Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 13.02.19
Otázka:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda se neuvažuje nějakým způsobem zrekonstruovat dětské hřiště na sídlišti u vlakového nádraží - mám na mysli to vedle MŠ Marie Majerové, na kterém v zimě děti bobují. Na zimu je to super pro děti na bobovačku, ale přes zbytek roku je to jen veliká oplocená plocha s jedním košem na basketbal. Pro starší děti bych tam viděla možnost lepšího využití, např. branky na fotbal a oprava části povrchu pod basketbalovým košem , aby si děti mohli lépe pohrát. Nejsem sama kdo by tuto rekonstrukci uvítal.
Děkuji
Odpověď:
Dobrý den.

Ano, v rámci studie revitalizace sídliště se uvažuje s úpravou této plochy. Momentálně se neřeší, neboť při prioritách veřejnosti, se kterou se studie projednávala, byla upřednostněna nutnost řešení parkování, chodníků. Vznikaly různorodé názory na vznik hřiště, neboť určitá část obyvatel si tam hřiště nepřála z důvodu hluku. Je však na další diskuzi s občany, jak se k tomuto prostoru do budoucna postavit. Budeme se tím zabývat.

Pavel Čížek
místostarosta města Svitavy 
Příspěvek ze dne: 15.12.18
Otázka:
Dobrý den, sleduji všechny informace o nových občanských průkazech s čipem. Zajímalo by mne ovšem jakým způsobem funguje ochrana tohoto dokumentu. Může být tento dokument zneužit pro řadu případů spojených s jeho kráděží, ztrátou a pod.??
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ohledně ochrany občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem Vám sděluji, že prvotní ochrana osobních dokladů je na občanovi. Občan si při převzetí nového dokladu může pro komunikaci s orgány veřejné správy aktivovat dva číselné kódy - tj. identifikační osobní kód (obdoba PINu u platební karty) a deblokační osobní kód, který je ochranou pro případ špatného zadání identifikačního osobního kódu.

Stejně jako u platební karty není vhodné, aby si občan u dokladu nechal napsaný identifikační osobní kód. V případě ztráty či odcizení by pak mohlo dojít ke zneužití dokladu a osobní identity. Pokud by občan s aktivovaným čipem doklad ztratil nebo mu byl odcizen, může na telefonní lince (tel +420 225 514 777) zřízené ministerstvem vnitra čip zablokovat. Tento zablokovaný čip nelze aktivovat, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Současně je nutné odcizení nahlásit na Policii nebo ztrátu na úřadu obce s rozšířenou působností.

S pozdravem

Mgr. Ing. Pavla Velecká
vedoucí odboru správních činností
 
Příspěvek ze dne: 08.11.18
Otázka:
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné nainstalovat zrcadlo na ulici Olbrachtova, v místě kde se z Červenice vyjíždí na ulici Olbrachtova. Kdykoli vyjíždím z Červenice tak je to tam hodně nepřehledný..Auta si musí najíždět hodně do křižovatky a není to moc bezpečné..Jezdím tudy denně několikrát a je to nebezpečné jak pro auta jedoucí po Olbrachtově silnici, tak pro auta vyjíždějící z Červenice..

2. Dále bych se chtěla zeptat, jestli se neuvažuje o nějakém plošinovém chodníku podél silnice na hrázi u Dolního rybníka..Tam je také veliký provoz jak aut, tak cyklistů a i chodců..Jezdím tady denně několikrát a když vidím ten provoz a bezohledné řidiče tak mě je ouvej.
Děkuji moc Novotná Míša
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Vaše dotazy. Z pohledu bezpečnosti silničního provozu se křižovatka tvaru "T" ulic Olbrachtova a Na Červenici nejeví jako místo nebezpečné, na kterém by byl častý výskyt dopravních nehod. V minulosti zde žádné dopravní nehody nebyly. Šířkové uspořádání i rozhledové poměry, za předpokladu, že budou všichni řidiči dodržovat předpisy o silničním provozu, jsou zde dostatečné. V daném prostoru by musela být umístěna dopravní zrcadla dvě, aby řidič měl přehled o vozidlech přijíždějících z obou směrů jízdy na ulici Olbrachtova. Takových křižovatek je ve městě mnoho a znamenalo by to jen další instalaci dopravních zrcadel, která dle našeho názoru neřeší v mnoha případech nedodržovaní pravidel silničního provozu.

