Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 22.05.12
Otázka:
Dobrý den,musím reagovat na možnosti rozšíření školek,na ulici pražská,jsou dvě budovy bývalé školky a paradoxně je v jedné polovině škola,což je trochu jak za roku raz dva,místo aby se to nazpět vrátilo mš a mohlo tak být umístěno více dětí,tak se raději děljí zřejmě kabinety učitelům a na dětio se nemyslí
Odpověď:

Dobrý den,

omlouvám se za značné zpoždění mé odpovědi. To bylo do značné míry zapříčiněno poměrně rychlým sledem událostí, kdy jsme s vedením města hledali možnosti, jak reagovat na letošní stav při zápisu dětí do MŠ. Přestože dlouhodobě sledujeme populační křivku, došlo letos oproti očekávání ke zvýšení zájmu o MŠ. Výstupy z databáze obyvatel to však neavízovaly.

Nyní k Vaší reakci. Je pravdou, že jsme před lety provedli přesun jedné první třídy do prázdného pavilonu MŠ Pražská, aby bylo zajištěno jeho plné využití. Rovněž jsme předpokládali, že při zvýšení počtu dětí v MŠ budou tyto prostory opět navráceny školce. V průběhu let však došlo k nebývalému růstu zájmu rodičů o ZŠ Sokolovská, čímž se její kapacity zcela naplnily. Zde malá odbočka. ZŠ Sokolovská sídlí v budově gymnázia a vlastníkem je Pardubický kraj. Z toho vyplývá, že jako nájemce musí respektovat prostorové podmínky, které má dané nájemní smlouvou. Došlo tedy k situaci, že skutečně "není cesty zpět". Proto jsme hledali jiné řešení. Dnes Vám mohu sdělit, že došlo k dohodě s majitelem objektu v ulici Purkyňova, kde měly historicky sídlo jesle. Součástí dohody je vytvoření odloučeného pracoviště MŠ Svitavy - Lány s kapacitou 25 míst. Stavební práce již začaly a vše směřuje k tomu, že 1. září bude nové oddělení otevřeno. Podle platné legislativy však bude muset proběhnout nové kolo přijímacího řízení. O tom budeme všechny potenciální zájemce v dohledné době informovat.

Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury, petr[zavinac]svitavy[tecka]cz  

 
Příspěvek ze dne: 11.07.12
Otázka:
Dobrý den pane starosto.Zajímalo by mě jak je možné odvolat někoho kdo vyhrál výběrové řízení,tak jak se to stalo na II.ZŠ Svitavy.Mgr.Tobiáš dostal školu na dobrou úroveň a tak to nechápu,nebo si snad nějaký známý známého potřebuje zvednout image oslovením "pane řediteli".
Odpověď:

Dobrý den,

na základě novely školského zákona byla v tomto roce vyhlášena konkurzní řízení na místa ředitelů všech svitavských škol a školských zařízení, kteří vykonávají k 1.1.2012 svou funkci déle než 6 let. Toto se mimo jiné týkalo i ZŠ T. G. Masaryka. Konkurzní komise se při výběrovém řízení řídila vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a o konkurzních komisích.V  prvním kroku posoudila vhodnost , či nevhodnost přihlášených uchazečů. V případě, že je více vhodných uchazečů (o tom se v komisi hlasuje), stanoví jednotliví členové konkurzní komise pořadí uchazečů. Po provedení eliminace nejnižšího a nejvyššího umístění pak vznikne součet umístění. Ten stanoví výsledné pořadí uchazečů. Toto pořadí je následně předloženo radě města, která v tomto případě vykonává zákonnou úlohu zřizovatele - jmenování ředitele příspěvkové organizace na základě vykonaného konkurzního řízení. Výsledné pořadí je tedy pouze doporučujícím stanoviskem pro radu města. Z uvedené aplikace zákonné normy vyplývá, že kdyby bylo např. šest vhodných uchazečů se stanoveným pořadím, může rada města jako vykonavatel zřizovacích kompetencí jmenovat uchazeče umístěného na 4. místě. Odtud pramení náš názor, že používat termín vítěz konkurzního řízení je zavádějící.

Pan ředitel Ladislav Tobiáš na webových stránkách školy interpretuje svůj pohled na celou situaci, s nímž se neztotožňujeme. Co se týká úrovně školy, není to vždy jen práce ředitele, ale celého pedagogického sboru.

