Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 04.02.18
Otázka:
Dobrý den,
chtěl bych prosím reagovat na umístění nové dopravní značky B28 - "Zákaz zastavení" na ulici Olbrachtova,která je umístěna hned za křižovatkou se silnicí II/366 ve směru jízdy ke sportovní hale.
Respektuji umístění nové značky z důvodu bezpečného výjezdu požárních vozidel. Chci ale podotknout,že touto značkou jste zcela znemožnili všem obyvatelům domu Olbrachtova 2,2a (24 rodin) zastavení před domem z jakéhokoliv důvodu (nakládka,vykládka).To samé platí pro všechny řemeslníky,stěhováky atd. Prosím Vás o zvážení jestli nelze značku vyměnit za značku B29 - " Zákaz stání " , která by obyvatelům domu alespoň umožnila vyložit a naložit náklad a vozidla by tam nezůstávala stát.A požární vozidla by měla zajištěný bezpečný výjezd.Za obyvatele domu Olbrachtova 2,2a Weber Roman.

Děkuji za projednání.


Odpověď:
Dobrý den,

dovoluji si reagovat na Vaši otázku ohledně umístění dopravní značky na ulici Olbrachtova a pokusím se Vám celou věc vysvětlit. Máte pravdu, že v nedávné době byla na ulici Olbrachtova instalována dopravní značka B 28 - zákaz zastavení. Předmětná zákazová značka platí od jejího umístění při odbočení z ulice Pražská po křižovatku s ulicí Chelčického. Instalace značky proběhla na základě předchozího schválení a doporučení ze strany Policie ČR a na základě vydaného rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Svitavy. V první řadě jde o zvýšení bezpečnosti v dopravě (jak řidičů vozidel, tak chodců, cyklistů apod.) v inkriminovaném místě. Do úvahy byl vzat též iniciační požadavek  HZS Svitavy, jelikož průjezd těžké techniky hasičů byl v dotčeném místě mnohdy velmi komplikovaný. Na základě všech těchto atributů bylo rozhodnuto o umístění značky B 28 - zákaz zastavení a nikoli značky B 29 - zákaz stání. Rozhodnutí a jeho odůvodnění je k dispozici na odboru dopravy MÚ Svitavy a bylo řádně zveřejněno. V současné době je tedy znemožněno zaparkování vozidla před domem v ulici Olbrachtova č.2, 2a, např. za účelem složení či vyložení nákladu, přepravy osob apod. V okolí těchto domů se však nacházejí parkoviště, jednak před obchodem z potravinami a dále u sportovní haly, kde je parkování umožněno. Další parkovací místa jsou v ulici Chelčického či Olbrachtova. Rozumím Vám, že je někdy potřeba zaparkovat vozidlo co nejblíže ke vchodu, např. při stěhování. Pokud taková situace nastane, nevidím problém v tom, že dotyčný zavolá či zajde k nám na městskou policii a domluví se na vyjímce na nezbytně nutnou dobu. Takové případy však musí být jen ojedinělé. Nelze tak akceptovat svévolné parkování na tomto místě. Závěrem Vám sděluji, že musíme jednat v rámci zákona a  případné zde nepovolené parkování řešit.  
 
Mgr. Rostislav Bednář
velitel městské policie

 
Příspěvek ze dne: 08.12.17
Otázka:
Dobrý den,
měl bych několik připomínek/dotazů k dopravní situaci ve městě:
1. Neuvažuje se zlepšení situace v napojení parkoviště u Kauflandu na silnici od Moravské Třebové? Při odbočení směrem ke kruhovému objezdu je v dopravní špičce problém vůbec odbočit a kdyby někteří řidiči nebyli ohleduplní a nepustili odbočující vozidla, tak se do tohoto směru nedá vůbec odbočit. Nešlo by uvedený problém řešit kruhovým objezdem nebo semafory? Zvláště v období "nákupního šílenství" před Vánoci nebo jinými svátky je tento problém dost velký.
2. Neuvažuje město spustit úsekové nebo okamžité měření rychlosti na některých vytipovaných komunikacích ve městě po vzoru Litomyšle? Například na Poličské nebo na Pražské by při chování některých řidičů asi vybrali dost velké peníze a přeci jenom by se někteří řidiči naučili, že jsou již v obci a né na závodech.
Děkuji za Vaše odpovědi.
Odpověď:
Vážený pane Janko,
pokusím se odpovědět na Vaše otázky:

