Úřední deska

Výběrová řízení

   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2019-04-16 
Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce -      s názvem ,, Stezka pro pěší a cyklisty na ulici U Tří mostů, Svitavy, II.etapa '
Pořadové číslo:177/19
Dokument: .pdf (2713.92 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2019-04-02 
Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - oprava zatrubnění Studeného potoka.
Pořadové číslo: 153/19
Dokument: .pdf (1194.86 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2019-04-02 
Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad na sídlišti Malé náměstí.
Pořadové číslo:152/19
Dokument: .pdf (1460.8 Kb)