Plán práce Rady města Svitavy

Existence plánu práce orgánů obce není uložena zákonem. Je však praktické plán práce rady schválit zejména proto, aby předkladatelé materiálů mohli k určitým termínům připravit kvalitní podklady pro jednání a členové rady mohli přizpůsobit své aktivity tak, aby se mohli zúčastnit jednáni v předem odsouhlasených termínech.

Plány práce: