Úřední deska

Výběrová řízení

   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2018-07-16 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
Zastupování města Svitavy jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Pořadové číslo: 357/18
Dokument: .pdf (1090.27 Kb)
Dokument: .pdf (1256.17 Kb)
Dokument: .pdf (233.31 Kb)
Dokument: .pdf (3115.77 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídek
Vyvěšeno od: 2018-07-10 
Stavební úpravy skladových ploch sypkých materiálů v areálu ČOV Hradec nad Svitavou - Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
(zveřejněno 10.7.2018, lhůta pro podání nabídek končí dne 30.7.2018 ve 14:00 hodin)
Pořadové číslo: 347/18
Dokument: .pdf (3031.93 Kb)