Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 18.12.09
Otázka:
Vážení,
čas od času potřebuji komunikovat s úřadem města. Povětšinou to nemohu vyřídit elektronicky.
Tentokrát potřebuji jeden případ konsultovat přímo s daným úředníkem osobně.Chtěl jsem proto využít Vaší nabídky na internetových stránkách města a objednat si návštěvu v nějakém čase tímto způsobem. Bohužel ..... V nabídce "Můžete se objednat" jsem se o to pokusil. Ale v podnabídce "vyberte agendu" dostávám na výběr jen 8 možností. Mezi nimi bohužel není žádná nabídka, kterou potřebuji - totiž Stavební odbor, a to specielně u jednoho úředníka. Považuji se za průměrného člověka, ale v oblasti informatiky toho vím poněkud více než občan průměrný. Po této zkušenosti tedy mohu nabídku "můžete se objednat" hodnotit jako nafunkční, a evím co si o tom mám myslet. Buďto se běžný občan může objednat pouze na 8 agend, nebo jsou ostatní agendy města nedostupné záměrně. Potom ovšem celá tato nabídka Vašich internetových stránek je zbytečná.
Odpověď:

Dobrý den,
nabídky "Můžete se objednat" na webu města skutečně nelze využít k domluvení schůzky s kterýmkoliv úředníkem. Nabídka takto nebyla koncipována a nikdy takto nebyla ani prezentována. Jejím účelem je uspořit čas občana tím, že si rezervuje určitý termín k vyřízení jednoduchého úředního úkonu. Agendy, kde je tato e-rezervace možná, jsou dány nabídkou a není účelné tento způsob aplikovat na složitější agendy, které úřad vykonává. Lze to doložit zkušenostmi s agendami sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí.
Potřebujete-li dohodnout konzultační schůzku s konkrétním úředníkem, doporučuji Vám využít na webu města kontakty pro komunikaci s úřadem (Kontakty). Zde najdete mailové adresy i telefonické spojení na konkrétního úředníka a schůzku si můžete dohodnout.

S pozdravem
Bc. Lubomír Dobeš
tajemník úřadu, lubomir.dobes[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 07.11.09
Otázka:
Dobrý den.
Děkuji za odpověď. Shazovat vinu na vlastníky? No to snad nemyslíte vážně a ještě veřejně. Osvěžím Vám paměť. Kdo bude muset opravit přípojku kanalizace jsme se dozvěděli až po položení a zahrnutí hlavní kanalizace na schůzce mezi ulicemi (a papírem ve schránce ještě později). Navíc např. já jsem se teprve na oné schůzce dozvěděl, že tuto investici si budem muset hradit sami. U kanálu to pochopím u vody už ne, ale neznalost zákona mě neomlouvá. S vodovodem to bylo podobné. Jeden rozdíl, byl jsem informován cárem papíru ve schránce, což se mohlo při stavu okolí kdykoliv ztratit. Termín na opravu přípojek byl cca 2 měsíce po oznámení potřeby opravy. Před dovolenou u mladých, u důchodců všeobecně opravdu dostatečný čas na našetření částek 8 až několik desítek tisíc korun. Navíc když někým doporučené firmy chtěli 100% peněz dopředu. S tím, že všichni nejsou ihned solventní, ovšem město nebo investor má počítat při domluvě postupu prací!!! Toliko k vině vlastníků.

Co se týče toho zaštěrkování, tak asi zaplať pánbůh už začátkem listopadu!!!
   Když jsem opravoval svou nemovitost a přivezli mi písek, kterého část zůstala na chodníku, byl jsem ihned kontrolován hlídkou MP a po vysvětlení upozozněn na perfektní úklid, abych neznečišťovel naše město. Ve stanoveném čase si to samozřejmě zkontrolovali. To samé bylo na každém povolení, vydaném odbory města. Bič na jednotlivce je jasný.
Proto nechápu, proč se situace s bahnem na ulicích neřešila výrazně dříve i u tak velké akce. Že se termíny nestíhají se vědělo dávno. Zavést každy výkop vrstvou štěrku je velice jednoduché a hlavně účinné. Ale co si budem povídat. V dnešní době je ekonomicky účelnější se omluvit ( on papír snese všechno ) a ušetřené peníze rozdělit na odměnách, jak se to pěkně zvládlo. No co, viník si bláto nikam nenosí!!!

 Zajímala by mě konkrétní osoba:
 Kdo rozhodl o provizorní úpravě povrchů až v listopadu a né hned po každé akci.
 Kdo za město dozoruje tuto stavbu a neupozornil na neúnosný stav?

Děkuji za reakci a za odpověď Klohna
Odpověď:

Dobrý den.

Nejde v žádném případě o svalování viny, ale o upřesnění důvodů, proč se stavba opozdila oproti původním předpokladům. Po ukončení hlavních řadů vodovodu i kanalizace byla provedena provizorní úprava povrchů stejným způsobem jako je obvyklé na jiných ulicích. Problém, že tato úprava měla malou životnost vznikl zejména tím, že se na povrch dostávalo bláto z výkopů plynařů a při výkopech přípojek. Stavbu kanalizace a vodovodu dozoroval Ing.Hejduk. Stavbu plynařů dozoruje Ing.Pechanec z RWE. O stavu jsme byli pravidelně informováni, několikrát týdně jsem na uvedených ulicích osobně. Současně Vám sděluji, že trvá moje nabídka vyřešit konkrétní problémy na místě samém.

