Elektronická podatelna Města Svitavy

Město Svitavy má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Provozní doba elektronické podatelny je nepřetržitá.

Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese: posta[zavinac]svitavy[tecka]cz

Formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.odt, *.png, *.tif, *.tiff, *.jpeg, *.jpg, *.jfif, *.mpeg, *.gif, *.mp2, *.mp3, *.wav, *.xml, *.htm, *.html

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou
  • zda je velikost podání menší než 10 MB.

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.