K výstavbě chodníku na hrázi Dolního rybníka uvádíme, že hráz rybníka je součástí rybníka a je v majetku Českého rybářského svazu. V majetku města je pouze komunikace vedoucí po hrázi. Výstavba chodníku by byla významným zásahem do konstrukce hráze a navíc by to byla stavba na cizím pozemku, což není možné. Z tohoto důvodu se o stavbě chodníku neuvažuje.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Dirr Radek
odbor dopravy
 
Příspěvek ze dne: 22.10.18
Otázka:
Dobrý den,
ve vybetonovaném korytě výpusti suchého poldru, v místě křížení se železniční tratí do Poličky, někdo navezl  vlečku zeminy a suti. Je to záměr nebo vandalství? Při větším dešti by pravděpodobně došlo k ucpání vstupu potoka do podzemního vedení, které se nachází jenom pár metrů od popisované situace.

S pozdravem.
Štefánik
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu. Uvedenou záležitost řeší odbor životního prostředí. Pročištění koryta zajistil správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p. dne 23.10. 2018. Odstranění zbytku navážky bude projednáno s vlastníkem pozemku v polovině listopadu tohoto roku.

(Marek Antoš, OŽP) 
Příspěvek ze dne: 20.04.18
Otázka:
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, zda-li by nebylo možné něco udělat s příjezdovou cestou k discgolfovému hřišti. Myslím, že je obrovská škoda, že k nedávno zbudovanému sportovišti vede cesta v tak tragickém stavu. Myslím, že díry v ní stačí něčím zasypat, nikdo přeci neočekává vyasfaltování celé cesty. Je přece škoda, že město investovalo finance ke zbudování tak krásného přírodního sportoviště a stejně tak vynakládá finance na jeho údržbu a nevede k němu cesta, která by byla adekvátně průjezdná. Příjezdová cesta vede i ke cvičišti pro psy. Je přece pro město i jeho obyvatele dobře, že lidé chtějí mít své mazlíčky vychované a je škoda jim znepříjemnit cestu na cvičiště.
Proto se na Vás obracím s dotazem, zda-li není škoda nechat cestu v takovém stavu - téměř neprůjezdném, ať už pro hráče discgolfu, pejskaře nebo pouze pro rodiny s dětmi, které chtějí na chvíli opustit ruch města.
Děkuji Martina Jonáková
Odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Vás dotaz, rád bych upozornil, že se nejedná o stav, kdy by komunikace byla zcela neprůjezdná. Průjezdná je s omezením. Tvoří se zde výtluky. Město prostřednictvím Technických služeb nechalo v minulosti tuto cestu opravit frézovanou živicí. Byla to však oprava s omezenou životností. Letos jsmezačátek cesty částečně opravili zasypáním výtluků štěrkodrtí. Protože se jedná o mnohokrát diskutovanou kategorii „účelové“ komunikace, která nebyla regulérně vybudovaná a tvořila se tak nějak „jak šel čas“, nemá dostatečné parametry a poruchy se zde průběžně objevují. Muselo by dojít k rekonstrukci. Vzhledem k rozsahu majetku města, množství komunikací a prioritám města to zatím není v našich finančních možnostech. Zítra zajedeme na místo s naším dodavatelem a pokusíme se nejhorší místa „zasypat“, ale zdůrazňuji, že to je jen dočasné opatření, sjednání nápravy je možné pouze rekonstrukcí. Zasypání děr je pouze na určitý čas. Letos máme v rozpočtu prostředky na tyto opravy téměř vyčerpané.

S pozdravem

Petr Horký, SPORTES
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27