Odměna za šetření Akademie věd ČR

03Srp2015

Vážení občané,

obracíme se na Vás jako odpovědní realizátoři významného akademickém výzkumu Proměny české společnosti (www.promenyceskespolecnosti.cz). Projekt patří k největším sociologickým šetřením v české historii a jeho zadavatelem je Sociologický ústavu AV ČR, pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých  domácností. Výzkum bude sloužit českým i zahraničním vědcům, bude také zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti a možnostech vylepšit dotčené oblasti veřejné politiky. Účastní se ho domácnosti, které byly určeny náhodným výběrem z databáze Českého statistického úřadu. Mezi ně patří i některé domy/byty ve Vaší obci. Jako odměnu za čas strávený dotazováním dostanou domácnosti 500 - 1100 Kč (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období od července do konce října 2015, ve Vaší obci převážně od 1. do 31. srpna. Dotazování probíhá osobním rozhovorem se členy domácností a  trvá většinou 1-2 hodiny. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých domácností, nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:
• Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?
• Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
• Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
• Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

Další informace: agentura STEM/MARK na telefonním čísle 225 986 819 nebo 727 972 820. Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme. Můžete také napsat zprávu na adresu: promeny.spolecnosti[zavinac]stemmark[tecka]cz nebo promeny.spolecnosti[zavinac]median[tecka]cz .
 

Pavel Šimoník
ředitel výzkumu STEM/MARK, a.s.

 

Zuzana Pustinová