Poplatek ze psa

Poplatek ze psa platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má ve Svitavách trvalý pobyt, a právnická osoba, která je držitelem psa a má ve Svitavách sídlo.
Sazba poplatku je stanovena dle zóny (území) a typu domu (bytový nebo rodinný) - viz vyhláška města č. 3/2016 o místním poplatku ze psa. V případě držení dvou a více psů u jednoho držitele se zvyšuje poplatek o 50 % ze základní sazby.
Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku a lze jej platit hotově na odboru financí nebo převodním příkazem na účet města.

Držitel ohlásí vznik poplatkové povinnosti na odboru financí do 15ti dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců. Při přihlášení obdrží nepřenosnou známku s evidenčním číslem a textem „město Svitavy“ a sáčky na exkrementy.

Podmínky pro osvobození od poplatku nebo úlevy na poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce nebo je lze získat dotazem na odboru financí.

Pokud je držitel psa důchodce a důchod je jeho jediným zdrojem příjmů nebo má držitel psa trvalý pobyt v sídle ohlašovny úřadu, činí poplatek 200 ročně.

Držiteli psa, jehož pes je čipován, poskytne správce poplatku úlevu ve výši 60 Kč ze stanovené sazby. Pokud je pes kastrován, sníží se poplatek o 100 Kč, v případě, že se jedná o fenu, činí úleva na poplatku 200 Kč.
Veškeré žádosti o osvobození nebo úlevy je povinen poplatník prokázat a také nahlásit každou změnu (i úhyn psa), která má vliv na výši poplatku, do 15 ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Podle jakého předpisu odbor postupuje

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • vyhláška města Svitavy č. 3/2016 o místním poplatku ze psa

Za správnost návodu zodpovídá

Ilona Svobodová, pracovnice odboru financí MěÚ Svitavy, 461 550 444, ilona.svobodova[zavinac]svitavy[tecka]cz