Odbor školství a kultury

vedoucí odboru: Mgr. Jiří Petr
sídlo: T.G. Masaryka 25
tel. 461 550 200
e-mail: jiri.petr[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Dokumenty:

Počet pracovníků: 4

Náplň činnosti odboru:

 • metodicky řídí příspěvkové organizace SKS, MMG a MK Svitavy
 • organizuje činnost pracovní skupiny pro pořádání slavnostních obřadů
 • organizačně zajišťuje vyhlašování ankety „Sportovec roku“ a ankety „Student a žák roku“
 • organizuje výměnné akce se zahraničními partnery
 • vykonává veřejnosprávní finanční kontrolu podle směrnice rady města „Systém finanční kontroly"
 • je gestorem obecně závazných vyhlášek města o zabezpečování záležitostí veřejného pořádku, o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem
 • vede agendu spojenou s poskytováním neinvestičních dotací z grantového programu města v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit
  • Na úseku školství:
   • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu, rozbory hospodaření, zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti.
   • zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční výdaje spojené s provozem a údržbou školských zařízení
  • Na úseku kultury:
   • eviduje pořádání veřejných produkcí, estrádních, artistických podniků a podniků lidové zábavy včetně tanečních zábav
   • vede evidenci kulturních památek na území města
   • vede evidenci válečných hrobů, které jsou ve správním obvodu
  • Na úseku sportu a mládeže:
   • poskytuje metodický servis pracovní skupině pro výchovu a vzdělání, pracovní skupině pro tělovýchovu a sport a pracovní skupině pro kulturu
   • vede agendu programu podpory pracovníků s mládeží

Správní obvod rozšířené působnosti úřadu tvoří obce:
Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle,Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov, Vendolí, Vítějeves, Želivsko

Za správnost informací odpovídá Mgr. Jiří Petr