Úřední deska

Výběrová řízení

   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2019-07-10 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
Nákup nového služebního vozidla pro město Svitavy.
Pořadové číslo: 327/19
Dokument: .pdf (1214.07 Kb)
Dokument: .pdf (207.39 Kb)
Dokument: .pdf (185.94 Kb)
Dokument: .pdf (1378.44 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídek
Vyvěšeno od: 2019-06-28 
Výzva k podání nabídek na zakázku pod názvem:
Tvorba formulářů
Pořadové číslo: 310/19
Dokument: .pdf (581.51 Kb)