1. Dopravní problém křižovatky ulice Antonína Slavíčka se silnicí I/34 na Moravskou Třebovou je z naší strany vnímán již několik let. Se stále více se zahušťující dopravou (osobní, obslužnou, ale i tranzitní) je problém dlouhých kolon aut znát čím dál více. V současné době jednáme se specializovanou společností zabývající se dopravním inženýrstvím, aby nám vyhodnotila území stávajících křižovatek problémového území a případně navrhla technická řešení pro případnou úpravu. Domníváme se však, že jakýkoliv návrh bude technicky, ale i finančně velmi náročný. Ale uvidíme, možná i Váš návrh na řešení se objeví v konečném vyhodnocení jako určité technické opatření ke zlepšení. V každém případě je zřejmé, že k podstatnému odlehčení dopravy ve městě přispěje zejména obchvat města, jehož realizace by měla být zahájena v roce 2019.

2. O úsekovém měření rychlosti jako v sousední Litomyšli zatím neuvažujeme. Měření v některých ulicích města na základě schválení Policie ČR zajišťuje naše Městská policie a mezi tyto ulice patří i ulice Poličská a Pražská. Zatím se domníváme, že tato opatření stačí z pohledu BESIP na komunikacích ve městě.

S pozdravem

Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy

 
Příspěvek ze dne: 06.11.17
Otázka:
Vážení přátelé, bohužel mám dnes a denně na očích křižovatku ulic Hraniční x U stadionu. Denně je tu nepředstavitelně chaotická dopravní situace. Přede dvěma dny zde byla havarie, dneska je tu havarie.  Jasná příčina všech kolizí je nedodržování dopravních předpisů, a v tomto případě parkování vozidel v kratší vzdálenosti jak 5 m od hranice křižovatky. Podle hesla "každý si dovolí, co se mu dovolí" se tady parkuje až na samém okraji křižovatky. Na vině ale není to, že jsou zde lékaři, lékárna, sportka, nebo instalatéři. Na vině je to, že jsem ještě nikdy neviděl, že by někdo tyto prohřešky kontroloval, natož sankcionoval. Netěšme se na nové kolize.
Odpověď:

Dobrý den,

 k uvedenému problému sděluji, že odbor dopravy MěÚ ve Svitavách nemá pravomoc kontrolovat chování řidičů v silničním provozu s přihlédnutím k dodržování zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Právo kontroly dodržování citovaného zákona má Policie ČR a městská policie.