David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 11.06.12
Otázka:
 Dobrý den!
Chtěl jsem se zeptat někoho odpovědného, proč město opět pořádá koncerty na náměstí v neděli v pozdních hodinách (viz. včerejší koncert skupiny Fast Food Orchestra). Umělci začali hrát dle plánu od 21:00 hodin a svoje vystoupení ukončili po 22:30 hodině. Následoval úklid laviček a dalšího vybavení pracovníky TS zhruba do 23:00 hodin.
Nemám nic proti pořádání koncertů na náměstí, naopak se aspoň už takto "vylidněné" a "mrtvé" náměstí oživí, ale volba termínu pořádání koncertu v pátek nebo v sobotu večer, by byla dle mého názoru vhodnější. Už s ohledem na to, že v pondělí začíná nový pracovní týden.
Přál (nepřál) bych zastupitelům našeho města strávit včerejší večer v našem bytě při poslechu řinčících okenních tabulek. Třeba by i oni změnili názor pořádat koncert v neděli večer, když druhý den by museli vstávat do práce ve 4:30 hodin?!?

S pozdravem Luděk Šimek
Odpověď:

Dobrý den,

nedělní termín koncertu byl, věřte, skutečně výjimečný. Zvolili jsme ho proto, že byl uspořádán v rámci Národní přehlídky Dětská scéna - prestižní přehlídky dětského divadla a dětské recitace. Ta probíhá ve Svitavách od 8. do 14. června a koncert byl i pro účastníky této celostátní akce. (Ostatně, před rokem jsme - také v neděli večer na na stejném místě - uspořádali koncert bratří Ebenů.) Program přehlídky jiný termín neumožnil a i čas zahájení koncertu jsme přizpůsobili programu přehlídky. Nechci psát o tom, že v Ústí nad Orlicí minulý týden v rámci festivalu Město v pohybu, probíhaly večerní koncerty na náměstí každý večer po celý týden...

Další koncerty a akce na náměstí v tomto roce: 14. července od 13:00 do 22:00 hodin Slavnosti piva, 9.-11. srpna od 20:00 do 22:00 hodin Kinematograf bratří Čadíků, 26. srpna od 20:00 do 22:00 hodin Monkey Business, 31. srpna od 20:00 do 22:00 hodin Mňága a Žďorp,1. září Slavnost dechovek - po celý den, 2. září Pouť ke svatému Jiljí, 22. září od 13:00 do 22:00 hodin Slavnosti vína.

Děkuji za Vaši toleranci a pochopení

Petr Mohr, ředitel SKS Svitavy

 
Příspěvek ze dne: 29.03.12
Otázka:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, nepočítají Svitavy s navýšením kapacity školek? Už minulý rok byl problém s přijímáním dětí (nedostatečná kapacita) a nyní zatím podle informací, které mám to bude stejné?
Děkuji za odpověď.

Libor Janko
Odpověď:

Dobrý den,

co se týká míst v mateřských školách, opravdu není předpoklad, že bychom navyšovali kapacitu. Podle našich zjištění již letos nastává úbytek dětí, které by měly nastoupit do MŠ ve Svitavách cca o 30. Předpokládáme, že do prvních tříd odchází něco přes 200 dětí a s tím, že vloni chybělo cca 38 míst, je jasné, že by v následujícím školním roce mělo být míst v MŠ dostatek.

Mgr.Jiří Petr, vedoucí OŠK, jiri.petr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 24.01.12
Otázka:
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem. V našem městě je myslím, bezpečnotní situace díky MP poměrně dobrá.Ale vše se vyvíjí a může se i rapidně zhoršit. Obětmi násilí bývají většinou senioři a ženy.
Nešlo by péčí MP nebo republikové policie uspořádat pro tyto skupiny obyvatel bezplatný, krátký kurz sebeobrany?
Děkuji za odpověď                    František Zobač
Odpověď:

Dobrý den pane Zobači,

děkujeme za dotaz. V minulosti město již podobný kurz sebeobrany pro občany pořádalo. Váš zájem projednám s preventistou kriminality i s PČR a pokud by byl širší zájem, jistě se dohodneme na realizaci takového kurzu.O věci bychom informovali na webu města.

Ještě jednou děkuji

Bc.Karel Čupr, velitel MP Svitavy, karel.cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28