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 28.10.09
Otázka:
Dobrý den.
Jako přímý účastník sleduji opravy sítí ulic Chelčického a spol. Chápu nutnost rekonstrukcí a jsem rád, že se dělají pokud možno najednou, i když technologický postup prací je silně diskutabilní. Velmi by mě zajímal termín dokončení. Jelikož nevěřím, že to bude letos, tak by mě dále zajímalo, jak chce město řešit !!!neúnosnou!!! situaci v přístupu k našim nemovitostem. Chodník je rozebrán. Minimálně 5 cm bahna, kreré si nosíme až do ložnice je asi za odměnu za zvýšení daně z nemovitosti, která letos proběhla. Pokud město nebude situaci urychleně nějak řešit, asi budeme muset žádat dotaci na prací prostředky a proplecení účtů za zničené boty dětí a nejen jich. Nevěřím, že kdyby stejná akce probíhala na ulici, kde bydlí pan starosta či majitelé firem, podílejících se na pracech této stavby, byl by stav přístupů tak tragický!!! Jsem opravdu velmi rozhořčen nad !!!značným!!! podceněním vzniklé situace. Snad existuje nějaký dozor, který by měl takovýmto pochybením zamezit. Vydrželi jsme už dlouho mlčet a trpělivě spoléhat na solidárnost, ale nefunguje to. Prosím o odpověď a hlavně sjednání nápravy. Děkuji Klohna
Odpověď:

Váženy pane,

omlouvám se Vám za způsobené problémy. Na ulicích Chelčického, Alešova, Mánesova a Švabinského probíhá v součastné době úplná rekonstrukce všech sítí. Obdobný postup, kdy se mění všechny sítě a domovní přípojky najednou, nebyl ve městě prováděn na žádné jiné ulici. Technologický postup prací, který se Vám zdá silně diskutabilní, je ovlivněn zejména tím, že se nepodařilo všem vlastníkům přípojek zajistit jejich výměnu v době, kdy se provádělo pokládání hlavních řadů kanalizace a vodovodu. Z tohoto důvodu se kope znovu a znovu v místech, kde se již kopalo dříve. Dalším problémem je, že se dodavatelům prací (zejména u plynu – což je investice, kterou město nemůže přímo ovlivnit) nepodařilo dokončit akci v plánovaném termínu. Proto se povrch komunikace musel provizorně upravit zaštěrkováním, aby mohla být prováděna základní zimní údržba. Práce probíhají od začátku listopadu. Vím, že i tento provizorní povrch Vám bude komplikovat život, ale další stavební práce na opravách chodníků a živičného povrchu komunikace mohou pokračovat až v jarních měsících. Je také možné mě kontaktovat a případné konkrétní problémy vyřešit na místě samém.

Ing.Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy , miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 06.10.09
Otázka:
Vážená paní,
pokud tedy stanoviskem města je, jak zde píšete, že dětem jsou určeny „Vlny“, tak žádné kompromisní řešení nepřipadá v úvahu a prvek musí splňovat bezpečnostní parametry. Estetické hledisko zde jasně převažuje nad bezpečnostním a termínem „na vlastní nebezpečí“ se v žádném případě nezbavujete odpovědnosti za případné úrazy, které zde velmi reálně hrozí. To samozřejmě neznamená, že rodiče si nemusí své děti hlídat. Tuto diskusi bych ukončil tím, že v parku stále není nic pro děti a je to velká škoda vzhledem k tomu, že ho navštěvují ve velké míře právě rodiče s dětmi.

Zbyněk Haupt
Odpověď:

Vážený pane Haupte,

celou diskuzi sledoval se zájmem pan starosta Jiří Brýdl a nabízí Vám osobní rozhovor. Pokud tedy máte zájem, sjednejte si prosím přes sekretariát starosty termín schůzky.

Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinová@svitavy.cz

 
Příspěvek ze dne: 06.10.09
Otázka:
Děkuji za odpověď.
V žádném případě jsem tím nemyslel plastové skluzavky, protože chápu, že do celkové úpravy parku nezapadají. Měl jsem na mysli zařízení, které splňuje základní bezpečnostní požadavky na herní prvky umístěné na veřejném prostranství, což „Vlny“ dle mého názoru v žádném případě nesplňují. Proto ani nemohou být určeny pro děti.  Myslím, že bezpečnost dětí by měla být hlavním kritériem pro volbu těchto prvků.
Zbyněk Haupt
Odpověď:

Vážený pane Haupte,

bezpečnost dětí na dětském hřišti je samozřejmě jedním z nejdůležitějších kritérií, ale, jak už jsem zmiňovala, s dětským hřištěm se v parku J. Palacha nepočítalo (ani nepočítá) vzhledem k charakteru parku. "Vlny" nejsou míněny jako klasické dětské hřiště, ale jako kompromisní řešení. Jsou to pouze krajinotvorné prvky, které splňují estetická kritéria a zároveň mohou být využívána veřejností k hraní, ale jen na vlastní nebezpečí. Rodiče si děti musí ohlídat stejně jako kdekoliv v přírodě.

Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27