 S pozdravem

Radek Dirr, odbor dopravy


Vážený pane,

děkuji Vám za zaslání Vašeho podnětu a rád se Vám pokusím na dotaz zodpovědět. V první řadě je potřebné se na zmíněnou záležitost podívat v celé její šíři. Provoz na pozemních komunikacích v posledních letech obecně narůstá a to není problém jen ve Svitavách a jejich okolí, ale i na celé řadě jiných míst. Dalším problémem, který dopravní situaci ovlivňuje, jsou nutné opravy silnic a s tím spojené časté výluky, objížďky apod. V neposlední řadě je to i bezohlednost některých řidičů, ať již nedodržují rychlostí limity, ohrožují ostatní řidiče či porušují různé zákazy apod. Nezříkáme se odpovědnosti za provádění kontrol ve městě Svitavy, zejména na místech, kde dopravní situace bývá mnohdy kritická, jak ostatně píšete ve svém příspěvku. Věřte mi, že strážníci Městské policie Svitavy provádějí pravidelné kontroly po celém území města a to i na Vámi zmíněných ulicích. Na ulicích Hraniční a U Stadionu, jsme udělili dost sankcí za porušení dopravních předpisů. Strážníci řeší každé zjištěné porušení dopravních předpisů podle dikce zákona. Bohužel, někdy ani udělené sankce nemusí zafungovat a v první řadě je to vždy o svědomí a odpovědnosti samotných řidičů. Musím však podotknout, že městská policie má v první řadě ze zákona svěřeny úkoly v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku a to není zdaleka jen doprava. Problematika bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a s tím spojené záležitosti, jsou do vínku dány Policii ČR, zejména pak dopravní policii, která také vyšetřuje dopravní nehody, o kterých hovoříte. Policie ČR je odpovědna za bezpečnost a plynulost provozu na silnicích a doporučil bych Vám, obrátit se s podobnými záležitostmi na zdejší Policii ČR (sy.uzemniodbor[zavinac]pcr[tecka]cz). Za městskou policii uvádím, že svým dílem můžeme jistě přispět k zlepšení dopravní situace a v těchto záležitostech se nezříkáme své odpovědnosti. Není však v našich silách a obávám se, že ani v silách Policie ČR, abychom byli stále přítomni na jednom místě. Závěrem Vám mohu přislíbit, že se pokusíme zvýšit četnost kontrol v této lokalitě. V případě potřeby mě můžete kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

Mgr. Rostislav Bednář, velitel MP Svitavy

 

 

 
Příspěvek ze dne: 21.10.17
Otázka:
Dobrý den,zajímalo by mě proč se tento týden nepracovalo na Hybešové ulici na opravě kanalizace.Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Vážená paní Rykrová,

v minulém týdnu se na rekonstrukci kanalizace na Hybešově ulici nepracovalo z následujících důvodů:
-    pro výkopovou část byl objednán materiál, jehož dodání je v současné době přibližně 2-3 týdny. Bez dodání šachtových dílců není bohužel možno pracovat a otevírat další zásahy do vozovky.
-    pro bezvýkopovou opravu je nutné provést nejprve výkopy šachet. Po rekonstrukci šachet bude možné přistoupit k zahájení přípravných prací pro bezvýkopovou část a následně zahájit vložkování potrubí.
V pondělí 23.10.2017 byla část materiálu dodána a stavební práce byly zahájeny v úterý 24.10. a budou plynule pokračovat. Postupně dojde k nasazení většího počtu pracovníků i techniky.
Při odkrývání jednotlivých šachet byly nalezeny neznámé inženýrské sítě, jejichž stav a funkčnost se průběžně ověřuje a bude na základě těchto zjištění řešeno jejich další využití.
Další podrobnosti bude možné projednat na plánované schůzce, která by měla proběhnout ve středu 8.11.2017, pozvánka bude teprve rozeslána.
Ing.Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí, marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz  
Příspěvek ze dne: 26.08.17
Otázka:
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat zda nemáte ve Svitavách jakoukoliv zprávu, fotodokumentaci či kreby/návrhy z přestavby původně gotického, nyní barokního kostela sv.Kateřiny v Hradci nad Svitavou (dřív Greifendorf). Údajně kostel na tomto místě stál dřív jak vesnice, neboť první zprávy z vesnice jsou z roku 1270 a kostel poté vyhořel a poslední přestavba byla roku 1710.
Studuji fakultu restaurování v Litomyšli a chtěla bych vypracovat restaurátosrkou zprávu, ale než navštívím litomyšlský archiv, chtěla bych vědět jestli přece jen není něco uloženo ve Svitavách, vše co se týče kostela - architektury, použitých stavebních materiálů, změn v průběhu času.

Předem Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den,
Karolína Ludvová
Odpověď:
Dobrý den,
na svitavském městském úřadu žádné takové materiály nemáme. Budete se muset obrátit na obecní úřad v Hradci nad Svitavou, možná na pana faráře, který tam praktikuje, a nebo na městského historika Svitav Radoslava Fikejze (tel.: 461 532 704, 777 137 875, e-mail: fikejz[zavinac]muzeum.svitavy[tecka]cz).

S pozdravem
                          Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27