvodu enormně vysoké spotřeby vody. Oba vodotrysky byly vybudovány v minulém režimu a jejich provoz probíhal tak, že voda z vodovodního řadu protekla vodotryskem a odtekla do kanalizace. Náklady na provoz obou vodotrysků byly příliš vysoké. Pro příklad - v roce 2000 neznámá osoba neoprávněně asi na 5 dnů spustila vodotrysk na Kostelním náměstí a za tuto krátkou dobu bylo spotřebováno 300 m3 vody. Město Svitavy připravuje rekonstrukci celého Kostelního náměstí. Součástí rekonstrukce bude nejenom rekonstrukce parkových ploch, ale také vybudování zcela nového, moderního, vodního prvku. Ohledně budoucnosti vodotrysku před obchodní akademií bohužel bližší informace nemám. Současné vodní prvky (kašna a fontána na nám. Míru, kašna v parku za okresem) již mají uzavřený okruh vody, která se průběžně čistí na instalovaných filtrech a vrací se zpět do okruhu. Před pár lety jsme upravili také pítko na náměstí, protože i zde voda protékala nepřetržitě. Její provoz jsme tedy upravili tak, že se spouští jen v případě potřeby použití nožním tlačítkem. Údržbu dřevin okolo vodotrysku před OA zajistíme neprodleně – děkujeme za upozornění.

S pozdravem Radim Klíč  
Příspěvek ze dne: 03.03.17
Otázka:
Dobrý den, dovoluji si touto cestou pogratulovat všem kteří se podíleli na úspěšném umístění v soutěži Město pro byznys.Přeji hodně chutí a sil do Vaší práce kterou s úspěchy realizujete pro naše město Svitavy.Děkuji.Kuncová E.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

děkujeme za Vaše slova chvály i přání, máme z nich radost. Je příjemné, když se také někdo ozve s pochvalou a ne jen, když se mu něco nelíbí.

Přeji pěkný den Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 05.12.16
Otázka:
Zpráva pro Ing.Pustinovou
Děkuji vám za odpověď na můj dotaz, nicméně se vám jaksi nepodařilo na otázku formulovanou větou holou odpovědět. Já jsem se neptal na to zda bude schůzka s občany, ale na to, zda zrušíte zelené plošky.
Pokud jde o rekonstrukci křižovatky HraničníxPurkyňova je to akce bohulibá. Pokud by se tím zároveň řešily současně hanebné chodníky , bylo by dobře. Rozhodně bych ovšem doporučil použít zámkovou dlažbu místo pochybně viklajících se dlaždic.
Odpověď:
Vážený pane Šíšo,
jak jsem minule předesílala, tlumočila jsem slova pana místostarosty Čížka. Ani nyní Vám nemůžeme jednoznačně odpovědět zda ano, či ne, protože to zatím nikdo neví. Vše závisí od projektové dokumentace, jak bude celková situace vyhodnocena. Až bude vyhotovena projektová dokumentace, bude svolána již zmíněná schůzka s majiteli dotčených domů, kde očekáváme Vaše připomínky.

S pozdravem Zuzana Pustinová
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27